Emokykla.lt
D.U.K.
2013-02-25 Berniukui beveik 3 metukai. Pasak auklėtojų, jis „ne toks kaip visi“, labai piktas ir dažnai daužo galvą į grindis... Patarkite, ką daryti.
Mūsų vaikui kovo mėn. sukaks 3 metukai. Pasak auklėtojų, jis „ne toks kaip visi“, labai piktas ir dažnai daužo galvą į grindis. Auklėtojos mums pasiūlė vaiką vežti į Vaiko raidos centrą Vilniuje, kad įvertintų vaiko būklę ir išsiaiškintų, ar nėra autizmo. O pasiūlė dėl to, kad vaikas sviedė žaislą į auklėtoją,  sudavė kitam vaikui per veidą, dažnai krenta ant grindų.
 
Kol nėjo į darželį, mūsų vaikas buvo labai švelnaus būdo, visus norėdavo apkabinti, pakalbinti, pabučiuoti, dabar jau pradėjo mušti ir tėvus, ir auklėtoją. Darželyje pritapo labai sunkiai, auklėtojos sakydavo, kad vaikšto atskirai nuo visų ir užsimerkia, jei kas nepatinka, vienas žaisdavo koridoriuje, kol pamažu perėjo į grupę. Įdomu tai, kad viena auklėtoja sako, kad mūsų sūnus – labai geras vaikas, o kita auklėtoja siūlo kreiptis į specialistus.
 
Tiesa, mūsų vaikas dar nekalba, sako tik kelis žodžius. Nuo pat gimimo jis labai geras, pradėjo vaikščioti 9 mėnesių ir nuo to laiko labai viskuo domėjosi ir labai norėjo vaikščioti, buvo aktyvus, o praėjusią vasarą tapo piktas: jeigu kas nepatinka, trenkia galvytę į grindis, neina susitarti, nebent nukreipiame dėmesį kuo nors kitkuo...
 
Gydytojai po apžiūros išrašo vaistų nuo nervų, bet jie jam nepadeda. Darėme kompiuterinę encefalogramą, bet  gydytojai nieko blogo neįžvelgė.
 
Patys iš įvairių informacijos šaltinių prisiskaitėme, kad reikia vaikui duoti nuo kirminų vaistų, nes tokie požymiai leidžia manyti, kad jis jų turi. Sugirdžius šių vaistų, vaikas liovėsi trankyti galvą, pradėjo miegoti. Bet praėjus trims mėnesiams, vėl auklėtojos skundžiasi, kad vaikas per daug piktas...
 
2013-02-25
 
Atsako dr. Vilma Makauskienė, logopedė ekspertė ir psichologė
 
Dėkoju už išsamų ir aiškų situacijos aprašymą. Skaitant laišką, susidaro įspūdis, kad Jūs dėl berniuko problemos stipriai išgyvenate ir turite daug klausimų, kaip jį auklėti ir elgtis. Vertinant auklėtojų nuomonę, kad Jūsų vaikas „kitoks nei visi“ nėra aišku, kokios berniuko elgesio apraiškos skatina auklėtojas taip manyti. Dvidešimt metų dirbu su vaikais, todėl galiu paminėti, kad, kaip ir suaugusieji, vaikai, jų bendravimas ar elgesys labai skiriasi. 
 
Daugelis Jūsų laiške paminėtų berniuko elgesio problemų (pavyzdžiui, metė žaislą į auklėtoją, krenta ant grindų, mušasi su bendraamžiais) yra gana dažna problema ikimokykliniame amžiuje, kai vaikas pradeda lankyti ikimokyklinę įstaigą ir turi joje adaptuotis. Vieni vaikučiai prie pasikeitusių kasdienės aplinkos sąlygų prisitaiko lengvai ir greitai, o kiti „protestuoja“, išreikšdami savo nepasitenkinimą netinkamu elgesiu.
 
Manau, kad pasikonsultuoti su specialistais (vaikų psichologu, psichoterapeutu) šiuo atveju būtų naudinga, nes Jūs gautumėte reikalingos informacijos, kaip reaguoti į vaiko emocines ir / ar elgesio problemas.
 
Dėl auklėtojų įtariamo autizmo, norėčiau paminėti, kad šį sutrikimą nustatyti gali tik vaikų psichiatras, atlikęs išsamius tyrimus (pokalbis su tėvais apie vaiko raidą ankstyvame amžiuje, vaiko elgesio stebėjimas, tam tikri klausimynai tėvams ir vaiką ugdantiems specialistams – pedagogams, logopedams ir pan.). Encefalograma paprastai padeda nustatyti, ar nėra neurologinių sutrikimų, tačiau nustatant ankstyvąjį autizmą būtina konsultuotis su šioje srityje patirtį turinčiu vaikų psichiatru.
 
Minėjote, kad vasarą vaiko elgesys labai pasikeitė, tad reikėtų išsiaiškinti priežastis, lėmusias šiuos pokyčius, ir teikti atitinkamą pagalbą (nebūtinai gydyti medikamentais) siekiant atrasti veiksmingesnius ugdymo būdus. Kartais vaistai yra reikalingi, tačiau Jūs minėjote, kad paskirtas medikamentinis gydymas nebuvo veiksmingas.
 
Taip pat rašėte, kad berniukas labai mažai kalba. Adaptuojantis naujoje aplinkoje (ikimokyklinėje įstaigoje), skurdus vaiko žodynas gali lemti bendravimo su naujais žmonėmis ir bendraamžiais sunkumus, todėl patarčiau susitikti su vaikų darželyje dirbančiu logopedu, kuris galėtų įvertinti ir padėti skatinti Jūsų sūnaus kalbos raidą.
 
Kadangi auklėtojų nuomonė apie berniuką labai skirtinga (minėjote, kad viena auklėtoja jį apibūdina kaip labai gerą vaiką, o, kitos nuomone, – jam reikalinga specialistų pagalba), gali būti, kad  vienai iš auklėtojų sunku rasti gerą kontaktą su Jūsų berniuku ir vaiko elgesys jai kelia didelį nerimą.
 
Kiekvienoje ikimokyklinėje įstaigoje nuolat veikia  Vaiko gerovės komisija, į kurios sudėtį įeina darželio direktorė ar pavaduotoja ugdymui, įstaigoje dirbantys pedagogai (auklėtojos, švietimo pagalbos specialistai), sveikatos priežiūros specialistas, vaiko tėvai. Patarčiau kreiptis į Vaiko gerovės komisija ir vaiko ugdymo bei elgesio klausimus aptarti su specialistų komanda. Susipažinti su Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašu galite čia.
 
Taip pat kiekvienoje savivaldybėje veikia pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT), kurioje įvairūs specialistai (logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai) konsultuoja tėvus ir vaikus, atlieka vaiko raidos vertinimus. Tėvai gali registruotis patys, siuntimo nereikia.  Vertinimui PPT gali nukreipti darželio ir Vaiko gerovės komisja, prieš tai gavusi vaiko tėvų sutikimą ir įvertinusi vaiko ugdymo(si) sunkumus savo komandoje.  Šių tarnybų adresus rasite čia.
 
Vaiko raidos centre dirba kvalifikuota specialistų komanda, tad konsultacijų metu Jūsų vaiko sunkumus galėtų įvertinti specialusis pedagogas, logopedas, psichologas ir kiti specialistai. Siuntimą konsultacijai išrašo šeimos gydytojas. Daugiau informacijos apie konsultavimosi Vaiko raidos centre tvarką galite rasti čia.
 
Linkiu Jums stiprybės, kantrybės įveikiant iškilusius sunkumus ir tikiuosi, kad rasite specialistus, kurie geranoriškai ir kvalifikuotai padės Jums ir Jūsų vaikui.
 
Susijęs su tema:
Naudingos nuorodos:
 1. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 
  tvarkos aprašas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396543&p_query=&p_tr2=
 2. Vaiko raidos centras  http://www.raida.lt/


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje