Emokykla.lt
D.U.K.
2013-06-11 Kaip būtų galima sustabdyti rinkliavas darželyje?
Perskaičius straipsnį apie rinkliavas darželyje kilo daug klausimų, nes deja, bet tenka susidurti su šiuo reiškiniu. Esu vieno darželio tarybos narė ir rinkliavų mums niekaip nepavyksta išgyvendinti iš darželio, nes tam nepritaria pačios auklėtojos. Įvairiausiais gražiais ir negražiais būdais, jos stengiasi tarybos iniciatyvas, atsisakyti rinkliavų, eliminuoti.
Tad man rūpėtų kokios baudos, nuobaudos, sankcijos gali būti taikomos už pinigines rinkliavas. Kas gresia už pinigų rinkimą? Kaip būtų galima šį dalyką sustabdyti? Mūsų darželyje yra patvirtinti ir reglamentuoti paramos gavimo ir panaudojimo nuostatai.
 
2013-06-11
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" ekspertė Aušra Petrauskaitė
 
Svarbu pažymėti, jog Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija griežtai pasisako prieš bet kokius papildomų lėšų rinkimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 1999, Nr. 71-2233; 2000, Nr. 2-45) nurodo, kad užmokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose nustato šios įstaigos steigėjas.
 
Svarbu atkreipti Jūsų dėmesį, kad parama ikimokyklinio ugdymo įstaigai gali būti teikiama, tačiau tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu(toliau - Įstatymas). Šis Įstatymas nustato labdaros ir paramos teikimą ir gavimą, jos teikimo ir gavimo tikslus, teikėjus ir gavėjus, labdaros ir paramos teikimo ir gavimo kontrolę bei apskaitą, kai labdaros ir (arba) paramos tiekėjai ir (arba) gavėjai naudojasi įstatymų nustatytomis mokesčių lengvatomis.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga gali tapti paramos gavėja ir įgyti teisę gauti paramą Įstatymo nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą. Dėl šio statuso suteikimo asmenys gali kreiptis į juridinių asmenų registro tvarkytoją.
 
Jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje rinkliavų surinkimas bei jų panaudojimo būdai nėra fiksuojami jokiuose dokumentuose, jie yra neteisėti. Remiantis imperatyviomis Įstatymo nuostatomis ikimokyklinio ugdymo įstaiga privalo atskirai tvarkyti pagal šį Įstatymą gaunamos paramos apskaitą, joje nurodyti gautos paramos teikėjus, jei parama nebuvo gauta anonimiškai, taip pat paramos vertę (paaukotą sumą, daiktų, suteiktų paslaugų vertę) ir privalo nurodyti, kaip ši parama buvo panaudota, t. y. kokiam tikslui ir kokiu būdu buvo panaudotos šios lėšos ar turtas, gauti kaip parama ikimokyklinio ugdymo įstaigai. Taip pat, paramą gavusi ikimokyklinio ugdymo įstaiga Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudojimą.
 
Labdaros ir paramos kontrolę reglamentuoja Įstatymo 13 straipsnis. Svarbu pažymėti, jog nustačiusios labdaros ir paramos teikimo, gavimo arba naudojimo pažeidimus, kontrolės institucijos (valstybinė mokesčių inspekcija) taiko įstatymų nustatytas sankcijas.
 
LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(1) straipsnis nustato atsakomybę už ataskaitų ir dokumentų apie įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimus bei mokesčių vengimą:
 • Įstaigų arba organizacijų vadovų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių), dokumentų apie įstaigos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų. Ta pati veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šiuos pažeidimus užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje