Emokykla.lt
D.U.K.
2013-04-16 Ką daryti, jei 5 metų berniukas patiria vaikų patyčias darželyje?
Ką daryti, jei 5 metų berniukas patiria vaikų patyčias darželyje? Vaikas pradėjo eiti į darželio grupę būdamas ketverių. Pasak auklėtojos, grupę lankantys vaikai buvo jau „susiklijavę“ nuo lopšelio. Tą pačią grupę lankė vienas berniukas, kuris lyg ir buvo „atstumtasis“. Mano sūnus su juo susidraugavo. Tačiau nuo rugsėjo mėn. tas berniukas perėjo į kitą darželį ir mano vaikas liko be draugo. Dabar jis labai nenori eiti į darželį. Kaskart atėjusi pasiimti vaiko klausiu auklėtojos, kaip sekėsi? Auklėtoja atsako, kad viskas normaliai, na,  pasiožiuoja, atsisako valgyti, žaidžia sau vienas (tiek grupėje, tiek lauke) ir pan....
 
Kai atėjo laikas rašyti prašymą dėl perkėlimo į paruošiamąją priešmokyklinę grupę, auklėtoja pareiškė, kad mano vaikas socialiai nesubrendęs, nemoka bendrauti su vaikais, užduotėles jam reikia papildomai išaiškinti (reikia dirbti individualiai su vaiku). Jei vaikai pradeda mano vaiką erzinti, jis nesiaiškinęs trenkia atgal, ir, manau, dėl to būna dar ir auklėtojos nubaudžiamas...
 
Pastebėjau, kad vaikas grįžęs iš darželio, tiesiog nepasakoja, kaip jam sekėsi, tik sako, kad nenori eiti į darželį... Tik savo močiutei jis prasitarė, kad darželyje vaikai sako, jog jis kvailas... Iš auklėtojos supratau, kad šis „erzinimas“ yra užsitęsęs dalykas. Man auklėtoja pasakė, kad mano vaikui reikia išmokti atsikirsti žodžiais, o ne leisti kumštukus į darbą... Sykį atėjusi pasiimti vaiką iš darželio girdėjau, kaip kitas berniukas, kuri pasiimti buvo atėjusi jo mama, pavadino mano sūnų kvaileliu. Žinoma, mano vaikas įsižeidęs priėjo ir spyrė tam vaikui į koją, tada šio mama pradėjo maniškį drausminti...
 
Nesuprantu, kodėl niekas nenori matyti priežasties? Kodėl darželyje prasideda patyčios? Ar čia ne auklėtojų darbas – vaikams aiškinti, kad NEGALIMA TYČIOTIS? Kodėl auklėtoja baudžia mano sūnų, kai jis bando apsiginti taip, kaip jis moka? Manau, kad ir mano vaiko gebėjimas susikaupti nukenčia, kai jis jaučia nuolatinę psichologinę įtampą. Jis nieko nenori veikti tame darželyje... Ką daryti? Keisti darželį? O gal vaikui reikalinga psichologinė pagalba? Vaikas labai jautrus. Kontaktą su nepažįstamais vaikais užmezga labai noriai. Jis itin gero būdo. Kadangi vaikai yra žiaurūs, gal jis ir kenčia nuo savo gerumo? Patarkite, kaip elgtis? 
 
2013-04-16
 
Atsako psichologė Ramunė Želionienė
www.psichologeramune.lt
 
Dėkojame už Jūsų neabejingumą. Mat daug tėvų į panašias situacijas reaguoja kaip į savaime suprantamas, būdingas mažiems vaikams ir įprastas darželiams. Tačiau taip nėra. Janušas Korčakas rašė, kad suaugusieji turi saugoti vaikus nuo neteisybės. Iš čia pateiktos situacijos susidaro įspūdis, kad penkiametis vaikas vienas neįveikia neteisybės. Kitaip ir būti negali. Net suaugę žmonės nuo mobingo darbe labai kenčia. Naivu tikėtis, kad vienas pats vaikas susitvarkys su jam kylančiais sunkumais.
 
Darbo sąlygos darželyje „užkrečia“ auklėtojas tam tikru neįgalumu. Todėl ir skatiname vaikų tėvus aktyviau bendradarbiauti su darželio darbuotojais, kad galėtume vieni kitiems padėti. Jūsų neabejingumas ir drąsa apie tai kalbėti taip pat yra labai vertingas žingsnis. Auklėtoja turėtų prisiimti atsakomybę už darželio grupės telkimą. Vertėtų ne tik perskaityti portalo www.ikimokyklinis.lt šviečiamuosius straipsnius apie tai, bet jei tik yra poreikis – kreiptis į specialistą, išmanantį grupės telkimą. 
 
Auklėtojos nuostata, kad grupė jau yra „susiklijavusi“, todėl vienas naujai atėjęs vaikas nepriimamas, – yra klaidinga. Įsivaizduokime, kad šeimoje gimsta dar vienas vaikas. Juk nesakome – šeima jau „susiklijavusi“ ir naujo vaiko nepriims. Tėvų sumanumas sutelkia šeimą ir padeda vaikams vieniems su kitais draugiškai bendrauti. Kaip vaikai bendrauja tarpusavyje grupėje, labai lemia atsakingas auklėtojos elgesys, nes ji duoda tam tikrą toną, nukreipia vaikus deramai bendrauti. Auklėtojos klaidingos nuostatos yra rimta kliūtis telkti visą grupę. Jei auklėtoja nepripažins savo klaidingų įsitikinimų, grupėje situacija nepasikeis. Turime suprasti, kad vaikui reikia patikimo suaugusiojo, stabilaus ir stipraus suaugusiojo, kuris neliks abejingas didelėms mažų vaikų neteisybėms. Iš sudėtingos situacijos visuomet yra išeitis, tik reikia drąsos ir atkaklumo keisti.
 
Kasdieniai pažeminimai tokiam mažam vaikui nuolatos kelia grėsmę jo besiformuojančiai savivertei. Vietoj to, kad vaikas būtų sudominamas jam naudinga veikla, plėtojamos vidinės jo galios, puoselėjami bendravimo įgūdžiai, berniukas nuolat papuola į situacijas, kuriose turi apginti save. Jis gina save taip, kaip moka. Netinkamas elgesys – tai tik pasekmės visos jo nemalonios savijautos. Tačiau berniukas tokioje kasdienybėje formuojasi jam nereikalingus įpročius. Nenuostabu, kad mažėja jo dėmesingumas, o pati auklėtoja jį apibūdina kaip socialiai nebrandų. Negalime palikti vaiko tokioje aplinkoje, kur jam nuolatos gresia psichologinė įtampa.
 
Auklėtoja, taikydama bausmes, nemalonias vaikui ar žeminančias vaiką, ne tik prisideda prie jo atstūmimo, bet ir pati tyčiojasi bei demonstruoja smurtą. Ir tai yra geriausias pavyzdys kitiems vaikams tyčiotis. Auklėtojos pasiūlymas mokyti berniuką atsikirsti žodžiais kelia abejonių dėl jos profesinių kompetencijų ir susivokimo, ką ir kaip daryti su vaikais. Todėl nesitikėkite, kad auklėtoja supras, ką ji turi vaikams sakyti apie patyčias. Ne žodžiais vaikus mokome, o savo pavyzdžiu. Žmogus, kuris atstumia vaiką, nemoka jo priimti, negali mokyti jo priimti ir kitus.
 
Rekomenduoju pasiskaityti knygas „Laiminga vaikystė: ugdyk kitaip“, „Naujosios kartos vaikai“, „Šiuolaikiniai vaikai“ bei „Išmintinga meilė“ ir Jūs įsitikinsite, kad per daug gerų vaikų nėra. Yra per daug žiaurūs suaugusieji, kuriems nepatogu išmokti tinkamai elgtis su jautrios sielos vaikais.
 
Naivu tikėtis, kad kažkas kažką pakeis dėl Jūsų vaiko. Tik nuo Jūsų priklauso, ar paliksite vaiką toliau kentėti neadekvačioje aplinkoje ar keisite aplinką ir ieškosite ugdymo įstaigoje to suaugusiojo, su kuriuo Jūsų vaikas, kad ir koks jis yra, jaustųsi saugus, ramus ir pageidaujamas. Jūsų pavyzdys tik dar kartą įrodo, kiek daug abejingumo ir klaidingų nuostatų yra ten, kur turėtų būti šviesu, šilta, gera, saugu. Nes vaikystė yra tik viena ir ji tikrai neskirta kentėti.
 
Daugiau atsakymų į panašius klausimus:
Daugiau psichologų atsakymų į įvairius klausimus ieškokite čia.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje