Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-03-07 Ar įstaigos vadovas savo nuožiūra gali esant vienodai darbo apimčiai ir kt. sąlygoms nustatyti skirtingus atlyginimo koeficientus pedagogams?
Ar darželio vadovas gali savo nuožiūra nustatyti skirtingus darbo užmokesčio koeficientus (vienoms – vidutinius, kitoms – žemiausius) auklėtojomsjei nė viena iš jų neturi nuobaudų? Pavyzdžiui, įstaigoje šiuo metu auklėtojoms ir iš krepšelio, ir iš kitų finansavimo šaltinių mokamas atlyginimas pagal vidutinį koeficientą, o metodininkėms –pagal mažiausią. Ar gali taip skirtis darbo užmokestis toje pačioje įstaigoje? Mūsų turimais duomenimis, pradinio ugdymo mokytojo metodininko vardas dirbant auklėtoja įskaitomas kaip giminingos profesijos (Mokytojų atestacijos nuostatai, 62.12 punktas). 
 
2014-03-07
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
Remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 4 punktu, įstaigos vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, jų pavaduotojams ir kitiems darbuotojams tarnybinių atlyginimų arba tarifinių atlygių koeficientus įstaigos vadovas nustato suderinęs su darbuotojų atstovais.
 
Darbo kodekso 19 straipsnyje nustatyta, kad darbuotojų atstovai yra profesinė sąjunga arba darbo taryba. Jei ikimokyklinėje įstaigoje nėra nei darbo tarybos, nei profesinės sąjungos, tai vadovas gali nustatyti koeficientus savo nuožiūra. Todėl gali būti skirtingi koeficientai. 
 
Jei darbuotojų atstovai yra, vadovas privalo koeficientus suderinti su darbuotojų atstovais. Vadinasi, derinimo metu darbo taryba ar profesinė sąjunga turi teisę teikti alternatyvius pasiūlymus dėl koeficientų nustatymo. Jei teikiami alternatyvūs pasiūlymai, derybų būdu turi būti rastas kompromisas arba bendras sprendimas. Derybose darbuotojų atstovai turi remtis teisės aktais, tarp jų ir minėtais Mokytojų atestacijos nuostatais. 
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje