Emokykla.lt
D.U.K.
2014-12-19 Ar lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu gali būti sudaromos darbo grupės (metiniam veiklos planui parengti, veiklos įsivertinimui ir kt.), jei tai nebuvo apsvarstyta pedagogų tarybos posėdyje?
Kuo vadovaudamasis lopšelio-darželio direktorius sudaro darbo grupes įvairiems klausimams spręsti? Ar lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu gali būti sudaromos darbo grupės (metiniam veiklos planui parengti, veiklos įsivertinimui ir kt.), jei tai nebuvo apsvarstyta pedagogų tarybos posėdyje?
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Svarbu žinoti, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnį, priverčiamasis darbas draudžiamas. Darbo kodekso 119 straipsnyje sakoma, jog darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti sutarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje.
 
Remiantis Darbo kodekso 4 straipsniu, darbavys ir darbuotojai tarpusavio santykius gali nustatyti susitarimo būdu. Pagal Švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 3 punktą, švietimo įstaigos vadovas atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, laiduoja bendradarbiavimu grįstus santykius, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą.
 
Vadinasi, lopšelio-darželio direktorius su kiekvienu būsimu darbo grupės nariu turi susitarti dėl dalyvavimo darbo grupės veikloje. Kadangi Konstitucija numato darbuotojo teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą, susitarime reiktų numatyti, kaip darbo grupės nariui bus atlyginta už darbą. Dažniausiai lopšelyje-darželyje trūksta lėšų finansiniam paskatinimui, todėl įstaigos vadovai turėtų ieškoti kitų dalyvavimo darbo grupėje motyvavimo priemonių. Pavyzdžiui, galima susitarti, kad dirbusieji grupėse gaus papildomų mokamų poilsio dienų, kai įstaigos veikloje bus tokia galimybė.
 
Labai svarbu, kad darbuotojai nesijaustų išnaudojami ir darbo grupių veikloje matytų realią galimybę tobulinti ikimokyklinės įstaigos veiklą. Jei dirbama tik siekant parengti eilinį dokumentą, kurį būtų galima pateikti netikėtiems tikrintojams, tai tokia darbo grupės veikla yra beprasmė. Patartina darbo grupių sudarymo reikalingumą ir jų veiklos principus aptarti mokytojų tarybos posėdyje, kuriame reiktų demokratiškai priimti sprendimus.
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje