Emokykla.lt
D.U.K.
2012-02-14 Kokios įstaigos tikrina vaikų darželių veiklą?

Kokios įstaigos tikrina vaikų darželių veiklą?
 Kaip suprantu, maistą ir meniu tikrina maisto ir veterinarijos tarnyba, o kas tikrina švarą darželyje arba direktorės darbą?
 
2012-02-14
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkas-ekspertas A. Šiaudinis
 
Atsakant į Jūsų klausimą, reikėtų pažymėti, kad visų pirma ikimokyklinės ugdymo įstaigos (darželio) veiklą turi kontroliuoti šios įstaigos steigėjas (valstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėju dažniausiai yra savivaldybė).
 
Siekiant užtikrinti savivaldybei pavaldžių istaigų veiklą, kiekvienoje savivaldybėje veikia centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba – savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas vidaus auditui atlikti savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, kurios valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklą, remiantis turintys teisės aktų jiems suteiktais įgaliojimais taip pat prižiūri savivaldybių švietimo skyriai.
 
Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba) atlieka finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.
 
Dėl Jūsų minimo neteisėto direktorės elgesio, piktnaudžiavimo tarnyba, svetimo turto pasisavinimo bei dokumentų klastojimo turėtumėte kreiptis į teisėsaugos institucijas (dėl specifinio pobūdžio nusikalstamų veikų, pavyzdžiui, dėl korupcijos, patariama kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, dėl finansinių nusikaltimų (apgaulingos apskaitos, mokesčių nesumokėjimo) – į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, taip pat galima kreiptis ir į teritorinę prokuratūrą).
 
Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai vykdo darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją įmonėse, kontroliuodami, kaip laikomasi šių teisės aktų ir konsultuodami darbuotojus, jų atstovus, profesines sąjungas, darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas ir komitetus.
 
Valstybinei darbo inspekcijai priskirta funkcija - vykdyti nelegalaus darbo reiškinių kontrolę, Valstybinė darbo inspekcija, kontroliuodama, kaip laikomasi darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, tikrina, kaip vykdomos Darbo kodekso nuostatos, tarp jų – susijusios su darbo sutartimis, darbo apmokėjimu, darbo ir poilsio organizavimu, taip pat, kaip vykdomi atitinkami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymai. Darbo inspektoriai nagrinėja pareiškimus ir skundus Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijos klausimais, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo santykių klausimais.
 
Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė prižiūri, kad įstaigose būtų užtikrinta Visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkanti aplinka.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje