Emokykla.lt
D.U.K.
2014-08-05 Jei švietimo įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, kuri jų sudaro kolektyvinę sutartį su darbdaviu?
Jei švietimo įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, ar kolektyvinę sutartį su darbdaviu sudaro daugiausiai narių turinti profesinė sąjunga?
 
2014-08-05
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remiantis LR Darbo kodekso 60 straipsniu, švietimo įstaigos kolektyvinės sutarties šalys yra įstaigos darbuotojų kolektyvas ir darbdavys – švietimo įstaiga, kuriems, sudarant šią sutartį, atstovauja įstaigoje veikianti profesinė sąjunga ir įstaigos vadovas arba įgalioti administracijos pareigūnai. Jeigu įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, įstaigos kolektyvinę sutartį sudaro jungtinė profesinių sąjungų atstovybė ir darbdavys.
 
Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė sudaroma profesinių sąjungų susitarimu. Profesinėms sąjungoms nesusitarus dėl jungtinės atstovybės sudarymo, sprendimą dėl atstovavimo priima darbuotojų susirinkimas (konferencija).
 
Jeigu įstaigoje nėra veikiančios profesinės sąjungos ir jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavė atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai, kolektyvinė sutartis gali būti sudaroma tarp darbdavio ir darbo tarybos vadovaujantis Darbo kodekse nustatytomis kolektyvinių sutarčių sudarymo nuostatomis.
 
Vadinasi, jei įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, viena iš jų gali pasiūlyti kitoms sudaryti jungtinę atstovybę ir visoms pasirašyti susitarimą. Jei nei viena profesinė sąjunga neįnicijuoja jungtinės atstovybės sudarymo, pasiūlymą gali pateikti įstaigos vadovas, kartu jis gali tarpininkauti profesinėms sąjungoms derantis dėl susitarimo.
 
Jei profesinėms sąjungoms nepavyksta susitarti dėl jungtinės atstovybės sudarymo, tada šaukiamas visuotinis darbuotojų susirinkimas arba konferencija, jei nėra galimybės sušaukti susirinkimo. Susirinkimas ar konferencija priima sprendimą, kuri profesinė sąjunga atstovaus visiems darbuotojams. Darbo kodekse nėra numatyta, kas šaukia visuotinį darbuotojų susirinkimą, todėl šaukti susirinkimą gali tiek viena iš profesinių sąjungų, tiek įstaigos vadovas.
 
Pagal DK 62 str. 5 dalį, darbuotojų susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė įmonės (struktūrinio padalinio) darbuotojų, o konferencijoje - ne mažiau kaip du trečdaliai delegatų. Jeigu į susirinkimą (konferenciją) nesusirenka nurodytas darbuotojų (delegatų) skaičius, tai ne vėliau kaip per penkias dienas turi būti sušauktas pakartotinis darbuotojų susirinkimas (konferencija).
Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvavo ketvirtadalis darbuotojų, o konferencija - jeigu joje dalyvavo pusė delegatų.
                     
Nuoroda:
 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje