Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
 

Mąstymo mokykla

2024-04-29
Mąstymo mokykla

„Mąstymo mokyklos" įrankiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo veikloje

Muzika yra neatsiejama ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gyvenimo dalis. Vaikai susipažįsta su muzika jos klausydami, šokdami, dainuodami, žaisdami žaidimus. Todėl muzikos ugdymas šiame etape ne tik skatina jų kūrybiškumą, bet ir padeda vystyti motoriką, kalbos įgūdžius ir socialinius gebėjimus. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius yra kritinis laikotarpis vaiko vystymuisi, kada ypač svarbu kurti patrauklias ir įdomias mokymosi aplinkas. Tam gali pasitarnauti „Mąstymo mokyklos" įrankiai ir suteikti dar didesnę pridėtinę vertę muzikinio ugdymo veiklose.

Kas yra „Mąstymo mokykla"? - tai mokymo ir mokymosi filosofija, kuri skatina kūrybiškumą, kritinį mąstymą, problemų sprendimo gebėjimus ir emocinį intelektą. Ši metodika akcentuoja mokymąsi per žaidimus, iš klaidų ir savarankišką atradimą.

„Mąstymo mokyklos" metodika skatina vaikus aktyviai dalyvauti muzikinėse veiklose ir mokymo procese. Jie skatinami kritiškai mąstyti, analizuoti ir aptarti savo kūrybinius eksperimentus, turi galimybę išbandyti įvairias muzikines idėjas. Naudojant mąstymo mokyklos įrankius, muzikinis ugdymas tampa dar veiksmingesnis ir įdomesnis.

Šešios mąstymo kepurėsyra Edwardo De Bono kūrybinio mąstymo modelis, skirtas skatinti įvairiapusį požiūrį į problemą ar situaciją. Šiame kontekste, galime pažvelgti, kaip šios šešios kepurės gali būti naudojamos muzikinėje veikloje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams:

Balta Kepurė- Informacija: Balta kepurė simbolizuoja fakto ir informacijos rinkimą. Naudojant šią kepurę, vaikai gali sužinoti apie muzikos istoriją, įvairius muzikos žanrus, instrumentus ir muzikos teoriją.

Raudona Kepurė- Emocijos: Raudona kepurė atspindi emocijas ir jausmus. Muzikinės veiklos metu vaikai gali išreikšti savo emocijas per dainas, šokius ar savo sukurtus muzikinius kūrinius.

Juoda Kepurė- Kritika: Juoda kepurė skatina kritinį mąstymą. Vaikai gali kritiškai įvertinti savo ar kitų sukurtą muziką, ieškoti galimybių patobulinti ar eksperimentuoti su skirtingomis muzikinėmis idėjomis.

Geltona Kepurė- Pozityvumas: Geltona kepurė simbolizuoja pozityvumą ir optimizmą. Ji skatina vaikus būti atviresniems ir kūrybiškiems muzikinėje veikloje, nebijoti eksperimentuoti ir ieškoti naujų saviraiškos būdų.

Žalia Kepurė- Kūrybiškumas: Žalia kepurė atspindi kūrybiškumą. Per muzikinę veiklą vaikai gali išvystyti savo kūrybines idėjas, kurti savo melodijas arba eksperimentuoti su skirtingais muzikiniais stiliais.

Mėlyna Kepurė- Valdymas: Mėlyna kepurė simbolizuoja valdymą ir organizuotumą. Ji skatina vaikus planuoti ir valdyti savo muzikines veiklas, taip pat gerinti įgūdžius ir pasiekti savo tikslų muzikos srityje.

Taigi, naudojant šešias kepures muzikinėje veikloje, vaikai gali išvystyti įvairiapusišką ir kūrybišką požiūrį į muziką, išreikšti emocijas bei mokytis kritiškai mąstyti vertinant savo ir kitų muzikinius darbus. �

Kitas efektyvaus mokymo įrankis - David Harley„Mąstymo žemėlapiai".

Kas yra „Mąstymo žemėlapiai"? arba "Mind Maps" - tai vizualinės schemos, kuriose įvairios idėjos, sąvokos ar temos yra vaizduojamos kaip centrinės mintys, o nuo jų išsiskiria šakos su susijusiais požymiais, sąvokomis ar asociacijomis. Tai puikus būdas struktūruoti informaciją ir skatinti kūrybiškumą.

Naudojant mąstymo žemėlapius tokius kaip (burbulo, medžio, sekos ir pan.), vaikai gali išreikšti savo muzikines kūrybines idėjas beilengvai suvokti ryšius tarp pagrindinės temos ir jos sąvokų. Štai keletas pavyzdžių:

Apskritimo žemėlapis: apskritimo diagrama padeda sužinoti ką vaikai jau žino arba yra išmokę.

Tema „Mūsų muzikos pasaulis“. Vaikai pasakoja, ką žino apie muziką ir naudodamiesi vaizdinėmis priemonėmis, dėlioja savo mintis žemėlapyje.

Sekos žemėlapis:sekos diagrama tinka proceso eigos paaiškinimui ir naudinga tada, kai norima pavaizduoti laiko seką.

Tema ,,Ritmas“.Galite naudoti paprastą vaikų ritmą (pvz. ta-ta-ti-ti-ta,) ir parodyti jį kaip sekų diagramą, kurioje kiekvienas žingsnis būtų pavaizduotas vaizdiniu simboliu. Vaikai gali sekti ir kartoti šį ritmą žaisdami su instrumentais kūrybiniuose užsiėmimuose.

Burbulo žemėlapis:� yra populiarus įrankis ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dėl jų vizualumo ir paprastumo. Šioje diagramoje pagrindinė tema ar idėja yra pavaizduota centre, o su ja susijusios vaikų mintys ar idėjos yra užrašomos aplinkui.

Tema „Daina".Apskritimo viduje pavaizduokite paveikslėlį ar simbolį, kuris atstovautų dainą. Tuomet aplink „Dainą“ sudėliokite paveikslėlius atspindinčius dainos nuotaiką, pavyzdžiui: linksma daina, liūdna daina, lopšinė, lėta daina ir pan.

Medžio žemėlapis:medžio diagrama gali būti pritaikoma muzikosinstrumentų įvairovei ir jų klasifikacijos atvaizdavimui.

Tema ,,Muzikos instrumentai“. Skirtingi muzikos instrumentai gali būti suskirstyti pagal jų savybes ir grupuojami pagal jų bendrus bruožus. Vaikai, naudodamiesi šia aiškia ir struktūrizuota schema, gali susipažinti su skirtingais instrumentų tipais ir grupuoti pagal jų klasifikaciją ir skirtumus.

Tai tik keletas pavyzdžių, kaip „Mąstymo žemėlapiai" gali kūrybiškai praturtinti muzikinio ugdymo veiklas.

Integruojant „Mąstymo mokyklos" principus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinį ugdymą, galima sukurti patrauklias, įdomias ir pažangias mokymo aplinkas. Šios veiklos ne tik skatina vaikų kūrybiškumą ir mąstymo gebėjimus, bet ir padeda jiems plėtoti svarbius socialinius įgūdžius. Muzika, kaip dalis "Mąstymo mokyklos" įrankių, tampa ne tik įdomiu žaidimu, bet ir galingu įrankiu, skatinančiu vaikų vystymąsi ir augimą.

��������������������������������������������������������� Lopšelio – darželio ,,Saulėgrąža“

meninio ugdymo mokytoja – metodininkė

Gita Staniulienė

Literatūra:

  1. https://www.pedagogas.lt/tinklarastis/straipsniai/kaip-mokyti-vaikus-mastyti-didziosios-britanijos-mastymo-mokyklu-patirtis-42.html
  2. https://vitliodarzelis.lt/vitlio-darzelis-buvo-pripazintas-mastymo-mokykla/
  3. https://www.spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2016/03/J.-Pranskevi%C4%8Dien%C4%97.pdf
  4. https://www.kedainiaipuriena.lt/wp-content/uploads/2022/11/M%C4%85stymo-%C4%AFpro%C4%8Di%C5%B3-metodo-taikymas-efektyvaus-ugdymo-pagrindas-pristatymas.pdf
  5. https://portalcris.vdu.lt/server/api/core/bitstreams/19efed16-52a8-4e5b-95bb-8d198d5cd2fd/content
  6. https://2014.esinvesticijos.lt/uploads/main/esproducts/docs/92_d217f77a3a369db40169a78a7f6da426.pdf