Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Projektų veiklos Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo, Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijų ir Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos pristatymas švietimo bendruomenei

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo, Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijų ir Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos pristatymas švietimo bendruomenei

2015-01-20
Susijusios temos: Projektai
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo, Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijų ir Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos pristatymas švietimo bendruomenei
Edita MAŠČINSKAITĖ,
projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ turinio specialistė
2014 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo, Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijų ir Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos pristatymas švietimo bendruomenei.
2014 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo, Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijų ir Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos pristatymas ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo specialistams, tėvams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių atstovams, atsakingiems už ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jos pavaldžių institucijų specialistams.
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijos ir Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa parengti Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001), kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius.
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą ir Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijas rengė Utenos švietimo centro sutelkta įvairių sričių mokslininkų ir praktikų, dirbančių su ikimokyklinio amžiaus vaikais, darbo grupė, kuriai vadovavo prof. dr. Ona Monkevičienė.
 
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos rengimo darbo grupei, sudarytai iš priešmokyklinio ugdymo ekspertų, praktikų, mokslininkų, vadovavo dr. Vitalija Gražienė. Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos rengimo darbus koordinavo Panevėžio pedagogų švietimo centras.
 
Šaltiniai:
Informaciją parengė
Edita MAŠČINSKAITĖ
projekto turinio specialistė
Mob. tel. +370 679 86720