Emokykla.lt

Rekomendacijos dėl ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės kriterijų

2018-07-09
Susijusios temos: ES informacija
Rekomendacijos dėl ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės kriterijų
2018 m. gegužės mėn. Europos Komisija pritarė rekomendacijoms dėl ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės kriterijų. Remiantis šiais kriterijais valstybės narės yra kviečiamos persvarstyti nacionalines vaikų nuo gimimo iki privalomo mokymosi mokykloje švietimo sistemas ir užtikrinti  ne tik prieinamas, bet ir kokybiškas ikimokyklinio / priešmokyklinio  ugdymo paslaugas.
 
Tyrimų duomenimis  kokybiškas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas yra svarbi skurdo mažinimo, iškritimo iš švietimo sistemos mažinimo priemonė, dalyvavimas  instituciniame ugdyme mažina skirtumus, gerina  vaikų pasiekimus.
 
Dalinamės informacija ir tikimės, kad ji bus naudinga planuojant ir vykdant veiklas, susijusias su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo ir kokybės gerinimu.
 
ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO KOKYBĖS KRITERIJAI
Parengta pagal EK „Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care”, 2014
 
Ugdymas prasideda ne nuo privalomo mokymosi mokykloje pradžios, o nuo vaiko gimimo. Pirmųjų metų kokybė didžia dalimi lemia kiek sėkmingas bus asmens gyvenimas ateityje. Kokybiškas ankstyvasis ugdymas yra svarbus veiksnys užtikrinantis sėkmingą mokymąsi visą gyvenimą, socialinę integraciją, asmeninį tobulėjimą, gebėjimą įsidarbinti. Todėl jau nuo 1992 m. ankstyvasis vaikų ugdymas Europoje yra laikomas kaip vienas iš prioritetų (92/241/EEB)[1].
 
2002 m. Barselonos Europos Vadovų Taryba susitarė, kad „valstybės narės turi pašalinti kliūtis, kurios trukdo moterims dalyvauti darbo rinkoje ir siekti, kad iki 2010 m.  mažiausiai 90 proc.  vaikų nuo  3 m. iki  privalomojo mokymosi mokykloje pradžios ir mažiausiai 33 proc. vaikų nuo gimimo iki 3 metų, turėtų galimybę dalyvauti ankstyvajame ugdyme.
 
Europa 2020 strategijoje susitarimai patikslinti – numatyta, kad iki 2020 metų ne mažiau kaip 95 proc. vaikų nuo 4 metų iki privalomojo mokymosi mokykloje pradžios dalyvaus ankstyvajame instituciniame ugdyme. Moksliniais tyrimais pagrįsta, kad tai ženkliai prisideda prie skurdo mažinimo, užkertamas kelias per anksti iškristi iš švietimo sistemos, gerinami vaikų mokymosi pasiekimai, stiprinama socialinė sanglauda[2].
 
Naujausių mokslinių tyrimų duomenimis, norint pasiekti pažangą, svarbu, kad būtų teikiamos kokybiškos ankstyvojo ugdymo paslaugos, nes pirmieji gyvenimo metai yra labai svarbūs formuojantis žmogaus viso gyvenimo įpročiams, elgesio modeliams ir kt.
 
Nėra reglamentuota kas yra „ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybė“ (teigiama, kad kokybė yra realityvi sąvoka, pagrįsta vertybėmis bei įsitikinimais, o kokybės apibrėžimas turėtų būti dinamiškas, tęstinis ir demokratinis procesas), tačiau yra įvardintos priemonės, kurios turi įtakos ir teikiamų paslaugų struktūrai, ir kokybei, ir rezutatams:
  • ankstyvojo ugdymo sistemos struktūros kokybė. Vertinama ar yra susitarimai dėl įstaigų, kurios ketina vykdyti ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, akreditacijos, t.y. ar yra numatytos/susitarta dėl procedūrų, kurios būtinos norint vykdyti ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas; kokie yra keliami reikalavimai pedagogams ir kitiems darbuotojams dirbantiems ankstyvojo ugdymo įstaigoje; kokia yra/ar yra ugdymo programa; kokie yra susitarimai dėl ankstyvojo ugdymo finansavimo; koks yra darbuotojų, tenkančių vienam vaikui skaičius; ar / kaip, organizuojant ugdymo procesą, yra atsižvelgiama į individualius vaiko poreikius ir jo galimybes; kokie reikalavimai yra keliami ne tik vaikų ugdymui, bet ir vaikų sveikatai, jų priežiūrai ir kt.
  •  proceso kokybė, t.y. tai, ką vaikas patiria, kokių gebėjimų įgyja ugdydamasis pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, tai apima kokybę procesų / veiklų, kurios vyksta ugdymo įstaigoje, pvz. kokia vieta ugdymo procese yra skiriama žaidimui (kaip vaikų ugdymo ir ugdymosi metodui), koks vaidmuo ugdymo procese yra skiriamas tarpusavio santykiams  (įstaigos ir šeimos, vaikų ir darbuotojų, vaikų tarpusavio santykiams ir bendravimui), kiek integruotai teikiamos vaikų ugdymo ir priežiūris paslaugos, kiek aktyviai įstaigos veikloje dalyvauja tėvai, kokia  kasdienė veiklos praktika įstaigoje ir kt.
  • rezultatų kokybė siejama su nauda, kuria ankstyvasis ugdymas teikia vaikui, šeimai, bendruomenei ir visai visuomenei.
 

[1] 1996 m. Europos Komisijos vaikų priežiūros tinklas paskelbė siūlymus dešimties metų veikmų programai „40 kokybės kriterijų“
[2] Eurostato duomenimis (2013 m. birželis), 2010 m. visoje ES-27 93,2 proc. keturmečių buvo ugdomi pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas. Ypač didelis procentas (didesnis už vidurkį, t.y. 95 proc.) – Airijoje, Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Italijoje, JK, Liuksemburge, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Vokietijoje, Islandijoje, Norvegijoe).
 
Europos Komisijos leidiniai (anglų k.):