Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-02-25 Parašiau prašymą išeiti iš darbo. Kiek laiko turiu atidirbti? Kokios yra mano teisės?
Dirbu vaikų darželyje auklėtoja. Vaikai veržiasi pas mane, nori bendrauti, esu laukiama ir mylima. Kita auklėtoja nuolat provokuoja barnius, kursto kelis tėvus, kurie kaltina nebūtais dalykais, t. y. kita auklėtoja savo pavydą, neapykantą ir išgalvotus dalykus permeta man ir mane nurodo kaip netinkamai dirbančią. Noriu išeiti iš šio darbo. Vadovybei žodžiu pranešiau apie išėjimą iš darbo. Vadovė net neklauso paaiškinimų, palaiko kolegę. Kitą dieną parašiau prašymą dėl atleidimo. Kiek laiko turiu atidirbti, kol suras į mano vietą kitą auklėtoją? Kokios yra mano teisės? Kaip man elgtis? 
 
2014-02-25
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
Remiantis Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalimi, darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju.
 
Jei ikimokyklinėje įstaigoje nėra pasirašyta kolektyvinė sutartis, tai auklėtojai reikės dirbti keturiolika darbo dienų.
 
Tačiau klausimas nėra vien teisinis. Situacijos aprašyme įžvelgiu psichologinio smurto ar mobingo apraiškų. Tiesiog pabėgti būtų pasidavimas. Darbo pasiūlymų šiuo metu nėra daug, o iš bedarbio pašalpos labai sunku išgyenti. Todėl patarčiau per tris dienas atsiimti prašymą nutraukti darbo sutartį ir ginti savo teises kitomis priemonėmis. Dirbti savo darbą ir nekreipti dėmesio į apkalbas. Žodžiai, nors kartais ir labai skaudūs, lieka žodžiais.
 
Jei įstaigos vadovas imtųsi teisinių veiksmų: prašytų rašyti pasiaiškinimus, sudarytų jums nepalankų darbo grafiką, skirtų drausmines nuobaudas ar vykdytų kitokius veikmus, turite teisę gintis, konsultuotis su teisininkais ar profesinės sąjungos konsultantais, kreiptis į darbo ginčų komisiją, krieptis į steigėją dėl teisių pažeidimų.
 
Nuoroda:
Rekomenduojame paskaityti:
 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje