Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
IPUP projekto dokumentai

IPUP projekto dokumentai

2015-06-11
Susijusios temos: Projektai
Nr. 
Mokinio krepšelio dokumentai
Data
1.
2012-04-24
2.
2012-07-18
3. Apskaičiuotas ikimokyklinio amžiaus mokinių skaičiaus padidėjimas ir jų ugdymui skirtos lėšos už 2012 m. III ketvirtį, patvirtina ŠAC direktoriaus įsakymu 2012 m. lapkričio 20 d. Nr. V-135 2012-11-21
4.
2012-05-30
5.
2012-02-27
6.
Ataskaitos:
 
Nr. 
Konkurso savivaldybėms dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo teikiant kompleksinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) plėtros dokumentai
Data
7.
2012-11-14
8.
2012-11-14
9.
2012-11-14
10.
2012-11-14
11.
2012-11-14
12.
Lėšų naudojimo sąmata (Lėšų naudojimo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etatui finansuoti sutarties 1 priedas)
2012-11-14
13.
Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo (Lėšų naudojimo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etatui finansuoti sutarties 3 priedas)
2012-11-14
14.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos ataskaita (Lėšų naudojimo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etatui finansuoti sutarties 4 priedas)
2012-11-14
15.
Finansinė atsakaita (Lėšų naudojimo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etatui finansuoti sutarties 5 priedas)
2012-11-14
16.
Kontaktiniai asmenys (Lėšų naudojimo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etatui finansuoti sutarties 6 priedas)
2012-11-14
17.
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus 2012 m.  gruodžio 20  d. įsakymas Nr. V- 145 dėl projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (IPUP) (VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001) konkurso savivaldybėms dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo teikiant kompleksinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) plėtros rezultatų ir nugalėtojų-savivaldybių, kurioms suteikiama parama, sąrašas  ir skirtos paramos dydis
2012-12-20
Nr. Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurso dokumentai Data
18. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus 2013 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-05 dėl projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001) inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo 2013-01-07
19. Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurso nuostatai 2013-01-07
20. Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurso nuostatų priedai 2013-01-07
Šaltiniai: