Emokykla.lt
D.U.K.
2012-12-04 Ką vaikui duoda darželio lankymas prieš mokyklą?
Ar vaikai lankę darželius, ikimokyklines grupes, mokykloje nuėjus į pirmą klasę greičiau adaptuojasi? Ką vaikui duoda darželio lankymas prieš mokyklą?
 
2012-12-04
 
Atsako Gražina Valeikaitė, Vilniaus SOS darželio edukologijos magistrė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė
 
Portalo lankytojui noriu teigti, jog skirtumas tarp vaikų, lankiusių ir nelankiusių vaikų darželio, pajaučiamas pradėjus eiti į mokyklą. Lankiusiems darželį vaikams adaptuotis mokykloje daug lengviau. Darželyje vaikai išgyvena sėkmes ir nesėkmes ir išmoksta patys su tuo susidoroti. Tokio amžiaus vaikai sužino, kas yra kolektyvas, supranta, kas yra bendravimas. Be to, susipažįsta su naujomis taisyklėmis, normomis, o gyvenime to labai prireikia.
 
Darželį lankę vaikai, tyrimų duomenimis, lengviau bendrauja, yra atviresni, žaismingesni, jie geriau ir lengviau adaptuojasi mokykloje, jaučiasi laisvesni, turi gebėjimų, supratimą kai reikia veikti grupėje ir mokytis, moka užmegzdami draugystę ir susidraugauti su naujais vaikais, mokytoja, sėkmingai spręsti konfliktus.
 
Darželis vaikui duoda labai daug, nes šiame amžiuje vaikui reikia aktyvios veiklos - žaidimo su bendraamžiais, ne tik su suaugusiais. Stebėdamas draugus jis mokosi iš jų, semiasi patirties, bando pamėgdžioti. Taip išmoksta bendrauti su bendraamžiais, dalintis žaislais, drauge žaisti, kurti bei linksmintis. Vaikai darželyje patiria naujų emocijų, išmoksta pripažinti bei vertinti save ir kitus.
 
Dar labai svarbus motyvas leisti vaiką į darželį yra tai, kad čia palankios sąlygos atskleisti vaiko sugebėjimus. Juk ne visi tėveliai turi meninių gabumų ar galimybių ugdyti jas vaikui. O štai darželyje vaikai mokosi dainelių, piešia, vaidina, koncertuoja. Čia yra ir kitų ir meninio ugdymo būdų, taigi skleistis gabumams galimybės puikios.Ugdymo įstaigoje vaiką lavina specialistai: ikimokyklinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo pedagogas, psichologas, logopedas. Pamažu prasiplečia vaiko pažinimo pasaulis.
 
Be to darželyje vaikas:
 • tampa savarankiškesnis. Tokio amžiaus vaikas yra labai priklausomas nuo savo tėvų, jis tikisi, kad auklėtoja taip pat viską už jį darys, bet po truputį pripranta, kad turi daug ką daryti pats, nes vaikučių daug, o auklėtoja–tik viena;
 • įgyja esminių socialinių įgūdžių, pavyzdžiui, dalijimasis, problemų sprendimas. Tėveliai tam taip pat gali padėti mokydami vaiką suprasti kitų jausmus; 
 • įgyja motorinių įgūdžiųpiešdamas, pjaustydamas, klijuodamas; 
 • svarbus yraprotinis vystymasis. Čia jis susipažįsta su pagrindiniais skaičiais ir raidėmis, bendraudamas su kitais, turtina ir lavina savo kalbą, išmoksta klausytis, reikšti mintis, pasakoti;
 • drovus vaikas įgyjapasitikėjimo;
 • ugdomas fizinis aktyvumas; 
 • gilėja įvairios žinios.
Mokykla – naujas ir svarbus etapas ir vaiko, ir tėvų gyvenime. Naivu tikėtis, kad jis vyks visiškai sklandžiai. Normalu, kad vaikas susidurs su sunkumais, prisitaikydamas prie naujos aplinkos. Juk nuo daugiausia laiko iki šiol užėmusios veiklos – žaidimo – jis turi pereiti prie veiklos, reikalaujančios daugiau atsakomybės ir pastangų. Stengdamiesi suprasti savo atžalą ir parodydami savo supratimą, tėvai gali padėti vaikui šį pokytį išgyventi lengviau.
 
Tėvai trokšta, kad jų atžala mokykloje pasirodytų kaip galima geriau. Kad vaikas ateitų, jau mokėdamas skaityti ar bent jau pažintų raides ir skaičius, kad priprastų sėdėti prie knygų ir jas pamiltų, dar būtinai, kad užsitarnautų mokytojos pagyrimą.
 
Noriu klausimo autoriui pasakyti, jog visa tai, kaip raidės ir skaičiai, net skaitymo pradžia, meilė knygai ir mokymuisi mokykloje jau diegiama darželyje. Bet iš savo pedagoginės patirties galiu teigti, kad svarbiausia socializacija, paskui raidės, skaičiai, žinios. Socialumo įgūdžių vaikas įgyja lankydamas darželyje, ten kur jį supa didelis kolektyvas, įvairūs suaugę.
 
Jei vaikas nelanko darželio, manau suprasite, kokio pasiruošimo mokyklai vaikas netenka. Priešmokyklinėje grupėje organizuojamas ugdymas pagal ŠMM parengtą Priešmokyklinio ugdymo programą ir dar vieną kartą per savaitę vedama valandėlė pagal Zipio programą, kurios metu kalba auklėtoja su vaikais apie savus jausmus, įvairias emocijas.
 
Tad jei abejojate leisti ar ne, tai siūlau, apie tai net negalvoti ir sakau VESKITE SAVO VAIKĄ Į DARŽELĮ.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje