Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Naujienos Kvietimas dalyvauti idėjų mugėje „Žaidžiu ir mokausi“

Kvietimas dalyvauti idėjų mugėje „Žaidžiu ir mokausi“

2018-04-03
Kvietimas dalyvauti idėjų mugėje „Žaidžiu ir mokausi“
Šiaulių lopšeliai-darželiai „Žiogelis“ ir „Eglutė“ kviečia ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus, švietimo pagalbos specialistus balandžio 3 d.–gegužės 31 d. dalyvauti respublikinėje idėjų mugėje „Žaidžiu ir mokausi“.
 
Idėjų mugės tikslas – skatinti pedagogų, logopedų motyvaciją ieškoti inovatyvių bei kūrybiškų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų garsų tarimo, įtvirtinimo bei diferencijavimo būdų.
 
Galutinis idėjų mugės produktasgarsų tarimo, įtvirtinimo bei diferencijavimo būdų katalogas, kuris bus išsiųstas visiems dalyviams, pateikusiems priemones bei jų aprašus.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose kasmet gausėja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Ką daryti, kad visi vaikai būtų ugdomi ir ugdytųsi pagal savo gebėjimus ir jaustųsi lygiaverčiai? Kaip elgtis pedagogui, siekiančiam tinkamai ugdyti skirtingus vaikus?
 
Svarbiausia – visiems įstaigoje dirbantiems specialistams susitelkti į ugdymo procesą: „Kaip galiu padėti? Ką toliau daryti? Kaip ir ką galėčiau padaryti geriau?“ Tik taip mąstantis pedagogas nori pats tobulėti ir ugdyti kūrybingus vaikus: pažinti save, savo kūrybines galias ir, remiantis šiuo pažinimu, plėtoti ugdytinių kūrybingumą, jų gebėjimus.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose kartu su bendraamžiais ugdomi ir specialiųjų poreikių turintys vaikai, kurių didžiąją dalį sudaro kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintys ugdytiniai. Jiems korekcinę pagalbą teikia logopedai. Minėti vaikai kalbos ugdymo pratybas lopšelyje-darželyje lanko dvejus–trejus metus. Tai ilgas ir monotoniškas procesas, tačiau logopedas gali padėti vaikui – ištaisyti ar sušvelninti kalbos sutrikimus, pasiekti, kad jis noriai lankytų kalbos ugdymo pratybas, kad jo kalba plėtotųsi.
 
Kaip kūrybiškai ugdyti vaikų kalbą? J. Piaget teigė: „Ankstyvajame amžiuje vaiko kalba tobulėja jam žaidžiant žaidimus. Vaikas kalbos ne mokomas, o pats ją išmoksta, tik reikia sudaryti tam tikras sąlygas“. Psichologai ir pedagogai seniai atkreipė dėmesį į žaidimą, kaip ugdymo, vystymo kokybės vertinimo bei terapijos priemonę.
 
O ką žaidžiate jūs? Kviečiame dalytis savo darbo patirtimi ugdant vaikų kalbą.
 
Jei susidomėjote, daugiau informacijos rasite idėjų mugės nuostatuose.
Šaltiniai:
Sigita Denikytė, logopedė
Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“