Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai
 
1 2 3 4 ... 20 Pirmyn

PROJEKTAS „MANO DRAUGAS: MUILAS, ŠUKOS, ŠEPETUKAS’’  (0)

2021 10 21
Projektas skirtas ankstyvojo amžiaus vaikų higienos įgūdžių pradmenų ugdymui. Skaityti plačiau

Edukacinė–pažintinė kelionė „Aš saugus, kai žinau...“  (0)

2021 10 16
Lilija Skriebutėnienė
Vilniaus lopšelio darželio „Karuselė“ Tigriuko grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vilniaus lopšelio darželio „Karuselė“ Tigriuko grupės vaikai svečiavosi pas Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos III-ios komandos ugniagesius gelbėtojus. Jie supažindino vaikus su savo profesija, praplėsdami žinias apie gaisrų atsiradimo priežastis, jų užkirtimo kelią. Vaikai taip pat buvo supažindinti su elgesio taisyklėmis kilus gaisrai ar kitai nelaimei. Be to, ugniagesiai gelbėtojai priminė vaikams pagalbos 112 telefoną. Vaikai sužinojo, koks turi būti ugniagesys gelbėtojas – stiprus, ištvermingas bei greitas. Todėl jis turi laikytis sveikos gyvensenos, t.y, sveikai maitintis ir sportuoti. Taigi vaikai pamatė, kur kiekvieną dieną sportuoja ugniagesiai gelbėtojai. Be to, vaikai apsilankė pasitarimų kambaryje bei valdymo skyriuje, apžiūrėjo gyvenamąsias ir poilsio erdves. Vaikai ypač stebėjosi apdovanojimų gausa. Labiausiai vaikams patiko apžiūrėti gaisrines mašinas. Gelbėjimo tarnybos darbuotojai maloniai pristatė ir pademonstravo mašinose esančią įrangą, supažindino su jos atliekamomis funkcijomis. Be to, vaikams buvo leista pasėdėti kabinos viduje, pakalbėti per raciją, įjungti švyturėlius ir gaisrinį signalą. Vaikai taip pat turėjo galimybę pamatuoti gaisrininkų šalmą, aprangą, užsidėti dujokaukę, tyrinėti gesintuvą ir palaikyti vandens žanrą. Taigi vaikai buvo sužavėti ugniagesių gelbėtojų profesija, kadangi tai labai garbingas ir atsakingas darbas. Spindinčios vaikų akys parodė, kad ne vieno širdyje užgimė svajonė tapti ugniagesiu gelbėtoju.
Skaityti plačiau

Tradiciniai amatai - žvakių liejimas  (0)

2021 10 06
Prisiminkime tradicijas. Skaityti plačiau

STEAM metai lopšelyje-darželyje „Pelenė“  (0)

2021 08 19
Straipsnyje aptariama STEAM metodų svarba ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, pateikiami veiklų su vaikais pavyzdžiai, kuriose integruotas STEAM ugdymas, apžvelgti rezultatai, leidžiantys suprasti šios temos aktualumą. STEAM, kūrybiškumas, kritinis mąstymas. Skaityti plačiau

Šiaulių lopšelis –darželis ,,Kregždutė“ dalyvavo festivalyje ,,Laumės juosta“ Palangoje  (0)

2021 08 01
27 –asis vaikų popgrupių ir solistų festivalis ,,Laumės juosta“ į Palangą sukvietė gausų būrį dainuojančių vaikų iš visos Lietuvos. Festivalyje dalyvavo ir Šiaulių lopšelio - darželio ,,Kregždutė" mažieji dainininkai. Skaityti plačiau

Tarptautinis projektas ,,WATER VOLUNTEER TEAM ON DUTY” eTwinning platformoje  (0)

2021 06 30
Vilniaus Birutės darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Loreta Dubako dalyvavo projekte ,,Water volunteer team on duty” / Budinti vandens savanorių komanda eTwinning platformoje ir jį vykdė su ,,Boružiukų” grupės ugdytiniais.
Projekto tikslas – skatinti tarptautinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. Siekiant apsaugoti švaraus vandens išteklius, užkirsti kelią dirvožemį teršiančioms atliekoms (buitinėms atliekoms, pramonės taršai, žemės ūkio taršai, vandens platinamoms ligoms), skatinti ir skleisti pasaulinės ir vietinės aplinkos taršos, vandens, dirvožemio, oro problemų ir vandens sprendimų valdymą. Plėtoti visuotinį supratimą, skatinti socialinį supratimą ir didinti žmonių supratimą apie tvarumą. Skaityti plačiau

Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė" organizuota respublikinė konferencija „Kuriu pasaką"  (0)

2021 06 14
Virtuali respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Kuriu pasaką“, kurią iniciavo ikimokyklinio ugdymo pedagogės Ineta Pocevičiūtė, Ritutė Milašienė, logopedė Aistė Tamošiūnienė ir meninio ugdymo pedagogė Gintarė Bagdonavičiūtė, įvyko Pasvalio lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ balandžio 29 dieną. Gerąja patirtimi kuriant pasakas dalijosi net 17 Skaityti plačiau

Svečiuose pas medžius  (0)

2021 06 09
Jonavos r. Kulvos Abraomo� Kulviečio mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai vykdo projektą „ Aš – jaunasis tyrėjas“, kurio tikslas� sudaryti sąlygas vaikams tyrinėti ir analizuoti gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius per organizuotą į vaiko poreikius orientuotą veiklą.� Tyrinėjimas – tai procesas, kai atidžiai žiūrint, klausant, uodžiant, liečiant, klausinėjant, ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose sužinoma apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei reiškinius.� Skaityti plačiau

Grupės projektas "Pusvalandukas su mokytoja"  (0)

2021 04 30
Vilniaus lopšelio – darželio „Gintarėlis“ „Šypsenėlių“ grupėje vyko grupės projektas „Pusvalandukas su mokytoja“. Skaityti plačiau

NUOTOLINIO UGDYMO (SI) ORGANIZAVIMO YPATUMAI IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE VILNIUJE  (0)

2021 03 15
Anotacija. Straipsnyje yra akcentuojami ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo(si) organizavimo ypatumai pandemijos metu; apibūdinami įvairūs nuotolinio ugdymo(si) organizavimo būdai; įvairių nuotolinio ugdymo(si) priemonių naudojimo specifika. Skaityti plačiau

NUOTOLINIO UGDYMO (SI) ORGANIZAVIMO YPATUMAI IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE VILNIUJE  (0)

2021 03 10
Anotacija. Straipsnyje yra akcentuojami ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo(si) organizavimo ypatumai pandemijos metu; apibūdinami įvairūs nuotolinio ugdymo(si) organizavimo būdai; įvairių nuotolinio ugdymo(si) priemonių naudojimo specifika. Skaityti plačiau

NUOTOLINIO UGDYMO (SI) ORGANIZAVIMO YPATUMAI IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE VILNIUJE  (0)

2021 03 09
Anotacija. Straipsnyje yra akcentuojami ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo(si) organizavimo ypatumai pandemijos metu; apibūdinami įvairūs nuotolinio ugdymo(si) organizavimo būdai; įvairių nuotolinio ugdymo(si) priemonių naudojimo specifika. Skaityti plačiau

NUOTOLINIO UGDYMO (SI) ORGANIZAVIMO YPATUMAI IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE VILNIUJE  (0)

2021 03 02
Straipsnyje yra akcentuojami ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo(si) organizavimo ypatumai pandemijos metu; apibūdinami įvairūs nuotolinio ugdymo(si) organizavimo būdai; įvairių nuotolinio ugdymo(si) priemonių naudojimo specifika. Skaityti plačiau

NUOTOLINIO UGDYMO (SI) ORGANIZAVIMO YPATUMAI IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE VILNIUJE  (0)

2021 03 02
Anotacija. Straipsnyje yra akcentuojami ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo(si) organizavimo ypatumai pandemijos metu; apibūdinami įvairūs nuotolinio ugdymo(si) organizavimo būdai; įvairių nuotolinio ugdymo(si) priemonių naudojimo specifika. Skaityti plačiau

Sniego senį pastatysiu  (0)

2021 02 25
Kūrybiškumas– tai žmonių gebėjimų visuma, kurių dėka jie gali kurti naujas idėjas bei daryti unikalius sprendimus. Todėl šių metų vasario mėnesį Panevėžio miesto lopšelio – darželio ,,Vyturėlis” pedagogės: D. Pranaitienė, J. Valickienė, A. Lukoševičienė organizavo respublikinį virtualų meninės raiškos projektą ,,Sniego senį pastatysiu”. Šis projektas skirtas lavinti vaikų kūrybiškumą, panaudojant įvairias medžiagas.
Projekto tikslas – kuriant erdvinius objektus iš antrinių žaliavų, ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką bei kūrybinius gebėjimus.Į kvietimą dalyvauti projekte atsiliepė ir savo veiklų koliažais pasidalino iš įvairių miestų, rajonų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogės. Labai džiaugiamės ne tik dalyvių gausa, bet ir darbų įvairove. Skaityti plačiau

30 STEAM veiklų, Lietuvos nepriklausomybei paminėti  (0)

2021 02 11
STEAM skatina vaikus kaupti žinias apie juos supantį pasaulį stebint, tiriant ir keliant klausimus. STEAM veiklos grindžiamos patirtinio, eksperimentinio ir probleminio mokymosi koncepcija ir strategijomis. Įsitraukdami į eksperimentines veiklas vaikai ugdo(si) kūrybiškumo, bendravimo, bendradarbiavimo, probleminio ir kritinio mąstymo įgūdžius. Skaityti plačiau

Tarptautinis projektas ,,MANO NUOSTABUS DARŽELIS” eTwinning platformoje  (0)

2021 02 04
Projektas "Mano nuostabus darželis" skirtas Vilniaus Birutės darželio veiklos 60-mečiui paminėti. Susiklosčius esamai situacijai šalyje ir visame pasaulyje, negalėjome susitikti su savo bendruomene gyvai ir pasidžiaugti šia švente. Todėl kilo mintis organizuoti vaikų kūrybinių darbų parodą kitaip. Skaityti plačiau

Žiemos atradimai  (0)

2021 01 25
Milda Kvederaitė vyresnioji auklėtoja,
Vilniaus Privati gimnazija. Skaityti plačiau

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir ugdymo įstaigų pedagogų kūrybinių darbų paroda „Pirštinėlių daug turiu - medelius apkabinu”  (0)

2021 01 25
2020-12 – 2021-02 mėnesiais Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Pasaka” lauko teritorijoje vyksta Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir ugdymo įstaigų pedagogų kūrybinių darbų paroda�„Pirštinėlių daug turiu - medelius apkabinu” Skaityti plačiau
1 2 3 4 ... 20 Pirmyn
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/users/ikimokyklinis/tmp) in Unknown on line 0