Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-08-20 Dirbu darželyje. Pirmaisiais darbo metais atostogų gavau 28 dienas su paaiškinimu, kad neišdirbau vienerių metų. Ar darbdavys buvo teisus?
Darželyje dirbu nuo 2012-01-25. Pirmaisiais metais atostogų gavau 28 dienas su paaiškinimu, kad neišdirbau vienerių metų. Antrais ir trečiais metais gavau 56 dienas už laikotarpį nuo vienų metų sausio 25 iki kitų metų sausio 25 d. Ar būtų galima pasiimti atostogas ilgesniam laikui, tarkime, už laikotarpį nuo sausio 25 d. iki birželio 01 d.? Ar darbdavys buvo teisus pirmais metais suteikdamas tik 28 dienų atostogas?
 
2014-08-20
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 169 straipsnyje. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Mokymo įstaigų pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos moksleivių ir studentų vasaros atostogų metu, nepaisant to, kada šie pedagogai pradėjo dirbti toje mokymo įstaigoje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. 
 
Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. 
 
Išdėstytos normos yra imperatyvios, tai reiškia, kad darbdavys savo veiksmais tiesiogiai apriboti ar kitais būdais suvaržyti darbuotojams priklausančių minėtų teisės į atostogas garantijų negali. Kita vertus, darbo teisiniuose santykiuose, greta imperatyviojo reguliavimo, egzistuoja dispozityvusis reguliavimo metodo elementas, kuris lemia, kad atostogų laikotarpis (grafikas) pagal atostogų suteikimo atskiriems darbuotojams eilę nustatomas kolektyvinėje sutartyje, o jos nesant – šalims susitarus. 
 
Remiantis Darbo kodekso 167 straipsniu, pailgintos iki penkiasdešimt aštuonių kalendorinių dienų kasmetinės atostogos suteikiamos kai kurių kategorijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa bei profesine rizika, taip pat tiems darbuotojams, kurių darbo sąlygos yra specifinės. Vyriausybė tvirtina darbuotojų, turinčių teisę į šias atostogas, kategorijų sąrašą ir nustato jame konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų kategorijai. Pedagogams Vyriausybė yra nustačiusi 56 kalendorinių dienų atostogas. 
 
LR DK 169 str. 1 d. nustatyta, kad už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais, o LR DK 172 str. nustatyta, jog darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų.
 
Kaip jau minėta kasmetinių atostogų suteikimo eilė, jeigu įstaigoje nesudaryta kolektyvinė sutartis yra darbdavio ir darbuotojo derybų objektas. Tiek darbdavys, tiek darbuotojas turėtų sąžiningai naudotis savo teisėmis, susijusiomis su atostogų suteikimu, siekti jas įgyvendinti atsižvelgiant į tarpusavio teisėtą interesą, tinkamai organizuojant darbdavio darbo ir darbuotojo poilsio procesą. Vykstant deryboms dėl kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos tarp darbdavio ir darbuotojo, visais atvejais turi būti laikomasi sąlygos, kad viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų (LR DK 172 str.). Darbdavys turi teisę skaidyti kasmetines atostogas nepažeisdamas šios įstatymo nuostatos ir esant susitarimui su darbuotoju.  
 
Vadinasi, vienašališkai darbdavys neturėjo teisės pedagogui nustatyti trumpesnių negu 56 kalendorinių dienų atostogų. 
 
Kadangi buvo pažeistos darbuotojo teisės, t. y. kilo nesutarimas (individualus darbo ginčas) tarp darbuotojo ir darbdavio, ginčas galėjo būti nagrinėjamas darbo ginčų komisijoje (LR DK 285, 286, 289 str.), tačiau yra praleistas kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminas, nes darbuotojas rašytinį prašymą nagrinėti individualų darbo ginčą darbo ginčų komisijai gali pateikti per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teisės. Dabar nebėra teisinių galimybių atstatyti pažeistos darbuotojų teisės. 

Nuoroda: 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje