Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Projektų veiklos Šalies pedagogai stažuotėje susipažino su Jungtinės Karalystės ikimokyklinio ugdymo organizavimo patirtimi

Šalies pedagogai stažuotėje susipažino su Jungtinės Karalystės ikimokyklinio ugdymo organizavimo patirtimi

2015-01-07
Susijusios temos: Projektai
Šalies pedagogai stažuotėje susipažino su Jungtinės Karalystės ikimokyklinio ugdymo organizavimo patirtimi
Edita MAŠČINSKAITĖ,
projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ turinio specialistė
30 savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo politiką įgyvendinančių įstaigų atstovų 2014 metų pabaigoje dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programoje-stažuotėje „Įrodymais grįstas ikimokyklinis ugdymas Jungtinėje Karalystėje“.
Įgyvendinant projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001) veiklas, 30 savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo politiką įgyvendinančių įstaigų atstovų 2014 metų pabaigoje dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programoje-stažuotėje „Įrodymais grįstas ikimokyklinis ugdymas Jungtinėje Karalystėje“.
 
Stažuotės tikslas – supažindinti stažuotės dalyvius su Jungtinės Karalystės ikimokyklinio ugdymo organizavimo ir vertinimo vertingos patirties pavyzdžiais.
 
Susitikimų metu su Jungtinės Karalystės švietimo departamento ankstyvąjį vaikų ugdymą kuruojančiais specialistais, vienos iš Londono savivaldybės (Islingtono) atstovais, Anglijos vaikų darželių vadovais ir auklėtojais stažuotės dalyviams buvo pristatyta šalies ankstyvojo ugdymo kokybę garantuojanti sistema ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimo priemonės.
 
Stažuotės dalyviai domėjosi Jungtinės Karalystės vaikų centrų, vaikų darželių ugdomosiomis (vidaus ir lauko) aplinkomis ir aptarė praktines jų taikymo galimybes. Per stažuotę buvo analizuojami aktualūs klausimai: vaikų saugumas, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, duomenimis grįstas ugdomosios veiklos planavimas; dėmesys vaiko savarankiškumui, sveikai gyvensenai, bendravimui su vaikais ir suaugusiaisiais, kūrybingumui ugdyti, aplinkai ir savo šaliai pažinti; bendradarbiavimas su tėvais ir socialiniais partneriais, auklėtojų kvalifikacija ir kitos ikimokyklinio ugdymo kokybę gerinančios sritys.
 
Stažuotės dalyviai, susipažinę su Jungtinės Karalystės ikimokyklinio ugdymo būkle nacionaliniu, regioniniu ir instituciniu lygmenimis, analizavo, diskutavo ir tarėsi dėl galimybių pritaikyti vertingą patirtį savo savivaldybėse.
 
Šaltiniai:
Informaciją parengė
Edita MAŠČINSKAITĖ
projekto turinio specialistė
Mob. tel. +370 679 86720