Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-09-02 Ar teisi direktorė, nustačiusi mokytojams skirtingą darbo krūvį? Kokiame įstatyme tai reglamentuojama?
Ar teisingai pasielgė mokyklos direktorė, nuo š. m. rugsėjo 1 d. skirdama dirbti su 1 klase mokytoją (iš dviejų, turinčių tą pačią kvalifikacinę kategoriją), neišdirbusią mokykloje 10 metų, turinčią mažesnį pedagoginį darbo stažą, atėjusią į mokyklą vėliausiai, baigusią neuniversitetines studijas, turinčią bakalauro diplomą? Man direktorė skyrė tik 8 kontaktines val. per savaitę mokyti mokinę namuose. Esu mokykloje išdirbusi daugiau kaip 10 metų, bendras pedagoginis darbo stažas vienoje darbovietėje – 31 metai, esu baigusi universitetines studijas (Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 1983 m.), kurios prilygintos antrosios pakopos magistrantūros studijoms.
 
2014-09-02
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
Nėra jokio teisės akto: nei įstatymo, nei ministro įsakymo, kuris reglamentuotų klasių skyrimą mokytojams ar pamokų krūvio jiems nustatymą. Šie dalykai yra vidiniai mokyklos reikalai. Pati mokykla, jos administracija ir darbuotojai numato, kaip mokykloje skirstomos klasės ar dalijami pamokų krūviai – tai priklauso nuo demokratijos lygio mokykloje, sprendimų priėmimo skaidrumo, darbuotojų gebėjimų atstovauti savo interesams ir tradicijų.
 
Vadovaudamasis LR švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 3 punktu, švietimo įstaigos vadovas atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą. Darbo kodekso 4 straipsnyje nustatyta, kad darbdavys ir darbuotojai tarpusavio santykius gali nustatyti susitarimo būdu. Deja, šių įstatymų vertybinių nuostatų kartais nepaisoma. Yra mokyklų, kur tarimosi kultūra neaukšto lygio, o sprendimai priimami vienasmeniškai.
 
Nepatenkinta pamokų krūvio skyrimu mokytoja gali nesutikti su tokiu sprendimu ir inicijuoti derybas. Jei mokykloje yra darbuotojų atstovai – profesinė sąjunga ar darbo taryba, patartina kreiptis į savo atstovus dėl paramos tokiose derybose.
 
Jei mokytojos darbo sutartyje yra numatytas konkretus pamokų skaičius, tai, remdamasis DK 120 str. 1 dalimi, mokyklos vadovas privalo gauti mokytojos raštišką sutikimą, jei mažina jai pamokų skaičių. Jei darbo sutartyje nėra numatyta konkretaus pamokų skaičiaus, tai remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, raštiškas sutikimas reikalingas, jei skiriamas pamokų skaičius tampa mažesnis nei 18 pedagoginių valandų. 
 
Jei mokytoja mano, kad yra pažeistos jos teisės, t. y. kilo nesutarimas (individualus darbo ginčas) tarp darbuotojo ir darbdavio, ginčas gali būti nagrinėjamas darbo ginčų komisijoje (LR DK 285, 286, 289 str.). Parengti prašymą nagrinėti ginčą gali advokatai ar profesinės sąjungos teisininkai.
 
Nuorodos:      


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje