Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
 

Projektinis metodas – sėkmingesniam įtraukties procesui

2024-04-15
Projektinis metodas – sėkmingesniam įtraukties procesui

Kauno lopšelyje – darželyje „Spindulėlis“ susiformavę įtraukiojo ugdymo tradicijos. Dirbdami vadovaujamės įtraukiojo ugdymo principais – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus ugdant bendrojo ugdymo grupėse.

Kaip sklandžiai pavyks įtraukties procesas, priklauso nuo keleto dalykų – pedagogų pasiruošimo ir visos bendruomenės teigiamo požiūrio, nuostatų susiformavimo. Ne mažiau svarbu – aplinkos ir ugdymo proceso pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams bei komandinis darbas.

Projektai - puiki terpė įtraukiąjam ugdymui, nes projektinėje veikloje vaikai gali aktyviai dalyvauti nepriklausomai nuo jų raidos, gebėjimų ir pasiekimų. Projektinis metodas - visavertis aktyvaus, patirtinio ugdymo(si) metodas. Todėl Kauno lopšelyje – darželyje „Spindulėlis“ mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai didelį dėmesį skiria projektinei veiklai dalyvaudami ne tik respublikiniuose, bet ir europiniuose projektuose.

Etwinning projektai skatina įsitraukti į veiklas įvairių gebėjimų ugdytinius, skatindami bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais iš kitų šalių, taip plėtojant jų bendravimo įgūdžius. Kurdami projektus su kitais vaikais iš skirtingų kultūrų, skatinamas vaikų kūrybiškumas ir naujų idėjų generavimas. Moko naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Šios patirtys padeda vaikams plėtoti įvairias kompetencijas.

Šiuo metu vykdomame eTwinning projekte „Kaip tapti olimpiečiu?“ dalyvauja keturios mūsų darželio grupės, partneriai iš Klaipėdos lopšelio -darželio „Pušaitė“, Gargždų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ bei 5 vaikų darželiai iš Graikijos ir 1 – Turkijos.

Šis projektas tapo ne tik mokymosi, bet ir emocinio palaikymo centru, suteikiant vaikams galimybę įsitraukti į kūrybiškas veiklas ir bendrauti su bendraamžiais, net ir per atstumą. Vaikai ne tik mokosi apie sportą ir olimpinę dvasią, bet ir susipažįsta su kitomis kultūromis, skatindami tarptautinę toleranciją ir supratimą.

Projekto veiklos įkvepia dalyvauti sveikos gyvensenos skatinimo iniciatyvose, o išskirtiniu momentu tampa tai, kai vaikai ne tik atskleidžia savo sportinius sugebėjimus, bet ir suvokia bendradarbiavimo ir komandinio darbo svarbą, skatinant sveiką gyvenseną ir aktyvų laisvalaikį.

Be to, svarbu paminėti, kad projekte naudojamas STEAM metodas vaidina svarbų vaidmenį ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. Vaikai ne tik mokosi apie sporto pasaulį, bet ir įgyja įvairių kompetencijų, kurios bus naudingos jų ateities profesiniam ir asmeniniam vystymuisi. Projektai – tai neįkainojama patirtis, įtraukiant į veiklas ir tėvus bei socialinius partnerius.

Galų gale, projektas "Kaip tapti olimpiečiu?" ne tik suteikia vaikams unikalią galimybę mokytis ir kurti draugystes, bet ir ugdo jų charakterį, skatinant sporto dvasią, kūrybiškumą, tarptautinį supratimą ir bendradarbiavimą, įtraukiant įvairių poreikių vaikus.

Kauno lopšelis-darželis "Spindulėlis"

Logopedė, specialioji pedagogė Renata Alksnė