Emokykla.lt
D.U.K.
2014-04-04 Nuo 2014 m. m. galėsiu dirbti, jei baigsiu vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų programų. 2012 m. pedagogai, neturėję ikimokyklinio ar pradinio kvalifikacijos, galėjo nemokamai persikvalifikuoti. Kodėl dabar nebegali?
Nuo 2014 m. m. nebegalėsiu dirbti, nes nesu ikimokyklinio ugdymo specialistė. Jei noriu neprarasti darbo, grįžus po vaiko auginimo atostogų, privalau baigti vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų programų.
Esu pradinių klasių mokytoja, pedagoginis darbo stažas – 13 m., turiu ikimokyklinio ugdymo vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. 2012 m. visi pedagogai, kurie neturėjo ikimokyklinio ar pradinio kvalifikacijos, galėjo nemokamai persikvalifikuoti. Kodėl dabar nebegali? 
 
2014-04-04
 
Atsako Laimutė Jankauskienė, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 
Atsakydami į Jūsų paklausimą patiksliname, kad siekiant gerinti ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo kokybę, viena iš priemonių yra didinti kvalifikacinius reikalavimus pedagogams vykdantiems minėtas programas. Ir tai nėra naujiena. Jau nuo 2002 m., palaipsniui, pedagogai kviečiami, jiems sudaromos galimybės įgyti būtiną kvalifikaciją (pedagogo ar dalyko / srities).
 
Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-506 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 16 straipsniu (Žin., 2011, Nr. 99-4680), nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas galės pedagogai, kurie turi aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir yra baigę mokomąjį dalyką / sritį atitinkančias programas.
 
2012 m. Švietimo ir mokslo ministerija kreipėsi į savivaldybes, prašydama pateikti informaciją kiek kiekvienoje savivaldybėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinių klasių mokytojų, kurie neatitinka minėtų reikalavimų. Savivaldybių duomenimis, 2012 m. Lietuvoje dirbo 550 pedagogų, turinčių aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, bet nebaigusių ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ar pradinio ugdymo dalyką / sritį atitinkančių programų.
 
Įvertinusi situaciją, LR švietimo ir mokslo ministerija ieškojo galimybių padėti pedagogams, kurie neturėjo būtinos kvalifikacijos, bet ketino toliau dirbti ikimokyklinio ugdymo auklėtoju ar priešmokyklinio ugdymo pedagogu, ją įgyti. 2012 m. visi pageidaujantys buvo pakviesti dalyvauti ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir pradinio ugdymo pedagogikos modulių studijų programose (studijų apimtis – 90 kreditų, trukmė – 1,5 metų). Studijos buvo organizuotos vadovaujantis Pedagogų rengimo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-54 (Žin., 2010, Nr. 9-425; 2012, Nr. 58-2915) 23 punktu; baigus tokius modulius pedagogams suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką. Šios studijos buvo finansuojamos 2011 – 2014 metų ES SF projektų lėšomis.
Labai gaila, kad nepasinaudojote šią galimybe.
 
Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, 2013 m. švietimo ir mokslo ministerija pratęsė būtinos kvalifikacijos įgijimo laiką iki 2014 m. rugsėjo 1 d. ir dar kartą kreipėsi į savivaldybių administracijas kviesdama pasirūpinti, kad visi pedagogai, atėjus numatytam laikui, turėtų reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją (žr. šį raštą).
 
Kadangi esate įgijusi pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. turėsite teisę dirbti pradinių klasių arba priešmokyklinio ugdymo pedagoge.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje