Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2014-02-24 Dirbu auklėtoja specialiojoje ikimokyklinio ugdymo grupėje. Privalau dirbti 26 darbo valandas, tačiau man pridėjo dar 2 nekontaktines valandas. Ar taip galima?
Dirbu auklėtoja specialiojoje ikimokyklinio ugdymo grupėje. Privalau dirbti 24 kontaktines ir 2 nekontaktines valandas per savaitę. Tačiau man pridėjo papildomas 2 nekontaktines valandas, už kurias sumoka 100 Lt. Norėčiau sužinoti, ar tai teisėta?
 
2014-02-24
 
Atsako Švietimo konsultantas Romas Turonis
 El. p. romasturonis@gmail.com   
 
Remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 punktu, mokytojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos auklėtojo darbo valandos skirstomos į kontaktines ir papildomas. Kontaktinės valandos – laikas, per kurį mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais (pamokos, papildomojo ugdymo pamokos, pamokos neformaliojo švietimo įstaigoje). Papildomos valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruošti pamokoms, mokinių darbams tikrinti, vadovauti klasei ir kita). 
 
Vadovaujantis šio Aprašo 38.3.2 punktu auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems specialiosiose mokyklose, specialiojo ugdymo centruose, specialiosiose mokyklose-daugiafunkciuose centruose (bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose grupėse), specialiosiose ikimokyklinio ugdymo mokyklose (specialiosiose grupėse), sanatorijų mokyklose su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbams planuoti, dokumentacijai, susijusiai su ugdymu, tvarkyti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).
 
Darbo kodekso 119 straipsnyje nustatyta, kad darbdavys neturi teisės reikalauti, jog darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti sutarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje.
 
Darbo kodekso 197 straipsnyje nustatyta, kad padidinus darbuotojo darbo mastą, palyginti su nustatyta norma, už darbą jam mokama proporcingai daugiau. Konkretūs darbo apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ar darbo sutartyse.
 
Vadinasi, įstaigos vadovas neturi teisės vienašališkai padidinti auklėtojos darbo laiko ir nustatyti už šį darbą atlygį. Dėl papildomo darbo turi būti sutarta ir įforminta darbo sutartyje. 
 
Auklėtoja gali raštu pareikalauti vadovo laikytis įstatymų. Jei vadovas ir toliau pažeidinės Darbo kodeksą, galima kreiptis į savo atstovus (darbo tarybą ar profesinę sąjungą), švietimo įstaigos steigėją ar darbo inspekciją. Be to, vadovaujantis Darbo kodekso XIX skyriumi, pedagogai turi teisę inicijuoti individualų darbo ginčą. Parengti dokumentus darbo ginčui pedagogams padės profesinės sąjungos specialistai ar teisininkai arba advokatai.
 
Nuorodos:


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje