Emokykla.lt
D.U.K.
2013-06-11 Kokia yra darželio auklėtojos atsakomybė, kai vaikas jos prižiūrimas vaikas patiria traumą?
Mano vaikui darželio auklėtojos priežiūroje skilo kojos nykščio kaulas. Auklėtoja negalėjo pasakyti, kada ir kodėl vaikas pradėjo šlubuoti (sūnus neverkė, tiesiog kažkuriuo metu atsisėdo ant kėdutės, atsikalbinėjo prašomas eiti). Auklėtojos nekaltinu, 2,5 metų vaikas yra judrus, gal ką įspyrė ar užsimetė ant kojos. Iškviesta į darželį vaiką pasiėmiau, poliklinikoje 10-čiai dienų sugipsavo pėdą. Po dienos apsipratęs su nauju "batu", jis jau bėgiojo remdamasis kulnu. Kadangi šioje situacijoje nebuvo užkrečiama liga ir vaikas buvo savarankiškas savo amžiaus lygiu, paprašiau, kad jį priimtų į grupę dar nesibaigus gipso laikotarpiui, tačiau auklėtoja atsisakė. Ar turėjo teisę mano vaikas būti priimtas į grupę? Taip pat, kokia yra darželio (auklėtojos) atsakomybė, kai vaikas patiria traumą jo (jos) priežiūroje?
 
2013-06-11 
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" ekspertė Aušra  Petrauskaitė
 
LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau - Higienos norma). Ši Higienos norma nustato pagrindinius įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – įstaiga), ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus.
 
Minėtos Higienos normos XI skyriuje nustatomas vaikų priėmimas, dienos rėžimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Minėto skyriaus 95 punkte nustatyta, kad draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ar glindų.
 
Šiuo atveju, remiantis Minėtąja Higienos norma Jūsų vaikas yra laikomas sergančiu, todėl laikantis Higienos normos 97 punkto, po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams pateikus gydytojo pažymą ikimokyklinio ugdymo įstaigai.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos atsakomybė dėl vaiko traumos priklauso nuo bendrųjų civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo. Yra išskiriamos keturios civilinės atsakomybės sąlygos:
 
a) neteisėti veiksmai;
b) atsiradusi žala;
c) kaltė;
d) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos.
 
Visų šių sąlygų nustatymas yra būtinas, kad galėtų būti konstatuota ugdymo įstaigos atsakomybė dėl vaiko patirtos traumos.
 
Atkreiptinas Jūsų dėmesys į tai, kad civilinei atsakomybei atsirasti būtina sąlyga ikimokyklinės ugdymo įstaigos kaltė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos kaltė galėtų būti nustatyta, jeigu atsižvelgiant į teisės aktais šiai įstaigai nustatomas pareigas, joje nebuvo laikomasi būtinų rūpestingumo, apdairumo standartų.
 
Nustačius aukščiau minėtas civilinės atsakomybės sąlygas ir konstatavus priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, galima teigti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaiga yra atsakinga dėl Jūsų vaiko patirtos traumos.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje