Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai
 
Atgal 1 2 3 4 5 6 ... 8 Pirmyn

Kai pasaka ateina į vaiko gyvenimą  (0)

2023 11 20
Pasakų pasaulis yra be galo įdomus ir naudingas, todėl mėgaukitės kartu su vaikais, skaitykite, vartykite, tyrinėkite, kurkite ir tai tikrai bus pats geriausias vaiko kalbos ugdymas, kuri yra neatsiejama kasdienybės dalis. Skaityti plačiau

„Išmarginsime pasaulį savaip“  (0)

2023 11 17
Ugdant vaiko kūrybiškumą, svarbu dėmesį sutelkti ne į galutinį rezultatą, o į patį procesą, nes kurdamas vaikas negalvoja apie baigtinį rezultatą. Vaikui įdomus pats kūrybos procesas ir jis tai daro visiškai natūraliai, priešingai nei suaugusieji. Skaityti plačiau

PAŽINK, PATIRK IR JUDĖK GAMTOS APSUPTYJE  (1)

2023 11 17
Pažintiniai žygiai Kauno marių regioniniame parke - puiki vaikų patyriminio ugdymo veikla. Skaityti plačiau

Nykštuko giraitės pamokos  (0)

2023 11 06
„Nykštuko giraitės pamokos“ - Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ aplinkosauginis projektas, finansuotas iš Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Skaityti plačiau

Ką slepia miškas?  (0)

2023 11 03
Ką slepia miškas? Į šį klausimą bandė atsakyti Mažeikių lopšelio-darželio ,,Delfinas“ 3B grupės vaikai ir mokytojos: Jurgita Kosovskaja ir Živilė Bazarovė, mokytojo padėjėja ugdymui - Rita Beržinienė. Ugdytiniai veiklų metu turtino žinias apie rudenį, mišką, miško gėrybių įvairovę ir žvėris, paukščius. Vyko linksmi pokalbiai, diskusijos apie mišką, medžius, medžių vaisius, grybus, miško paklotę. Vaikai klausėsi paukščių balsų, miško garsų įrašų, mokėsi dainelių apie rudenį, keliavo miško traukinuku, išmoko stebuklingą medžių ir vėjo mankštą. Įgytas žinias ugdytiniai išreiškė meninėje veikloje: piešė, aplikavo, spalvino, lipdė medžius. Skaičiavo medžių metukus. Įgyvendinant šias veiklas visi kartu pajutome miško gyvenimo harmoniją, jo paslaptingumą, rudeninių spalvų dermę ir bendrumą su gamta. Skaityti plačiau

Elektrėnuose įvyko respublikinė konferencija  (0)

2023 10 20
2023 m. spalio 18 d. Elektrėnų profesinio mokymo centre įvyko Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Vaikų sveikatos žemėlapis“, kuri buvo skiriamaElektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 35-ečiui paminėti, atkreipiant dėmesį į pagrindinio šalies planavimo dokumento – Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“ – siekį pagerinti gyvenimo kokybės indeksą (dabar 23 vieta ES), laimės indeksą (dabar 20 vieta ES), taip pat atsižvelgiant į Švietimo įstatymo nuostatas dėl sveikos gyvensenos įgūdžių ir emocinio pažinimo ugdymo švietimo įstaigose stiprinimo. Skaityti plačiau

NORS DAR MAŽAS AŠ ESU, BET ATJAUSTI IR PADĖTI NORIU, IR GALIU  (0)

2023 05 08
„Minint 33-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines Vilniaus lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlė“ kovo 9 dieną vyko socialinis – emocinis darželio bendruomenės projektas „Nors dar mažas aš esu, bet atjausti ir padėti noriu ir galiu“. Projekto tikslas – empatiškumo ir pilietiškumo ugdymas(is) nuo mažumės.
Skaityti plačiau

"Su pasaka link gražios vaiko kalbos"  (0)

2023 01 17
Projekto aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje stebimas itin didelis vaikų susidomėjimas komunikacinėmis technologijomis. Daugėja vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų, vaikams trūksta bendravimo su kitais vaikais bei suaugusiais. Bendravimas yra būtinas vaiko kalbos tobulėjimui. Pasak A. Žičkevičienės, A. Bagdono (2020, 162 p), „vaikai, kurie pasižymi gerais kalbiniais gebėjimais, geba ne tik bendrauti su kitais, draugauti, bet ir išreikšti save, jiems sekasi tiek socialinėje, tiek ir pasiekimų srityje. Sutrikus kalbai, netenkama galimybės pilnavertiškai bendrauti, gali nukentėti kitų psichinių procesų raida“. Sakytinės, vėliau rašytinės kalbos suvokimas padeda vaikui pažinti, tenkinti bendravimo, savirealizacijos poreikį, kloja pagrindus tolesnei vaiko mokymosi sėkmei. Viena iš ikimokyklinis amžiaus vaikų ugdymo (-si) siekiamybių- taisyklinga vaiko kalba. Vienas iš efektyviausių būdų pasiekti šių ugdymo tikslų- pasakų skaitymas. Skaitant pasaką lengviau lavinti vaiko moralines vertybes, kalboje atsiranda daugybė naujų žodžių, ugdytinis pajaučia kalbos gramatinio taisyklingumo ypatybes. Vaikų kalbos ugdymas- kūrybiškas procesas, todėl pasakų skaitymas efektyvus tik tada, jei lavinami visi vaiko pojūčiai.� Rega, klausa, lytėjimas, skonis, uoslė- ypač svarbūs vaiko psichiniam bei fiziniam vystymuisi. Šiais pojūčiais vaikas išmoksta pažinti aplinką. Todėl pedagogo, logopedų bei tėvų užduotis- mokyti įvairiais pojūčiais pajusti bei įvardinti daiktų ar reiškinių savybes, jas aptarti.� � Projekto tikslas- Atskleisti vaiko kalbos ugdymo galimybes pasakomis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. � Uždaviniai:� 1. Supažindinti vaikus su kalbos ugdymu pasakomis, lavinant 5 vaiko pojūčius.� 2. Suteikti vaikams malonių emocijų. 3. Lavinti foneminę klausą. 4. Turtinti vaikų žodyną naujais žodžiais.� � Projekto dalyviai: Pedagogės Eglė Tilvikienė, Vilija Viršilienė, logopedė- Rasa Bogužienė, „Drugelių“ grupės vaikai bei tėvai.� � Projekto rezultatai: Ugdytiniai įgis bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių, lavins kalbą, smulkiąją motoriką, išmoks įdėmiai klausytis, išgirsti, pasakoti, atpasakoti, taisyklingiau kalbėti.� Skaityti plačiau

Kviečiame dalyvauti respublikiniame projekte  (0)

2020 02 08
Vienas svarbiausių ikimokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) lūkesčių – bendraujantis vaikas. Ikimokykliniame amžiuje ugdant vaikų kalbinius gebėjimus ypač svarbu parinkti ir tikslingai taikyti įvairius metodus ir būdus, panaudoti įvairias situacijas arba sąmoningai tokias sudaryti. Nuo seno žinoma vaikų ugdymo priemonė – pasakos. Jų svarba vaiko raidai ir pasaulėjautos formavimuisi nekelia abejonių. Šiandien, kai vis dažniau ugdymo procese taikome STEAM, kyla idėja šias veiklas derinti su pasakomis. Manome, kad STEAM veiklų įtraukimas į pasakų skaitymo, supratimo, įsiminimo bei atkūrimo procesus padėtų ugdyti kalbinius vaikų gebėjimus, stiprintų jų kritinį ir kūrybinį mąstymą, sudarytų sąlygas įgyti problemų sprendimo įgūdžių. Projektu siekiama dalintis gerąja darbo patirtimi, kaip integruojamos STEAM veiklos į vaikų kalbinio ugdymo procesą. Skaityti plačiau

Comenius dienos Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje

2016 05 13
Božena Petrulevič, Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio direktorė
Balandį ir gegužę šalies švietimo įstaigose vyko Comenius dienų renginiai, todėl ir Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio bendruomenė pristatė jau įgyvendintų projektų rezultatus ir šiuo metu įgyvendinamą Comenius daugiašalės partnerystės projektą „Kurkime mūsų pasaulį žalią ir švarų“. Skaityti plačiau

Pasvalio darželyje-mokykloje „Liepaitė“ pedagogai dalijosi sveikos gyvensenos patirtimi

2016 04 23
Inga Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Stasė Bagdonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pasvalio darželis-mokykla „Liepaitė“
Pasvalio darželyje-mokykloje „Liepaitė“ vykusios respublikinės priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pradinių klasių mokinių 9-osios konferencijos „Sveikinu bundančią Žemę“ potemė „Sveikai ir saugiai gyvenu“ buvo skirta Sveikatingumo metams. Skaityti plačiau

Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ pedagogai Comenius projekto partnerių susitikime Rumunijoje

2015 12 19
Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ informacija
Projekto partneriai iš Lietuvos, Rumunijos, Turkijos ir Bulgarijos susitikimo metu organizavo ir dalyvavo “Europiniame Žaidimų festivalyje – kaip, kur, kada ir su kuo mes žaidžiame?”. Skaityti plačiau

Comenius projekto III dalis Turkijoje: “Kaip mes bendraujame?”

2015 11 15
Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ informacija
Kauno lopšelio-darželio “Ežiukas” pedagogai dalyvauja Europos sąjungos finansuojamoje Comenius programoje “Learning through developing interdisciplinary projects” (“Ugdymas per integruotų projektų kūrimą ir įgyvendinimą”).  Skaityti plačiau

Projektas „Rugelio kelionė“

2015 10 31
Jolanta KARAŠAUSKIENĖ ir Daiva KASPERIŪNIENĖ
Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės
Kėdainių lopšelio-darželio„Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo grupių „Drugeliai“ ir „Varpeliai“ ugdytiniai bei pedagogės spalio mėnesį vykdė ugdymo projektą „Rugelio kelionė“. Skaityti plačiau

Kalba Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus „šnekučiai“

2015 10 02
Užrašė Jūratė Kiseliauskienė,
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus vyresnioji auklėtoja
Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus vyresnioji auklėtoja Jūratė Kiseliauskienė surinko ir užrašė vaikų mintis. Skaityti plačiau

Finalinis „Comenius“ partnerių susitikimas Bulgarijoje

2015 08 26
Lina JACHIMAVIČIŪTĖ, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“
2014 m. birželio 2 – 4 dienomis įvyko septintasis-baigiamasis Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Ugdymas per integruotų projektų kūrimą ir įgyvendinimą“ partnerių susitikimas Veliko Tirnove, Bulgarijoje. Skaityti plačiau
Atgal 1 2 3 4 5 6 ... 8 Pirmyn