Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-03-04 Ar teisingai pasielgė įstaigos vadovai, palikdami priešmokyklinėse darželio grupėse dirbti vieną auklėtojos padėjėją dviem grupėms?
Ar teisingai pasielgė įstaigos vadovai, palikdami priešmokyklinėse darželio grupėse dirbti vieną auklėtojos padėjėją dviems grupėms? Darželis dirba 10,5 val. Įstaigoje yra 11 grupių, iš kurių 2 priešmokyklinės. Nuo rugsėjo 1 d. numatė priešmokyklinėse grupėse palikti auklėtojos padėjėją tik vieną dviems priešmokyklinėms grupėms. Norėčiau sužinoti, ar teisingai pasielgė įstaigos vadovybė?
 
2012-03-04 
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkas ekspertas Andrius Šiaudininis
 
Valstybė neapibrėžia privalomų ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių, todėl švietimo teikėjai (ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėjai) turi teisę laisvai jį pasirinkti.
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1478 patvirtino „Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą“, kuris yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas savivaldybėms. Tai reiškia, kad kiekviena savivaldybė, atsižvelgdama priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi poreikius, mokyklų išsidėstymą, gyventojų tankio pasiskirstymą, turi teisę lanksčiai organizuoti priešmokyklinį ugdymą savo teritorijoje. Minėtas aprašas nustato galimus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius.
 
Rekomendaciniai priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai:
 
Priešmokyklinė grupė lopšelyje-darželyje, mokykloje-darželyje, pagrindinėje mokykloje ir kt., kai grupės veiklos trukmė yra 4 val. Vaikų skaičius grupėje siekia nuo 10 iki 20. Rekomenduojamas 160 dienų ugdomosios veiklos laikotarpis. Grupėje dirba 1 ugdymo pedagogas.
 
Priešmokyklinė grupė lopšelyje-darželyje, mokykloje-darželyje, pagrindinėje mokykloje ir kt., kai grupės veiklos trukmė yra ilgesnė nei 4 val. (pvz., 8 val., 10.30 val. ir pan.). Vaikų skaičius grupėje – nuo 10 iki 20. Priešmokyklinio ugdymo pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas.
 
Mišraus amžiaus vaikų grupė. Šis modelis rekomenduojamas, kai vietovėje yra mažiau nei 10 priešmokyklinio amžiaus vaikų, todėl priešmokyklinė grupė jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe. Jei grupėje yra daugiau priešmokyklinio amžiaus vaikų, joje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, o jeigu 3-5 metų vaikų – darželio auklėtoja. Pedagogas ugdymo procesą privalo diferencijuoti ir pritaikyti skirtingo amžiaus vaikams. Maksimalus vaikų skaičius grupėje –  20. Priešmokyklinio ugdymo pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas.
 
Vienu metu grupėje su vaikais nuo 1 iki 7-erių metų turi dirbti  ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 1 pedagogas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas). Auklėtojai, priešmokyklinės grupės pedagogas gali turėti padėjėją.
 
Taigi, atsakant į Jūsų klausimą, svarbu pažymėti, kad auklėtojo padėjėjų skaičius nustatomas atsižvelgiant į kiekvienoje savivaldybėje patvirtintą priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarką ir neturi jai prieštarauti.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje