Emokykla.lt
D.U.K.
2015-07-07 Mano dukrai šiemet metų pabaigoje bus 7 m., tad ji privalo eiti į pirma klase. Mergaitė šiuo metu lanko priešmokyklinę grupę mokykloje. Mergaitė turi kalbos sutrikimą, su ja dirba logopedė. Tiek logopedė, tiek mokytoja rekomenduoja likti dar vienus metus priešmokyklinėje grupėje. Mokyklos psichologas pasakė, kad negali mums padėti ir nusiuntė į psichologine pedagoginę tarnybą, tačiau ten mūsų neregistravo, sakydami, kad dukrai sueina 7 m. ir ji privalo eiti šiais metais į mokyklą. Kur mums kreiptis, kad būtų galima kažkaip šitą situaciją išspręsti?
Švietimo įstatyme nustatyta, kad į 1-ąją klasę turi ateiti tie vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukaks septyneri. Jeigu septynmetis vaikas neišleidžiamas į pirmąją klasę, tėvams yra taikoma administracinė atsakomybė. Tėvų pareiga – išleisti septynmetį vaiką į 1-ąją klasę ir taip užtikrinti vaiko teisę į mokslą. Jokių išimčių – t.y. atidėti vaiko mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą, kai jam sukanka septyneri, – Švietimo įstatymas nenumato.
 
Tačiau Švietimo įstatymo 9 str. 3 d. nustatyta, kad atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą.
 
Taigi tėvai, auginantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, kuriems specialistai yra nustatę, jog reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba ir sveikatą tausojantis dienos režimas, gali prašyti, kad ugdymas pagal vaiko poreikiams pritaikytą programą (pradinio ir priešmokyklinio ugdymo) būtų vykdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, turinčioje reikalingus specialistus. Ar vaikui tikrai reikia tokios pagalbos, nustato savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba ir sveikatos priežiūros įstaiga. Tokiu atveju turi būti pasirašyta vienerių metų trukmės trišalė mokymosi sutartis tarp tėvų, darželio ir steigėjo priskirtos bendrojo ugdymo mokyklos. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais galite kreiptis į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 
Nuoroda:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje