Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
 

UGDYMO INOVACIJŲ PAIEŠKA SLOVĖNIJOJE: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ PATIRTIS

2024-05-22
UGDYMO INOVACIJŲ PAIEŠKA SLOVĖNIJOJE: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ PATIRTIS

Š. m. gegužės 5–10 dienomis vyko darbo stebėjimo vizitas Vrtec Ribnica lopšelyje-darželyje Slovėnijoje, kuriame dalyvavoŠiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojų, iš Šiaulių r. Kužių mokyklos, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“, komanda. Šis vizitas – tai viena iš programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000137313 veiklų.

Darbo stebėjimo vizite Vrtec Ribnica lopšelio-darželio direktorius Andraž Casermanpristatė įstaigą, supažindino su mokytojais ir aptarnaujančiu personalu, papasakojo apie lopšelio-darželio ugdymo proceso organizavimą, bendradarbiavimo su tėvais ypatumus, darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ugdytiniais bei aprodė ugdymo aplinkas tiek viduje, tiek lauke.

Vrtec Ribnica lopšelyje-darželyje ugdomi įvairių gebėjimų ir poreikių vaikai (nuo 11 mėnesių iki 6 metų), dirba 27 mokytojai ir tiek pat mokytojų padėjėjų. Švietimo pagalbą teikia specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, kurie į ugdymo įstaigą atvyksta 2–3 kartus per savaitę. Veikla organizuojama grupėje ir individualiai.

Ugdymas Vrtec Ribnica lopšelyje-darželyje organizuojamas atsižvelgiant į 5 sritis: skaičiavimas, kalba, natūrali gamta, menas, fizinis aktyvumas. Vaikas aplinkinį pasaulį pažįsta per žaidimą ir patyriminę veiklą. Grupių aplinka orientuota į vaikus, numatyta dienotvarkė ir individualūs grupės susitarimai. Mokytojas tik pagalbininkas, pasiūlantis tam tikrus ugdymosi metodus vaikų dėmesiui išlaikyti. Bendra grupinė veikla organizuojama trumpai, po jos vaikai skirstosi į kampelius pagal pačių sukurtą schemą / žemėlapį. Vaikai veikia savarankiškai ir kūrybiškai, dirba individualiai ir grupelėmis, naudoja natūralią gamtinę medžiagą, pagal savo galimybes bei pajaučia atradimo džiaugsmą. Vaikai jaučiasi grupėje laisvai, nevaržomos jų veiklos, idėjos, gali drąsiai inicijuoti tolimesnę veiklą. Mokytojai laikosi principo, kad darželis yra vieta, kur per žaidimą įgyjami įgūdžiai, o mokykla – akademiniam mokymuisi.

Vrtec Ribnica lopšelio-darželio prioritetu laikomas veiklų organizavimas gryname ore: keliaujant po miestelio apylinkes, lankant žymius šalies objektus, kuomet vaikai įsisavina savo krašto istoriją, skiepijamas tautiškumas, sužino tradicijas. Todėl daug ugdomųjų patyriminių veiklų vyksta už lopšelio-darželio ribų. Vrtec Ribnica lopšelis-darželis bendradarbiauja su sporto centru, kur vaikai turi galimybę lankyti baseiną, vyksta sportiniai užsiėmimai, kuomet patys vaikai inicijuoja veiklą, paįvairinimui mokytojai pateikia siurprizinę užduotį. Taip pat darželis bendradarbiauja su miestelio biblioteka, išnaudoja įvairias netradicines ugdomąsias erdves (mišką, įvairias žaidimų aikšteles ir pan.). Vaikai daug laiko praleidžia gamtoje, kur mokosi tiesiogiai iš gamtos, tai padeda jiems geriau suprasti ir vertinti natūralius procesus, skatina aktyvų gyvenimo būdą, fizinę veiklą ir sveiką gyvenseną. Bendraudami ir bendradarbiaudami gamtoje vaikai skatinami dirbti komandoje, taip ugdoma socialinė kompetencija. Nuolat juntamas betarpiškas, šiltas ugdytinių ir mokytojų, mokytojų padėjėjų bendravimas.

Vaikų pasiekimai aptariami su tėvais 2 kartus metuose rudens ir pavasario laikotarpiu (taip pat vyksta individualūs pokalbiai pagal poreikį).

Vizito metu kartu su lopšelio-darželio vaikais dalyvauta išvykoje į Kranska Gora miestelio prieigas, kur dalyvių laukė miškų ir kalnų apsuptyje surengta edukacija. Edukacijoje susitikta su literatūriniais pasakų personažais: piemenėliu Kekecu, piktuoju Bedancu, teta Petha ir kt. Prieš išvyką, vaikai jau buvo susipažinę su edukacijoje vykstančia istorija – žiūrėjo filmuką apie šią istoriją, daug diskutavo, todėl labai aktyviai ir emocingai dalyvavo edukacinėje veikloje. Grįžus iš po kelionių, apsilankymų įvairiuose įstaigose – su vaikais daug reflektuojama, atliekamos kūrybinės užduotys, kurios pristatomos ir tėvams – stenduose.

Ribnicos amatų centre dalyvauta pažintinėje edukacijoje, kur pynimo meistras supažindino su krepšių pynimu, o muziejaus edukatorius trumpai pristatė Ribnicos miestelio atsiradimo istoriją, supažindino su amatų gausa bei Ribnicos pilies istorija.

Laisvu laiku tęsta pažintis su Slovėnijos kultūra, istorija bei gamta. Gerėtasi nuostabiais gamtos vaizdais Bledo ežero pakrantėse, Vintgar tarpeklyje, gamtos sukurtais stebuklais – Pastojnos urvuose. Istorines bei kultūrines žinias plėsto Pirano miestelyje, Predjamos, Bledo pilyse.

Visos projekto dalyvės papildė profesines ir asmenines kompetencijas naujomis patirtimis, kurias stengsis pritaikyti praktiškai darbe, siekiant ugdymo kokybės bei saugios, draugiškos aplinkos kūrimo.

Parengė: Viktorija Milevičienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,