Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Projektų veiklos Stažuočių Čekijoje ir Anglijoje metu pedagogai susipažino su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu

Stažuočių Čekijoje ir Anglijoje metu pedagogai susipažino su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu

2014-06-25
Susijusios temos: Projektai Pedagogika
Stažuočių Čekijoje ir Anglijoje metu pedagogai susipažino su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu
Edita MAŠČINSKAITĖ,
projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ turinio specialistė
Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“  vykdytojai š. m. gegužės mėnesį savivaldybių deleguotus pedagogus pakvietė dalyvauti stažuotėse Čekijos Respublikoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001) vykdytojai š. m. gegužės mėnesį pakvietė savivaldybių deleguotus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių ratelių pirmininkus, įstaigų, vykdančių ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas, direktorių pavaduotojus ugdymui ir nacionalinio lygmens atsakingus darbuotojus dalyvauti stažuotėse „Priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo Čekijos Respublikoje praktinė patirtis“ ir ,,Įrodymais grįstas ikimokyklinis ugdymas Jungtinėje Karalystėje“.
 
Stažuotės Čekijoje dalyviai susipažino su priešmokyklinio ugdymo turinio diegimu kai kuriose šalies savivaldybėse ir įstaigose. Čekijos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijoje dalyviams buvo pristatytos šalies švietimo tendencijos, priešmokyklinio ugdymo prioritetai, ugdymo turinio formavimo ir įgyvendinimo politika.
 
Susitikime su regioninės savivaldos atstovais dalyviai išsiaiškino savivaldybės funkcijas ir atsakomybę įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo turinį, susipažino su savivaldybės šeimoms ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms teikiama pagalba, aptarė priešmokyklinį ugdymą įgyvendinančių įstaigų kaitos tendencijas.
 
Per vizitus priešmokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose stažuotės dalyviai stebėjo ugdomąsias veiklas, aptarė jų planavimo, organizavimo, vykdymo ir vertinimo patirtis, diskutavo apie teigiamą nuolatinio bendradarbiavimo su tėvais įtaką vaiko raidai.
 
Teigiamą priešmokyklinių įstaigų partnerystės su nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos ir kitomis institucijomis patirtį integruojant ugdymą ir individualizuojant jį pagal kiekvieno vaiko poreikius ir galias aptarė vizito į pedagoginę psichologinę tarnybą metu. Stažuotėje dalyviai nuolat reflektavo, dalijosi įspūdžiais, diskutavo apie galimybes įgytą patirtį taikyti Lietuvoje.
Stažuotės Čekijoje dalyviai:
Daugiau apie stažuotę Čekijoje skaitykite:
Stažuotės Anglijoje dalyviai turėjo galimybę susipažinti su ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, duomenimis grįstų sprendimų priėmimo, kokybės užtikrinimo, bendradarbiavimo su tėvais ir kitais socialiniais partneriais praktine patirtimi. Karališkosios švietimo inspekcijos Ankstyvojo ugdymo departamente, kuris prižiūri Anglijos darželių ir auklių paslaugų steigimą, jų veiklos vykdymą, dalyviai susipažino su ikimokyklinio ugdymo kokybės užtikrinimo priemonėmis.
 
Lankydamiesi įvairiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir stebėdami praktines veiklas, dalyviai analizavo ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimą, duomenų panaudojimą ugdymo procesui gerinti. Lankydamiesi įvairiose ugdymo institucijose stažuotės dalyviai analizavo ir reflektavo vaikų ankstyvojo ugdymo nacionalinio, regioninio ir institucinio lygmenų patirtis, siekdami pritaikyti vertingos patirties pavyzdžius mūsų šalyje.
Stažuotės Anglijoje dalyviai:
Daugiau apie stažuotę Anglijoje skaitykite:
Stažuotes organizavo UAB „Kiveda“.