Emokykla.lt
D.U.K.
2015-05-20 Kokia yra privaloma veikla pedagogui, turinčiam vyresniojo auklėtojo kvalifikaciją?
Kokia yra privaloma veikla pedagogui, turinčiam vyresniojo auklėtojo kvalifikaciją? Įdomu, ar į šį sąrašą įeina reikalavimai susiję su ugdymo programos ar kitos, su vaikų vystymusi susijusios, dokumentacijos rengimu, t.y. ar pedagogas, turintis vyresniojo auklėtojo kvalifikaciją, privalo dalyvauti šių dokumentų rengime, ar gali ir nesutikti dalyvauti šame procese?
 
2015-05-20
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros nustatyti Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų priede Nr. 1. Mokytojas vertinamas pagal tris veiklos kryptis: ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir rezultatyvumas; bendravimas, bendradarbiavimas ir veikla institucijos bendruomenėje; asmeninis profesinis tobulėjimas. Kiekvienoje srityje mokytojas turi surinkti atitinkamą balų skaičių. 
 
Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas savo veiklą pagal nustatytus kriterijus ir požymius iliustruoja paties pasirinktais ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentais, informacijos šaltiniais. Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas vertintojams ir atestacijos komisijai pateikia teminius planus ir  vertintojams savo nuožiūra gali pateikti kitą mokytojo kompetenciją, veiklą ir pasiekimus įrodančią medžiagą (pvz.: paties parengtas mokymo ir mokymosi bei metodines priemones, leidinius, metodinius straipsnius, pranešimus, renginių planus, vestų seminarų pažymėjimus ir kitus gerosios pedagoginės patirties sklaidos įrodymus, paties parengtus ir vykdytus  projektus, ugdymo proceso tyrimų medžiagą ir kt.). 
 
Vadinasi, jei mokytojas dalyvavo ugdymo programos ar kitos, su vaikų ugdymu susijusios, dokumentacijos rengime, jis gali pateikti atestacijos komisijai šiuos dokumentus kaip gerosios pedagoginės patirties sklaidos įrodymus. Tačiau atestacijos nuostatuose nėra įvardinta prievolė mokytojui, turinčiam vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, dalyvauti minėtų dokumentų rengime. 
 
Nuoroda: 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje