Emokykla.lt
D.U.K.
2013-06-11 Lauke, stebint auklėtojai, vienas vaikas pastūmė kitą, tam nuskilo priekiniai dantukai. Kas atsako už tokį įvykį?
Įdomu, kur pedagogo kaltė, jei žaidžiant lauke, stebint auklėtojai, vienas vaikas pastūmė kitą (abiems bėgant), tas kurį pastūmė krito ir jam nuskilo priekiniai dantukai. Kas atsako ir kaip už tokį įvykį? Manau darželiuose tokių skaudžių atvejų pasitaiko daug, tačiau, ar tikrai kaltas pedagogas už neprognozuotą vaiko poelgį?
 
2013-06-11
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkė ekspertė A. Petrauskaitė
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikas dar neturi deliktinio veiksnumo, todėl negali pats atsakyti už savo padarytą žalą, dėl šių priežasčių (remiantis Civiliniu kodeksu) už nepilnamečio iki keturiolikos metų padarytą žalą dažniausiai turi atsakyti vaiko tėvai, nes būtent jie visų pirma yra atsakingi už vaiko auklėjimą.
 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.275 straipsnis nustato atsakomybę už nepilnamečių iki keturiolikos metų padarytą žalą. Minėto straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pagrindinė taisyklė, kad už nepilnamečio iki keturiolikos metų padarytą žalą atsako jo tėvai ar globėjai, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. To paties straipsnio 2 dalyje yra numatyta specialioji taisyklė, t.y. jeigu nepilnametis iki keturiolikos metų padaro žalą tuo metu, kai jis yra mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas, už tą žalą atsako ši institucija, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jos kaltės.
 
Kaip jau buvo minėta, tėvų atsakomybė už mažamečio vaiko padarytą žalą, atsiranda tik esant jų kaltei. Tėvų ir globėjų kaltė teismų praktikoje apibrėžiama kaip nepakankama vaiko priežiūra ir auklėjimas. Pažymėtina, kad ši civilinės atsakomybės sąlyga yra preziumuojama, t.y. nesant kaltės privalo įrodyti atsakovas.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos atsakomybė dėl vaikui padarytos žalos priklauso nuo bendrųjų civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo. Yra išskiriamos keturios civilinės atsakomybės sąlygos:
a) neteisėti veiksmai,
b) atsiradusi žala,
c) kaltė,
d) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos.
 
Visų šių sąlygų nustatymas yra būtinas, kad galėtų būti konstatuota ugdymo įstaigos atsakomybė dėl vaikui padarytos žalos. Taigi, atsakant į Jūsų klausimą, svarbu nustatyti šių sąlygų egzistavimą, tik nustačius būtinas sąlygas, galima konstatuoti ikimokyklinės ugdymo įstaigos atsakomybę.
 
Siekiant nustatyti pirmąją civilinės atsakomybės sąlygą – veiksmų neteisėtumą, visų pirma turi būti nustatytas egzistuojantis įpareigojimas elgtis vienu ar kitu būdu. Toks įpareigojimas kyla remiantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57 str. 2 d. (mokymo, auklėjimo, kitų įstaigų vadovai, auklėtojai ar jiems prilygstantys asmenys, šių įstaigų administracija atsako už jų prižiūrimų vaikų auklėjimą), taip pat Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 49 str. 2 d. 1 p., kuris nustato, kad pedagogas privalo užtikrinti ugdomų mokinių saugumą.
 
Kita civilinei atsakomybei atsirasti būtina sąlygą – kaltė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos kaltė galėtų būti nustatyta, jeigu atsižvelgiant į teisės aktais šiai įstaigai nustatomas pareigas, joje nebuvo laikomasi būtinų rūpestingumo, apdairumo standartų.
 
Nustačius aukščiau minėtas civilinės atsakomybės sąlygas ir konstatavus priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, galima teigti esant ikimokyklinio ugdymo įstaigos atsakomybei.
 
Taip pat, pažymėtina, kad gali būti nustatoma taip pat ir bendra vaiko tėvų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos atsakomybė, jeigu būtų nustatyta, kad žala gali būti ir netinkamo tėvų auklėjimo, ir netinkamos aukščiau minėtų institucijų priežiūros padarinys.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje