Emokykla.lt
D.U.K.
2015-05-20 Mokyklos direktorė nereaguoja į tėvų prašymus. Kokių veiksmų būtų galima imtis?
Lankome darželį sujungtą su mokykla. Vaikai nuolat vedami į mokyklos renginius, kurie dažniausiai vyksta nuo 10-14 val. Tėvai tam prieštarauja, buvo surinkti tėvų parašai ir įteikti mokyklos direktorei, bet ji nereaguoja. Kokių veiksmų dar būtų galima imtis?
 
2015-05-20
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remiantis Švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 3 punktu  švietimo įstaigos vadovas atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą. Vadinasi, ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas, nereaguodamas į tėvų prašymus, pažeidžia Švietimo įstatymo nuostatas.
 
Ikimokylinio ugdymo įstaigoje turi veikti įstaigos taryba, kuri kolegialiai svarsto įstaigos veiklos klausimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams ir atlieka visuomeninę  įstaigos valdymo priežiūrą. Tarybos posėdžiai atviri, juose gali dalyvauti kiekvienas įstaigos bendruomenės narys, nes Švietimo įstatymas suteikia teisę bendruomenės nariams dalyvauti įstaigos valdyme. Posėdyje reiktų išsiaiškinti visus vaikų dalyvavimo mokyklos renginiuose klausimus ir priimti sprendimus, kada vaikai gali dalyvauti mokyklos renginiuose, kada ne.
 
Jei įstaigos vadovas nerengia tarybos posėdžių, neįtraukia į posėdžių darbotvarkę tėvų siūlomo klausimo ar nesilaiko kolegialiai priimtų sprendimų, reiktų raštų kreiptis į ikimokyklinio ugdymo įstaigos steigėją ar savininką. Jei steigėjas – savivaldybė, tėvai turėtų kreiptis į švietimo skyrių, administraciją ar merą.
 
Nepavykus rasti užtarimo savivaldybėje, galima rašyti Švietimo ir mokslo ministerijai. Paklausti, ar vaikų dalyvavimas mokyklos renginiuose nėra ikimokyklinio ugdymo programos pažeidimas.
 
Nuoroda:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje