Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-04-09 5 metų vaikas darželyje elgiasi agresyviai. Ką daryti, ar tai savaime praeina?
Berniukui jau 5 metai, darželyje vaikas elgiasi agresyviai, atsikalbinėja, jei auklėtoja ką pasako, tai murma po nosim ir murma tokius baisius dalykus, kad ja primuš, suspardys ir t.t.
Kitus vaikus nori įtraukti į savo blogus darbus, pvz. ką nors sulaužyti ir panašiai. Namie jis irgi kartais būna agresyvus, atsikalbinėja, ko neleidi tai rėkia, kratosi. O kartais būna toks geras, net nėra žodžių. Nei šeimoje, nei aplinkui nėra jokių pykčių ar smurto, ir aiškinam arba neleidžiam jam ką nors tai tik ne su pykčiu ar riksmais. Ką daryti, nes girdėjau, kad praeina tokie dalykai?
 
 2012-04-09
 
Atsako psichologė Dovilė Jankauskienė
 
Kai vaikas elgiasi agresyviai, tėvams norisi galvoti, kad tai laikina ir greit praeis. Tačiau gaunami atsiliepimai iš kitų su vaiku bendraujančių žmonių, viltį, kad viskas susitvarkys patraukia į šoną ir ateina nerimas, kad kažkas čia ne taip. Ir tikrai iš papasakoto vaiko elgesio galima daryti prielaidas, kad vaikas išgyvena sunkumus, su kuriais nemoka susitvarkyti.
 
Nebūtinai vaiko emocinės problemos kyla tada, kai jis auga smurtinėje ar asocialioje aplinkoje. Gana dažnai šių vaikų šeimos priklauso viduriniam ar aukštesniam socialiniam sluoksniui. Tėvams netrūksta aktyvaus domėjimosi vaikų gerove, greičiau atvirkščiai - tėvai nerimauja, stengiasi, padarytų viską, ką įmanę, kad tik vaikas būtų laimingas.
 
Vaikas mums šiandien atrodo gėris pats savaime. Efektas dar stipresnis dėl to, kad vakarų visuomenėje trūksta vaikų. Faktas, kad vaikų gimdoma vis mažiau, daro juos – lyg prekių rinkoje – retu, geidžiamu bei vertingu produktu, reikalaujančiu ypatingo dėmesio. Vaikams primetamas vaidmuo, kuriam jie nėra tinkamai pasiruošę, nes neturi jam atlikti svarbių psichinių savybių. Jiems prisiskirtas suaugusiųjų partnerio vaidmuo.
 
Labai dažnai tėvai apibūdina vaikus kaip asmenybes, kurios: ”turi stiprią valią ar žino ko nori, siekia tikslo”. Tačiau vaikas dar nėra asmenybė, jis tik pradeda vystytis. Tai ką tėvai laiko asmenybe, yra normali mažo vaiko elgsena. Maži vaikai visada atrodo esantys “tvirtos valios”, nes jų egocentrizmas dar pakankamai didelis ir jie gyvena įsitikinę esą vieninteliai pasaulyje ir galį pasiekti, ką panorėję. Maži vaikai dar nėra išmokę suvokti aplinkinio pasaulio ir žmonių kaip savojo “aš” apribojimo.
 
Problemos prasideda tada, kai tėvai, auklėtojai neberodo vaikui šios ribos. Jie laiko vaiką asmenybe ir stiprina įsivaizduojamus jos požymius. Tokiu būdu, yra kliudoma amžių atitinkančiam vaiko vystymuisi. Vaikas lieka ankstyvos vaikystės fazėje ir nuolat susiduria su sunkumais kasdieniniame gyvenime, nes gyvenimas vis aiškiau reikalauja nuolatinio ribų pripažinimo. Susidūrus gyvenimiškoms riboms ir vaiko įsitikinimams, vaikui kyla pyktis ir stipri reakcija, kuri gali pasireikšti piktais agresyviais žodžiais ar veiksmais.
 
Mažas vaikas dar negali vienas pats suprasti, kad jam reikia atsakyti už savo veiksmus ir už tų veiksmų poveikį aplinkiniams.
 
Vaikus reikia mylėti, jiems būtini palankumo ženklai, apkabinimai, paglostymai, ėmimas ant rankų, knygos skaitymas, bendri žaidimai – sveiko vaiko vystymosi pagrindas. Šalia didelės ir stiprios meilės vaikui turi būti aiškios kasdieninio elgesio taisyklės, kalbėjimas kas gerai, o kas ne. Ką dera daryti, o ko ne. Struktūros, tinkamo elgesio lavinimas ir ribų nustatymas, visa tai nereikš, kad vaikui nereikia rodyti meilės ir artumo. Šie abu dalykai kartu leidžia suformuoti gebėjimus, kurių vaikui reikia tolesniame gyvenime.
 
Kad auklėjimas būtų sėkmingas, tėvai vaiko akyse turi atrodyti kaip tėvai t.y. suaugę žmonės, prisiimantys atsakomybę už vaiką ir dažnai gerai žinantys ko reikia jų vaikui. Vaikui reikia leisti pasireikšti jo vaikiškumui. Taip pat svarbu žinoti šeimos hierarchinę tvarką ir jos laukytis.
 
Būtina, kad vaikas gerbtų savo tėvus, tėvų pavyzdys taptų vaiko gyvenimo pamatu. Šeimoje reikėtų paklausti, kas šeimoje vadovauja ir yra atsakingas, dažniausiai vadovauja vaikas, o atsakingas lieka neaišku kas? Ant sveikos šeimos struktūros (kurioje vaikas žino savo vietą: jis yra vaikas) pamato gali skleisti vaiko “aš’. Šeimoje kur yra aiškios ribos, dienos, savaitės ritmas vaikas jaučiasi saugus ir ramus. Jis įgyja gebėjimą prisitaikyti prie aplinkos ir įgyvendinti savo norus. Normaliai viena be kito yra neįmanoma. Šios svarbios biologinės sąlygos yra būtina prielaida atsirasti gebėjimui daryti įtaką gyvenimo aplinkybėms (jas keisti), o prie šių pirma reikia prisitaikyti.
 
Problema kyla tada, kai vaikui nesudaromos sąlygos mokytis prisitaikyti, savo atkaklumo, egocentrizmo pagalba jis įgyvendina savo norus. Tokiu būdu vaiko vystymasis tarsi sustoja, atsiranda elgesio problemos. Tėvams reikia kantrybės, kad išlauktų vaiko pasipriešinimo emocijas ir leistų vaikui pajusti ribas. Vaikas tikrai nuo to nenukenčia, o tik pasijunta saugiau. Nusiraminus, tėvai gali vaikui pasiūlyti emocijas išreikšti žodžiu ar nupiešti. Pamažu vaikas mokosi savo jausmus reikšti saugiai ir neskaudindamas kitų.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje