Emokykla.lt
D.U.K.
2012-09-10 Ar gali direktoriaus pavaduotoja ugdymui įsteigti privačią meninės krypties mokyklėlę savo administruojamoje įstaigoje?
Dirbu ikimokyklinėje įstaigoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui, įstaigoje yra laisvų patalpų-grupių. Ar galėčiau šioje įstaigoje įsteigti (nuomojant patalpas kaip privatus asmuo) privačią meninės krypties mokyklėlę miesto vaikams? Ar nebus įžvelgtas interesų konfliktas?
 
2012-09-10
 
Atsako UAB „Peritus sprendimai“ teisininkas-ekspertas Andrius Šiaudinis
 
Viešųjų ir privačių interesų konfliktas galėtų kilti, jeigu asmuo, atlikdamas savo pareigas privalėtų priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais ar kitokiu būdu pasinaudotų pareigomis asmeninei naudai gauti.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos (kurios steigėja yra savivaldybė) patalpos yra savivaldybės nuosavybė, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms šios patalpos yra perduotos patikėjimo teise.
 
Valstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos steigėjo jiems patikėjimo teise perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYME (toliau – Įstatymas) bei turto patikėjimo sutartyje nustatyta tvarka. Įstatymo 11 straipsnis nustato, jog savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, remdamasi įstatymais, įgyvendina savivaldybės taryba. Kitos savivaldybių įstaigos joms patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pagal įstatymus savivaldybių tarybų sprendimų nustatyta tvarka. Taigi sprendimą išnuomoti savivaldybei priklausančias patalpas priima savivaldybės taryba, priimdama sprendimus, taryba turėtų vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu, interesų konfliktas neturėtų kilti, jei asmenims būtų sudaromos vienodos sąlygos nuomojant savivaldybei priklausančias patalpas.
Interesų konfliktas kiltų tuo atveju, jeigu ikimokyklinės ugdymo įstaigos patalpomis, esančiomis savivaldybės nuosavybe, būtų leista naudotis kitiems asmenims kitokia negu savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.
Įstatymo 81 straipsnis nustato savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus. Savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis šiais principais:
1) visuomeninės naudos. Šis principas reiškia, kad savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą. Atsižvelgiant į tai, jog norėtumėte įsteigti meninės krypties mokyklėlę skirtą miesto vaikams, manytina, kad visuomenės interesai nebūtų pažeisti.
2) efektyvumo. Sprendimais, susijusiais su savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei. Remiantis šiuo principu, nuomos sutartimi nustatytas patalpų nuomos mokestis turėtų atitikti rinkos kainą.
3) racionalumo. Šis principas reiškia, kad savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas.
4) viešosios teisės. Sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais.
 
Laikantis visų šių principų, manytina, jog interesų konfliktas neturėtų kilti.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje