Emokykla.lt
Forumas Viešos diskusijos
Atnaujinta higienos norma
O kaip nustatyta Jūsų pareigybės apraše? 
2016 07 19, 15:58
Tema: Atnaujinta higienos norma
Sveikos, auklėtojos. Norėjau pasiteirauti kam priklauso grupėje dalinti maista vaikams?
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nustato, kad darbuotojų pareigas nustato darbo tvarkos taisyklės, drausmės statutai ir nuostatai, taip pat pareigybės aprašymai ir nuostatai. Remiantis LR darbo kodekso 99 straipsnio 4 dalimi, sudarydamas darbo sutartį, darbdavys privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą. Lietuvos Respublikos higienos normos HN 15 : 2005 „Maisto higiena“ 10 punktas nurodo: „Asmenys, kurie tvarko maistą, turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka prieš pradėdami dirbti maisto įmonėje ir nustatytu dažnumu tikrintis periodiškai [...] turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka įgytą galiojantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.“ Su maisto tvarkymu susijusius darbus (įskaitant maisto išdalinimą) draudžiama dirbti sergančiam darbuotojui, turinčiam bent vieną iš šių simptomų: viduriavimas, gelta, vėmimas, karščiavimas, gerklės skausmas, pakilusi temperatūra, išskyros iš nosies, akių, ausų, užkrėsta ar atvira žaizda, sergant užkrečiamąja odos liga, kuri gali būti platinama per maistą.
Jovita 
2016 07 18, 20:50
Tema: Atnaujinta higienos norma
Sveikos, auklėtojos. Norėjau pasiteirauti kam priklauso grupėje dalinti maista vaikams?
Daliname maistą abi,padedame padėjėjai papietavus,nes vaikų 20 ir daugiau kasdien,labai sunku.
vile 
2016 07 18, 18:25
Tema: Atnaujinta higienos norma
Šiaip,maistą turėtų dalinti tik auklėtoja.Pas mus auklėtojos išdalija sriubą ir antrą patiekalą,o auklytė-kompotą,duoną,garnyrą.Padedame viena kitai;jos padeda išdalinti maistą,mes nurinkti indus,nes jei dirbtume pagal reikalavimus,auklytės nespėtų aosidirbti iki pietų pertraukos,kai grupėje 20-25vaikai.
mes taip pat dalinam maista dviese - aukletoja sriuba, auklyte -antra patiekala, padedam abi viena kitai.
Rūta 
2016 07 18, 15:03
Tema: Atnaujinta higienos norma
Sveikos, auklėtojos. Norėjau pasiteirauti kam priklauso grupėje dalinti maista vaikams?
Šiaip,maistą turėtų dalinti tik auklėtoja.Pas mus auklėtojos išdalija sriubą ir antrą patiekalą,o auklytė-kompotą,duoną,garnyrą.Padedame viena kitai;jos padeda išdalinti maistą,mes nurinkti indus,nes jei dirbtume pagal reikalavimus,auklytės nespėtų aosidirbti iki pietų pertraukos,kai grupėje 20-25vaikai.
Virginija 
2016 07 14, 20:27
Tema: Atnaujinta higienos norma
Sveikos, auklėtojos. Norėjau pasiteirauti kam priklauso grupėje dalinti maista vaikams?
pas mus darželyje ši pareiga įrašyta į auklėtojų padėjėjų pareigybę,bet dalinam abi viena kitai padedant.
Indrė 
2016 07 14, 12:45
Tema: Atnaujinta higienos norma
Sveikos, auklėtojos. Norėjau pasiteirauti kam priklauso grupėje dalinti maista vaikams?
aurelija 
2016 04 06, 19:41
Tema: Atnaujinta higienos norma
Esu susipažinusi su Danijos sistema. Ten dirba grupėje asistentai, auklėtoja. Auklėtojos niekada nebūna iš pat ryto ir iki darbo pabaigos. Pasilieka asistentai. Vaikas, jeigu nenori miegoti - vedžiojamas po lauką. Ryte vaikai renkasi į salę iš visų grupių, o paskui pasiskirto po grupes. Ten nėra tokio popierizmo, auklėtojų susirinkimų gausybės. Administracija kuria popierizmą, puošiami langai auklėtojų sugalvotomis idėjomis. Puošybos darbus turėtų atlikti vaikai, su malonumu, bet mažesniais mastais. Rudenį pasirašo programą metams. Už plano kūrimą komuna suteikia laisvas dienas, dirba be vaikų. Didelis pasitikėjimas vaikais - vaikšto koridoriais vieni, nueina į svečius pas draugus kitoje grupėje. Atrenkami žmonės, kurie gali dirbti su vaikais, nekelia balso, gražiai bendrauja. Jeigu yra problemų su vaiko elgesiu - auklėtoja praneša psichologui, o jis gana ilgai stebi ir pasižymi, pataria auklėtojai. Akimirksniu reaguojama. Direktorius išsikviečia šeimą, perspėja, duoda nurodymus kaip elgtis su vaiku. Jei tėvai nevykdo nurodymų, kreipiasi į Vaiko teisių tarnybą. Valytojai per visą darželį yra tik du. Išvalo visas vakare. Nelaiko kiekvienoje grupėje po valytoją. Pas mus vadinasi auklėtojų padėjėjos, kurios šaukia ant vaikų kaip turgaus bobos, nes niekas jų nemokė kaip elgtis su vaikais, niekas neatrenka ar gali dirbti tokį darbą. Joms svarbiausia švara ir tvarka. Žodžiu, pas mus vyksta brangi betvarkė. Etatų daug, o vaikui naudos nėra. Prabėgo daug metų, o darželiai stovi vietoje. Niekas netvarkoma - žiūrima, kad dokumentai gerai atrodytų. Renginių gausybė blaško vaikus. Šitokiu būdu norima pasirodyti tėvams. Tikrasis darbas yra su kiekvienu vaiku, tačiau tas nevertinama, nematoma, užsimerkiama. Kur tos žaidimų erdvės? Visas ugdymas - kolektyvinis darbas.
Mūsų valdžia tik savo kišenes papildo ES pinigais, važinėja ne vatai i seminarus, konferencijas, o juodą darbą dirba auklėtojos, kurias žemina ne tik tėvai, bet ir valdžia,seniai laikas ardyti visą tą biurokratų sistemą, bet kaip tuomet savo kišenes papildys, ir niekam nerūpi kokioje aplinkoje ugdomi mūsų vaikai,juk sumažinus vaikų skaičių grupėse, įsivaizduokit kiek reikės naujų darželių, darbuotojų ir t.t o visa tai yra PINIGAI.
Angelė 
2016 04 06, 15:50
Tema: Atnaujinta higienos norma
Ir tai dar per daug vaikų grupėse;pažiūrėkim kiek vaikų užsienio darželiuose-lopšelyje iki 7,darželio gr.10 ir du pedagogai...Įdomu kada pradėsim dirbti ,kaip Europoje.
Esu susipažinusi su Danijos sistema. Ten dirba grupėje asistentai, auklėtoja. Auklėtojos niekada nebūna iš pat ryto ir iki darbo pabaigos. Pasilieka asistentai. Vaikas, jeigu nenori miegoti - vedžiojamas po lauką. Ryte vaikai renkasi į salę iš visų grupių, o paskui pasiskirto po grupes. Ten nėra tokio popierizmo, auklėtojų susirinkimų gausybės. Administracija kuria popierizmą, puošiami langai auklėtojų sugalvotomis idėjomis. Puošybos darbus turėtų atlikti vaikai, su malonumu, bet mažesniais mastais. Rudenį pasirašo programą metams. Už plano kūrimą komuna suteikia laisvas dienas, dirba be vaikų. Didelis pasitikėjimas vaikais - vaikšto koridoriais vieni, nueina į svečius pas draugus kitoje grupėje. Atrenkami žmonės, kurie gali dirbti su vaikais, nekelia balso, gražiai bendrauja. Jeigu yra problemų su vaiko elgesiu - auklėtoja praneša psichologui, o jis gana ilgai stebi ir pasižymi, pataria auklėtojai. Akimirksniu reaguojama. Direktorius išsikviečia šeimą, perspėja, duoda nurodymus kaip elgtis su vaiku. Jei tėvai nevykdo nurodymų, kreipiasi į Vaiko teisių tarnybą. Valytojai per visą darželį yra tik du. Išvalo visas vakare. Nelaiko kiekvienoje grupėje po valytoją. Pas mus vadinasi auklėtojų padėjėjos, kurios šaukia ant vaikų kaip turgaus bobos, nes niekas jų nemokė kaip elgtis su vaikais, niekas neatrenka ar gali dirbti tokį darbą. Joms svarbiausia švara ir tvarka. Žodžiu, pas mus vyksta brangi betvarkė. Etatų daug, o vaikui naudos nėra. Prabėgo daug metų, o darželiai stovi vietoje. Niekas netvarkoma - žiūrima, kad dokumentai gerai atrodytų. Renginių gausybė blaško vaikus. Šitokiu būdu norima pasirodyti tėvams. Tikrasis darbas yra su kiekvienu vaiku, tačiau tas nevertinama, nematoma, užsimerkiama. Kur tos žaidimų erdvės? Visas ugdymas - kolektyvinis darbas.
Laura 
2016 04 06, 13:43
Tema: Atnaujinta higienos norma
Gal pagaliau supras mūsų valdžia,kad negalima luošinti nei vaikų,nei darbuotojų tokiose prigrūstose grupėse.Ir ,kad lopšelio,darželio grupių SĄRAŠUOSE TURI BŪTI 16,20 vaikų,o ne lankančių.O,tai dabar vis esame puolamos,kad "tiek nelanko,kiek yra sąrašuose..."O sąrašuose-25,28...
Ir tai dar per daug vaikų grupėse;pažiūrėkim kiek vaikų užsienio darželiuose-lopšelyje iki 7,darželio gr.10 ir du pedagogai...Įdomu kada pradėsim dirbti ,kaip Europoje.
"ikimokyklinukė" 
2016 04 06, 09:31
Tema: Atnaujinta higienos norma
Gal pagaliau supras mūsų valdžia,kad negalima luošinti nei vaikų,nei darbuotojų tokiose prigrūstose grupėse.Ir ,kad lopšelio,darželio grupių SĄRAŠUOSE TURI BŪTI 16,20 vaikų,o ne lankančių.O,tai dabar vis esame puolamos,kad "tiek nelanko,kiek yra sąrašuose..."O sąrašuose-25,28...
Perskaičiau atnaujintas higienos normas ir ką... vaikų skaičius vėl tas pats - 20. Sveikatos ministrė "geriau nusimano" už pedagogus! O kada Švietimo ministrė atnaujins realų pedagogų skaičių reikalingą dirbant su 20 vaikų? Kada kokybė nugalės kiekybę...
auklėtoja 
2016 04 05, 18:35
Tema: Atnaujinta higienos norma
Gal pagaliau supras mūsų valdžia,kad negalima luošinti nei vaikų,nei darbuotojų tokiose prigrūstose grupėse.Ir ,kad lopšelio,darželio grupių SĄRAŠUOSE TURI BŪTI 16,20 vaikų,o ne lankančių.O,tai dabar vis esame puolamos,kad "tiek nelanko,kiek yra sąrašuose..."O sąrašuose-25,28...
prieš šventes pvz. Kalėdas, Motinos dieną ir pan. susirenka tikrai visi vaikai...
Justina 
2016 04 05, 13:32
Tema: Atnaujinta higienos norma
Gal pagaliau supras mūsų valdžia,kad negalima luošinti nei vaikų,nei darbuotojų tokiose prigrūstose grupėse.Ir ,kad lopšelio,darželio grupių SĄRAŠUOSE TURI BŪTI 16,20 vaikų,o ne lankančių.O,tai dabar vis esame puolamos,kad "tiek nelanko,kiek yra sąrašuose..."O sąrašuose-25,28...