Emokykla.lt
D.U.K.
2015-07-23 Mano įstaigoje, jei dalyvauji mokymuose ar seminare, turi pats susirasti kas tave pavaduos ir vėliau „skolą“ grąžinti. Ar turi pedagogas grįžti į darbą po seminaro ir ieškoti kas vietoj jo dirbs, kol jis bus seminare?
Darbo kodekso 143 str. 1 dalies 6 punkte nurodoma, kad į darbo laiką įeina stažuotė, kvalifikacijos tobulinimas darbovietėje ar mokymo centruose. Švietimo įstatymo 49 str. 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad mokytojas turi teisę ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Taigi, jeigu kvalifikaciją tobulinti reikalauja ar siunčia įstaiga, kurioje dirbate, Jūs neturite atidirbti valandų, kurių metu buvote kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.
 
Remiantis Darbo kodekso 229 straipsniu, darbdavys ir administracija privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą bei rūpintis darbuotojų poreikiais. Pagal Darbo kodekso 118 straipsnį, darbuotojas neturi teisės be darbdavio ar jo įgalioto asmens sutikimo savo darbą pavesti atlikti kitam asmeniui. Vadinasi, direktorius negali kitam numesti savo atsakomybės ieškoti pavaduojančio darbuotojo. Darbuotojas turi teisę pasiūlyti vadovui, kas jį pavaduos, kai jis negalės dirbti, tačiau už pavadavimo organizavimą atsako direktorius. 
 
Vadovaujantis Darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais (profesine sąjunga ar darbo taryba) arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.  Taigi, dėl grįžimo į darbą turite tartis įstaigos viduje, nes seminarų trukmė būna įvairi. 
 
Nuorodos:
 1. Darbo kodeksas: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444976
 2. Švietimo įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=395105&b=


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje