Emokykla.lt
D.U.K.
2013-05-30 Ar darželio direktorė teisėtai reikalauja išankstinio apmokėjimo už darželį?
Pradėjus lankyti darželį buvo sumokėtas išankstinis mokestis už darželį. Pirmą mėnesį sumokėjau daugiau nei 220 Lt, nors vaikas lankė įstaigą tik 7 dienas. Buvo sakyta, kad vaikui nustojus lankyti darželį, beveik nereikės mokėti už paskutinį mėnesį. Mano dukra baigė lankyti darželį 2013 m. gegužės 17 dieną. Gavau paskutinę 135 Lt sąskaitą. Norėčiau sužinoti, ar teisingai apskaičiuotas mokestis? Nuo rudens darželio direktorė tvirtino, kad visi vaikai lanko darželį į skolą. Tokiu atveju, kur dingsta mokestis už vieną mėnesį?
 
2013-05-30 
 
Atsako teisininkė ekspertė Aušra Petrauskaitė
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ nustatyta, kad užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose dydį nustato šių įstaigų steigėjas.
 
Remiantis šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, ikimokyklinio ugdymo įstaigos steigėjas tvirtina mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokėjimo tvarkos aprašą. Jis reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo sąlygas ir tvarką.
 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 45 straipsnyje nurodoma, kad švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami mokymo sutartimi. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais. Mokymo sutartyje nurodomi šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
 
Atsakant į Jūsų klausimą, svarbu pažymėti, kad mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarką nustato įstaigos savininkas (dalyvių susirinkimas); atsižvelgiant į tai, ši tvarka kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje gali būti skirtinga, todėl Jūs turėtumėte kreiptis į įstaigą, kurią lanko Jūsų vaikas, prašydami pateikti apmokėjimo dokumentus, kad žinotumėte, kiek ir už kokį mėnesį turite mokėti.
 
Nuorodos:
 1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441204&p_query=&p_tr2=2
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=105878&p_query=&p_tr2=2


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje