Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Straipsniai
Atgal 1 2 3 4 5 6 7 ... 38 Pirmyn

Ką papasakos vandens lašelis?

2020 03 19
Kristina Belazarė-Letkauskė
Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė“ logopedė
Vaikų teisių konvencija skelbia, kad kiekvienas vaikas turi teisę į švarų vandenį, sveikatos apsaugą ir į švarią ekologinę aplinką. Vanduo reikalingas kaip oras ir maistas. Visa mus supanti ekologinė sistema negalėtų egzistuoti be vandens, todėl vaikas supras, kad vanduo būtinas gamtai ir žmogui. Pamatys ir tai, kas vandeniui atsitinka dėl neapdairaus žmogaus elgesio. Kas nutiktų žmogui, gyvajai gamtai, jei vandens nebeliktų?  Skaityti plačiau

Apie dalyvavimą draugiškumo olimpiadoje „Dramblys“ iš pirmųjų lūpų

2020 03 18
Kristina Kalinauskienė
Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Kovo 2–6 d. „Bitučių“ grupės vaikai, padedami grupės pedagogės Kristinos Kalinauskienės, dalyvavo respublikinėje Draugiškoje socialinio emocinio ugdymo (toliau – SEU) olimpiadoje „Dramblys“. Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir atliekant bendras užduotis, įtraukiant vaikus, pedagogus ir tėvus, stebėti socialinio emocinio ugdymo pažangą.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko raida Vaiko ugdymas

Ką veikti kartu su vaikais namuose?

2020 03 17
Vaida Stoškuvienė
Paramos vaikams centro komunikacijos specialistė
Uždarius ugdymo įstaigas, tėvams dideliu iššūkiu tampa ne tik vaikų priežiūros organizavimas, bet ir nuolatiniai jų klausimai „Ką veikti?“. Šis laikas, kai tėvams reikia pasirūpinti vaikų užimtumu, gali tapti puikia galimybe daugiau laiko praleisti kartu ir užsiimti bendra veikla.  Skaityti plačiau

Tikėjimas įkvepia ir skatina veikti…

2020 03 16
Jolanta Aleknavičiūtė
Panevėžio l.-d. „Puriena“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja ekspertė
Ar mes tikrai mylim Lietuvą? Mane, kaip pedagogą privertė susimąstyti… Tačiau ikimokyklinukams tai sunku perteikti. Tikėjimas įkvepia ir skatina veikti. Dažnai pamąstau, ar šios kartos tėvai žino, kas yra patriotizmas? Neužtenka vien tik svajoti, augti ir galvoti, kad tai pasidarys savaime... Šiandien, kai mes nepriklausome kitiems, beveik viskas priklauso nuo mūsų. Ir mūsų pedagogų pareiga ugdyti patriotiškumą mažų vaikų širdyse. Neužtenka giedoti himną, pavyzdžiui, per krepšinio varžybas (tą komentuoja daugelis). Vaikai žiūri olimpiadą, mato pakeltą Lietuvos vėliavą, kada laimi sportininkai.  Skaityti plačiau

Piloto darbas. Koks jis ir kuo žavi?

2020 03 13
Jolanta Aleknavičiūtė
Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja ekspertė
Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinių „Pelėdžiuko“ ir „Vabaliuko“ grupių vaikai bei pedagogai turėjo galimybę, pratęsiant temą apie saugumą kelyje, gatvėje sužinoti, koks saugumas turi būti ir oro erdvėse bei ten skrajojančiuose lėktuvuose.
 
Vaikus aplankė bei daug žinių apie savo darbą perdavė buvęs šio darželio auklėtinis – „airBaltic“ lėktuvo pilotas Donatas Povilionis.
  Skaityti plačiau

Artimo emocinio ryšio su auklėtoja kūrimas: pusdienis kartu

2020 03 12
Agnė Draučikaitė
Vyr. auklėtoja
Vaiko santykiai su suaugusiaisiais apima šiltus artimus emocinius ryšius. Vaikas prisiriša prie jam artimų suaugusiųjų, su jais jaučiasi saugus, juos gerbia, myli, tikisi pagalbos sudėtingose situacijose. Vėliau vaikas kuria partnerystės santykius su suaugusiuoju, mokosi ji suprasti, tuo pačiu mokosi ir atsiskirti nuo jo, turėti savą pasaulį. Skaityti plačiau

Skaitovų konkursas „O mylimas mano krašte!“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žilvitis“

2020 03 09
Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Gustienė
Mokytojos metodininkės Laimutė Sockienė, Sigita Kundrotienė
Ugdymas, pasitelkiant žaidimus su meno elementais, sudaro galimybę formuoti vaikui kultūros vertybių pasaulį, nes menas universali žmogaus ugdymo priemonė. Ankstyvas vaiko sąlytis su menu teigiamai veikia ne tik vaiko meninius, bet ir pažintinius, socialinius bei komunikacinius gebėjimus. Kūrybinis aktyvios meninės veiklos pobūdis skatina vaiko asmenybės tobulėjimą, žadina vaiko emocijas, vaizduotę ir kūrybingumą, padeda turtinti gyvenimo patirtį.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Šeima Kūrybingumas Vaiko kalba

„Tavo gimtinė – Tėvynės dalis“

2020 03 09
Dalia Orlakienė
Socialinė pedagogė metodininkė
Simona Tekorienė
Dailės mokytoja
Poeto Anzelmo Matučio eilėraščio žodžiai: „Tavo gimtinė – Tėvynės dalis / Lyg didžio sodo / Žalia obelis“ tarsi atsako į klausimą: kas yra gimtinė? Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtame vaikų ir mokinių piešinių konkurse-parodoje „Tavo gimtinė – Tėvynės dalis“ kvietėme dalyvauti šalies švietimo įstaigų ugdytinius. Konkurso-parodos tikslas – aktyvinti ir viešinti vaikų ir mokinių meninę veiklą, ugdant jų vaizduotę, pastabumą, domėjimąsi savo gimtinės, krašto istorija ir dabartimi, skatinti atpažinti paminklus bei kūrybiškai eksperimentuoti. Konkursas organizuotas sausio 13 – kovo 11 dienomis. Visą šį laiką netilo kalbos apie Tėvynę. Į gimnaziją net mokinių atostogų metu „plaukė“ laiškai su mokinių darbais iš įvairių Lietuvos vietų.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Kūrybingumas

„Sveikatos sekliai“ žinių ir patirties maišelius pripildė gyvenimiško džiaugsmo ir smagių potyrių

2020 03 06
Justina Valančienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Vitkauskienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenė paskutinį žiemos mėnesį leido sveikai ir aktyviai. Įstaigoje buvo organizuojamas teminis vasario mėnuo „Sveikatos sekliai“, skirtas emocinės ir fizinės gerovės plėtojimui. Jo tikslas – tikslingai plėtojant fizinio aktyvumo skatinimo, emocinės-socialinės gerovės ir saugaus elgesio užtikrinimo bei sveikos mitybos propagavimo ugdymo(si) turinį, tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko sveikata

STEAM: skaidrus ledas, baltas sniegas

2020 03 05
Rasa Juknevičienė
Kėdainių l.-d. „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“, kaip partneris, 2019–2021 m. dalyvauja ES projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“, kurio vykdytojas yra Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“. Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę per gamtamokslinės ir tiriamosios aplinkos sukūrimą. Įgyvendinant projektą ugdomosiose veiklose taikyti STEAM metodikos elementai, kurie formuoja tvarią mąstyseną, skatina savaiminį, aktyvų, patirtimi grindžiamą mokymąsi, vaikų kūrybiškumą, lankstų problemų sprendimą, inžinerinę mąstyseną ir kritinį mąstymą.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko ugdymas

Projektas „Saugaus eismo įgūdžiai – saugaus gyvenimo garantas“

2020 03 03
Zoja Plechova
Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vyr. mokytoja
Tatjana Račkauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinė įstaiga – pradinė ugdymo įstaiga, kurioje pradedama formuoti vaikų saugaus eismo įgūdžiai. Vaikų saugaus eismo kompetencija ugdoma įvairios veiklos metu, panaudojant įvairius pažintinius ir praktinius ugdymo būdus ir metodus.
Keliuose įvyksta nelaimingų atsitikimų, kur nukenčia vaikai, nesugebėję įvertinti rizikingos situacijos ar atsiradusio pavojaus. Suaugusiųjų pareiga apsaugoti vaiką nuo tykančių pavojų kelyje bei mokyti kaip išvengti nelaimingų atsitikimų.
  Skaityti plačiau

Specialistai pataria: kaip padėti vaikams labiau pasitikėti savimi

2020 03 03
Vaikų kasdienybė kupina „jų dydžio“ iššūkių: ne visada pavyksta puikiai sutarti su bendraamžiais ar suprasti greta esančius suaugusius. Nuo pat ankstyvo amžiaus vaikų aplinka pilna įvairios informacijos, kurią ne visada pavyksta perprasti. Kaip mes, tėvai, galime padėti savo vaikams išmokti nebijoti, pasitikėti savimi, drąsiai ir kritiškai žvelgti į pasaulį bei vertinti save – pataria „Šiaurės licėjaus“ pradinio ugdymo mokytoja-ekspertė Jolanta Žvirblienė ir psichologas Simonas Berenis, šia tema kalbėsiantis nemokamoje konferencijoje tėvams „Auginame pilnavertes asmenybes“.  Skaityti plačiau

Simegrafija vaikų darželyje

2020 03 03
Laima Laurinaitienė
Klaipėdos l.-d. „Giliukas“ vyr. mokytoja
„Kad vaiko gyvenime būtų daugiau džiaugsmo, svarbu vystyti jo beribes potencialias galimybes. Tam nereikia modernių žaislų ir priemonių – užtenka tokių paprastučių, šalia vaiko esančių daiktų, kaip molis, smėlis ar popierius.“ (Masaru Ibuku)  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Kūrybingumas

Susitikimas su rašytoja Sigita Kubiliene

2020 03 02
Elona Dapšienė
Mokytoja metodininkė
Vasario 27d. Mažeikių lopšelyje-darželyje „Delfinas“ vyko susitikimas su rašytoja Sigita Kubiliene.  Skaityti plačiau

Kaip ir kada vaikams sakyti „ne“: nenubrėždami ribų tėvai kasasi duobę

2020 02 28
Vis daugiau šiuolaikinių tėvų renkasi vaikus auklėti sąmoningai – praleisti kuo daugiau kokybiško laiko drauge, atidžiai rinktis ugdymo įstaigas bei užklasines veiklas. Visgi egzistuojant gausybei skirtingų auklėjimo modelių, tėvams neretai tampa sunku atsirinkti, kaip atžalai nubrėžti sveikas elgesio ribas, o kokiais atvejais ne laiku ištartas „ne“ gali padaryti daugiau žalos nei būti naudingas.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Šeima

Rašytoja Neringa Vaitkutė: „Gal galiu ne tik rašyti, bet ir vizualiai įkūnyti tai, ką matau vaizduotėje?“

2020 02 27
Indrė Liubinaitė
Vilniaus knygų mugės metu skaitytojų ir kritikų mylima vaikų literatūros rašytoja Neringa Vaitkutė pristatė naujausią knygą „Klampynių kronikos 2. Neramios dienos“, kurią pati ir pirmą kartą iliustravo. Pirmoji N. Vaitkutės „Klampynių kronikų“ dalis 2018 m. buvo apdovanota Prano Mašioto premija už geriausią metų knygą vaikams ir paaugliams. Autorė pasakoja apie likusias nepapasakotas istorijas, sudėtas į naująją knygą, kasdienybės stebuklus, iššūkius ir kūrybą.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Skaitymas

Tėvai – ugdymo proceso partneriai, dalyviai, organizatoriai

2020 02 25
Janina Šyvokienė
Kauno vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ mokytoja
Šeima yra pati pirmoji vaikų mokykla. Turėdama didelę pedagoginę patirtį, dirbdama ikimokyklinėje įstaigoje, pastebėjau, kad kuo atviriau tėvus įsileidžiame į įstaigos vidų, grupę – tuo didesnę naudą turime efektyviam vaikų ugdymui. Taip vyksta ugdymosi tęstinumas, stiprinami mūsų santykiai, labiau pasitikime vieni kitais, suartėjame.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Šeima

Drąsi idėja: prisiminusi basakoję vaikystę, Tauragėje įkūrė lauko darželį

2020 02 24
Valstybinio lopšelio-darželio direktorė Laimutė Gudavičienė iš Tauragės prieš dvejus metus atsisakė savo pareigų ir įkūrė privatų lauko darželį. Toks karjeros šuolis kur kas rizikingesnis, kai gyveni nedideliame mieste. Baigusi lauko pedagogikos mokymus „Lauko akademijoje“, moteris suprato, kad drąsią svajonę reikia pildyti, nes šių laikų vaikams buvimas gamtoje neįkainojamas.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika

Lauko instaliacijų akcija „Aš myliu Lietuvą“

2020 02 21
Dalia Gricienė
Šiaulių r. Kairių l.-d. „Spindulėlis“ direktorė
Lietuvos gimtadienis – tai diena, kai per įvairias veiklas galime vaikams paaiškinti, kas yra Tėvynės meilė, patriotizmas. Įprasminant Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ organizavo Šiaulių rajono švietimo įstaigų lauko instaliacijų akciją „Aš myliu Lietuvą“, kuria siekta, kad vienybės šventė apjungtų visas bendruomenes ir išsiskleistų kiekvieno – didelio ir mažo – širdyse.  Skaityti plačiau

Atradimo džiaugsmas, grįstas STEAM veiklų praktika

2020 02 19
Rasa Valčiukienė
Kelmės „Kūlverstuko“ l.-d. vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
Projektų vadovė
Sausio mėnesį įgyvendinant 2019–2020 m. „Erasmus+“ projekte „4 elementai – STEAM ankstyvajame ugdyme“ (angl. „4 elements – STEAM in early education“) numatytas veiklas, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio „Zuikučių“, „Kačiukų“, „Bitučių“ ir „Meškučių“ grupėse virė darbas. Paskatinti auklėtojų ugdytiniai trumpam tapo tyrinėtojais, mažaisiais menininkais, gamtosaugininkais.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Edukacija Projektai
Atgal 1 2 3 4 5 6 7 ... 38 Pirmyn