Emokykla.lt
D.U.K.
2013-01-10 Kaip elgtis, jei darželio direktorė ir auklėtojos prašo pinigų įstaigos remontui?
Kaip elgtis, kai rugsėjo pradžioje darželio direktorė, auklėtojos prašo pinigų remontams? Ar tai yra leistina? Kas turi rūpintis ir finansuoti darželių, grupių remontus? 
 
2013-01-10
 
Atsako Gražina Valeikaitė, edukologė
 
Atsakant trumpai į pateiktą portalo lankytojos klausimą, kaip elgtis, “kai rugsėjo pradžioje darželio direktorė, auklėtojos prašo "pinigų remontams? Ar tai yra leistina? Kas turi rūpintis ir finansuoti darželių, grupių remontus?”, galiu teigti, jog beveik visose Lietuvoje ikimokyklinio ugdymo įstaigose egzistuoja neoficialios rinkliavos, kurios skirtos higienos reikmenims, ugdymo priemonėms, baldams įsigyti arba net įstaigos patalpų remontui atlikti. Tokio pobūdžio rinkliavomis dažniausiai būna nepatenkinti ne tik vaikų tėvai, bet ir pedagogai. Todėl daugumai tėvų, tai yra pernelyg didelė finansinė našta gyvenant dabartinėje ekonomikos krizės išgyvenančioje visuomenėje. Atsisakius duoti nurodytą pinigų sumą, ta šeima, kartais užsitraukia įstaigoje administracijos, dirbančių nemalonę.
 
Galima drąsiai teigti, jog Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija griežtai pasisako prieš bet kokius papildomų lėšų rinkimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 1999, Nr. 71-2233; 2000, Nr. 2-45) nurodo, kad užmokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose nustato šios įstaigos steigėjas, todėl, steigėjo patvirtintame sąraše minėtų papildomų mokėjimų nesant, papildomų rinkliavų reikalavimas yra laikytinas neturinčiu jokio teisinio pagrindo (neteisėtu). Tad direktorė reikalauti iš pedagogo „pinigų remontams“, o pedagogas iš tėvų negali. Tėveliai neprivalo remti ikimokyklinės ugdymo įstaigos, nebent tai yra savanoriškas, laisvu noru priimtas jų sprendimas, atsižvelgdami į savo šeimos finansinę padėtį.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga privalo atskirai tvarkyti gaunamos paramos apskaitą, joje nurodyti gautos paramos teikėjus, jei parama nebuvo gauta anonimiškai, taip pat paramos vertę (paaukotą sumą, daiktų, suteiktų paslaugų vertę) ir privalo nurodyti, kaip ši parama buvo panaudota - kokiam tikslui ir kokiu būdu buvo panaudotos lėšos ar turtas.
 
Tai pat turėtų būti numatyta atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka pačioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, siekiant išvengti konfliktinių situacijų, kurios kartais kyla tarp ugdymo įstaigos administracijos ir  įstaigą lankančių vaikų tėvų. Gavus nusiskundimų dėl netinkamo surinktų lėšų panaudojimo steigėjas pasirengęs tikrinti, kaip bus arba buvo panaudotos surinktos lėšos. Kiekvienoje ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje vyksta Įstaigos bendruomenės susirinkimai, kurių metu pateikiami visi atsiskaitymai tėvams. Tad tėvai gali drąsiai paprašyti leisti apžiūrėti įstaigoje atliktus remonto darbus, įsigytus grupėse baldus, bei įvairias priemones, bei išsiaiškinti kokiais potvarkiais, ar vidaus taisyklėmis organizuojamos piniginės rinkliavos, kaip jos įteisinamos.
           
Be to kiekvienoje ikimokyklinėje įstaigoje yra Įstaigos taryba į kurią įeiną tėvai ir personalo darbuotojai ( t.y. pedagogai, techninio personalo darbuotojai), jie gali priimti įvairius sprendimus, nutarimus, aptarti įvairias įstaigoje kylančias problemas, tuo pačiu susijusias su pinigine rinkliava. Taip pat galite kreiptis į savo vaiko lankančio grupės tėvus, organizuoti susirinkimus ir aptarti rūpimus visus klausimus, bei išgirsti visų jų nuomonę.
         
Remiantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 1999, Nr. 71-2233; 2000, Nr. 2-45)), ikimokyklinio ugdymo įstaigos steigėjas privalo užtikrinti šioms įstaigoms reikalingų ugdymo ir kitų įstaigos darbui reikalingų priemonių įsigijimą. Be to, kiek teko ir tenka girdėti,  Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų pasisakymus, kad rinkliavos švietimo įstaigose nėra toleruojamos, o savanoriška parama pakankamo finansavimo negaunančioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms yra tėvų pervedami 2 proc. fizinių asmenų pajamų mokesčio. Tad pedagogai tėvus gali paskatinti, ieškoti kuo daugiau asmenų galinčių deklaruoti savo 2 proc.
          
Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. įvestas ikimokyklinio ugdymo krepšelis. Tikimasi, kad ikimokyklinio ugdymo krepšelis stabilizuos sunkmečio sąlygomis problemišką ikimokyklinio ugdymo finansavimą, sudarys sąlygas ikimokyklinio ugdymo plėtrai, skatins ugdymo organizavimo formų įvairovę.
 
Daugeliui tėvų svarbiausia suderinti darbo ir vaikų priežiūros klausimus, išspręsti įvairias socialines problemas, bei matyti darželyje laimingą, pozityviai nusiteikusį vaiką. Todėl kartais tėvai susirinkę patys nusprendžia pasitarę su grupės pedagogais, ko trūksta jų vaikams grupėje, ką reikėtų nupirkti ir t.t. Dažniausiai pasiturintys plačiai atveria pinigines, kad jų mažyliams vaikų darželiuose būtų kuo jaukiau. Naujos lovos, kilimai, magnetinės lentos, muzikiniai centrai, baldai, puodukai – tai tik dalis, ką darželiams nuperka, dovanoja tėvai.       
          
Taigi, atsakant į Jūsų klausimą, galiu pasakyti vieną, kad remiantis tuo, kas buvo išdėstyta aukščiau tekste, Jūs turite teisę nemokėti jokių organizuojamų ugdymo įstaigoje rinkliavų, bei galite pareikalauti pateikti užmokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dydį įrodančias sąskaitas. 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje