Emokykla.lt
D.U.K.
2012-07-07 Kokia viešosios įstaigos (VšĮ) steigimo procedūra?
2012-07-07
 
Atsako UAB „Civitta“ konsultantai:
 
 
Viešosios įstaigos steigimo žingsniai:
 1. Įstaigos pavadinimo pasirinkimas. Viešosios įstaigos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „Viešoji įstaiga“ arba šių žodžių santrumpa „VŠĮ“. Renkantis pavadinimą, būtina patikrinti Juridinių asmenų registre ar būsimos įstaigos pavadinimas nėra tapatus jau egzistuojančiam. Patartina ne tik patikrinti pavadinimo naujumą, bet taip pat jį rezervuoti. Tai galima padaryti pateikiant prašymą (forma JAR-5.). Rezervuotas pavadinimas saugomas iki 6 mėn.
 2. Steigiant viešąją įstaigą sudaroma viešosios įstaigos steigimo sutartis arba steigimo aktas (jeigu steigėjas yra vienas asmuo).
 3. Sudaromi viešosios įstaigos įstatai (nuostatai).
 4. Sušaukiamas steigiamasis susirinkimas, kurio metu patvirtinami įstaigos įstatai (nuostatai), išrenkami valdymo organai.
 5. Notaras turi patvirtinti steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams ir faktą, kad viešąją įstaigą registruoti galima. Tam tikslui notarui pateikiami šie dokumentai:
  • Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos.
  • Steigimo sutartis, jeigu steigėjas vienas asmuo – steigimo aktas (ne mažiau kaip du egzemplioriai).
  • Įstatai (ne mažiau kaip trys egzemplioriai). Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei (jeigu patalpos priklauso steigėjui, pažyma nėra reikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas).
  • Steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais.
  • Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus ir išrinktus (paskirtus) valdymo organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, ir jų teisių ribas.
  • Jeigu pavadinime vartojamas Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas – teisingumo ministro leidimas vartoti valstybės pavadinimą.
  • Jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų“ – rašytinis Katalikų bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas.
  • Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir juridinį asmenį įregistruoti galima.
 6. Paskutinis etapas – registravimas Juridinių asmenų registre. VĮ Registrų centrui pateikiami dokumentai:
  • Steigimo sutartis arba steigimo aktas (jeigu steigėjas yra vienas asmuo).
  • Įstatai (nuostatai) (2 egz.).
  • Užpildyta forma JAR-1 (šią formą galite rasti: http://www.registrucentras.lt/bylos/jar/e-gidas/JAR-1.pdf).
  • Užpildyta forma JAR-VO-V (šią formą galite rasti: http://www.registrucentras.lt/bylos/jar/e-gidas/JAR-VO-V.pdf).
  • Užpildyta forma JAR-T (šią formą galite rasti: http://www.registrucentras.lt/bylos/jar/e-gidas/JAR-T.pdf).
Už viešosios įstaigos įregistravimą sumokama 107 Lt rinkliava. 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje