Emokykla.lt
D.U.K.
2012-10-16 Kokius dokumentus pildyti įvertinant pedagogo darbą?
Kokias formas naudoti įvertinant pedagogo darbą? Ar galima naudoti atestacijos formas, ar dar reikia susikurti ir savas? Ar galite rekomenduoti literatūros apie ugdomąjį stebėjimą?
 
 2012-10-16
 
Atsako Vilniaus nevalstybinio SOS darželio auklėtoja metodininkė G.Valeikaitė
 
Vertinant pedagogo darbą siūloma pildyti savianalizės ir veiklos tobulinimo anketas kiekvienų metų pabaigoje, taip reikia pildyti visiems atestuotiems mokytojams ir pedagogams. Tačiau anketoje neturi būti vertinama balais. Dokumente turi būti trumpai išanalizuota veikla, pasiekimai ir pasvarstyta kur veiklą būtina tobulinti. Vertinimo sistema, kurioje reikia surinkti atitinkamą skaičių balų, yra atestuojantis.
 
Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje vertinama pedagogo veikla ugdomosios veiklos metu. Ši veikla gali būti traktuojama, kaip gerosios patirties dalijimasis. Tai turi būti suderinta su auklėtoja iš anksto. Tokie stebėjimai yra normalu ir gali būti. Tačiau tai neturėtų būti labai dažnai. Kitas dalykas, jei auklėtoja norėtų kelti kvalifikaciją. Tuomet tokie atviri užsiėmimai turi būti pravesti 3-4 kartus. Juos reikia ne tik stebėti, bet ir įvertinti.
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-2249 „Dėl pavyzdinės auklėtojo pareigybės aprašymo” (toliau – aprašas) reglamentuoja auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinę veiklą. Remiantis šiuo aprašu viena iš auklėtojo funkcijų yra organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Šią auklėtojo vykdomą funkciją apima auklėtojo pareigos:
 1. Planuoti grupės ugdomąją veiklą;
 2. Kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
 3. Ugdyti ir / ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese. 
Kiekviena ugdymo įstaiga turi savo pedagogo veiklos vertinimo sistemą, apie tai pedagogą informuoja ikimokyklinės ugdymo įstaigos administracija, t.y. direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 
Kuo remtis galima, kokia literatūra? Atsakant į šį klausimą, siūlyčiau remtis parengtomis Švietimo ir mokslo ministerijos, Pedagogų profesinės raidos centro „METODINĖMIS REKOMENDACIJOMIS MOKYTOJŲ VEIKLAI VERTINTI“. Šiame leidinyje aiškiai pateikiami įvairūs būdai pagal kokius rodiklius vertinti pedagogo veiklą, siūlomas ugdomosios veiklos stebėjimo  lapas. Aišku, manau čia svarbus direktoriaus pavaduotojo ugdymui įžvalgumas, kokią formą pedagogams pasiūlyti, kokia ji tinkamiausia būtent tai įstaigai.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos administracija vertinant savos įstaigos pedagogo darbą turėtų orientuotis į jo kiekvienos dienos organizuojamą ugdomąją veiklą, pedagogo kompetenciją, gebėjimus, nuo kurių priklauso vaikų pasiekimai ir ugdymo kokybė.
 
Svarbus pedagogo pastebėjimas ir vertinimas bendradarbiaujant, bendraujant ir veikiant ugdymo įstaigos bendruomenėje. Pedagogo darbas komandoje ugdo savo paties pasitikėjimo, gebėjimo pasidalyti patirtimi, žiniomis su kitais gebėjimus. Taip pat labai svarbus asmeninis tobulėjimas keliant savo profesinę kvalifikaciją, tai dalyvavimas seminaruose, konferencijose, rengiant įvairius pranešimus ir t.t.
 
Šio klausimo autorei galiu pasiūlyti tiesiog peržvelgti senesnius įstaigoje pedagogų darbą vertinimą žyminčius dokumentus, taip pat mano aukščiau minėta leidinį „Metodinės rekomendacijos mokytojų veiklai vertinti“, bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mentoriui skirtas metodikas, kaip vertinti savo globėją- būsimą pedagogą. Pasitelkiant teikiamais šiais įvairiais siūlomais pedagogo darbą vertinančiais kriterijais, protokolais, stebėjimo lapais, galima susidaryti savitą savo ugdymo įstaigos pedagogo darbo vertinimo sistemą. Svarbiausiai, kad tos formos būtų aiškios visiems, ypatingai pedagogui, kurio darbas bus vertinamas.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje