Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai
 
1 2 3 4 ... 6 Pirmyn

Rajono meninės raiškos projektas „Džiuginti pasaulį galime visi ir kiekvienas“  (0)

2023 12 08
Meninė raiška – tai vienas efektyviausių ir harmoningiausių būdų padėti vaikams atsiskleisti, geriau sutarti su savimi ir aplinka, jaustis bendruomenės dalimi, stiprinti savivertę. Menas ir įvairi kūryba padeda vaikams išreikšti ir suprasti savo emocijas. Menas gydo - ir ne tik vaikus, kurie jį išgyvena kaip terapiją, o ir aplinkinius, kurie jį stebi, suvokia ir skleidžia žinią apie neįprastas idėjas, kurios džiugina akį ir teikia mūsų visų sieloms atgaivą. Skaityti plačiau

Projektas ,,Teka žodelių upeliukas  (0)

2023 12 07
Klaipėdos m. lopšelyje-darželyje „Traukinukas“ grupėje ,,Gintarėliai“ (4 m.) ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Liudmila Michailina vykdė projektą ,,Teka žodelių upeliukas“ (kalbos ir smulkios motorikos lavinimui). Projektui įgyvendinti buvo pakviestos dalyvauti ikimokyklinio ugdymo mokytojos, lietuvių kalbos mokytoja, muzikos mokytoja, logopedė, ,,Gintarėlių“ grupės vaikučiai ir tėveliai. Skaityti plačiau

Mažųjų triušiukai atrado pastogę Klaipėdos senelių globos namuose  (0)

2023 12 03
Sonata Kruminienė Klaipėdos lopšelis - darželis ,,Traukinukas” mokytoja metodininkė
Inga Gudaitienė
Klaipėdos lopšelis - darželis ,,Traukinukas” vyresnioji mokytoja
Skaityti plačiau

Gerosios patirties sklaida respublikinėje konferencijoje „Inovatyvūs kūrybiškumo ugdymo būdai šiandienos darželyje“  (0)

2023 12 01
Straipsnyje pristatomi konferencijoje skaityti pranešimai ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo tema. Skaityti plačiau

Gražaus bendradarbiavimo ir tarpkultūrinio bendravimo pavyzdys tai Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės remiamas kultūros projektas,, Skirtingos tautos – viena šeima”.  (0)

2023 11 23
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV), įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą, kasmet skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti. 2023 metais Šalčininkų lopšelis – darželis „Pasaka“ kaip tautinių mažumų darželis Tautinių mažumų departamentui prie LRV pateikė paraišką, kuri buvo teigiamai įvertinta ir gavo finansavimą, kultūros projektui – „Skirtingos tautos – viena šeima“ įgyvendinti. Skaityti plačiau

Kai pasaka ateina į vaiko gyvenimą  (3)

2023 11 20
Pasakų pasaulis yra be galo įdomus ir naudingas, todėl mėgaukitės kartu su vaikais, vartykite, tyrinėkite, kurkite ir tai tikrai bus pats geriausias vaiko kalbos ugdymas, kuri yra neatsiejama kasdienybės dalis. Sukurkite palanką aplinką ir sekite pasakas, nes tada vaikai jaučiasi saugūs ir mylimi. Skaityti plačiau

Kai pasaka ateina į vaiko gyvenimą  (0)

2023 11 20
Pasakų pasaulis yra be galo įdomus ir naudingas, todėl mėgaukitės kartu su vaikais, skaitykite, vartykite, tyrinėkite, kurkite ir tai tikrai bus pats geriausias vaiko kalbos ugdymas, kuri yra neatsiejama kasdienybės dalis. Skaityti plačiau

„Išmarginsime pasaulį savaip“  (0)

2023 11 17
Ugdant vaiko kūrybiškumą, svarbu dėmesį sutelkti ne į galutinį rezultatą, o į patį procesą, nes kurdamas vaikas negalvoja apie baigtinį rezultatą. Vaikui įdomus pats kūrybos procesas ir jis tai daro visiškai natūraliai, priešingai nei suaugusieji. Skaityti plačiau

PAŽINK, PATIRK IR JUDĖK GAMTOS APSUPTYJE  (1)

2023 11 17
Pažintiniai žygiai Kauno marių regioniniame parke - puiki vaikų patyriminio ugdymo veikla. Skaityti plačiau

Nykštuko giraitės pamokos  (0)

2023 11 06
„Nykštuko giraitės pamokos“ - Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ aplinkosauginis projektas, finansuotas iš Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Skaityti plačiau

Ką slepia miškas?  (0)

2023 11 03
Ką slepia miškas? Į šį klausimą bandė atsakyti Mažeikių lopšelio-darželio ,,Delfinas“ 3B grupės vaikai ir mokytojos: Jurgita Kosovskaja ir Živilė Bazarovė, mokytojo padėjėja ugdymui - Rita Beržinienė. Ugdytiniai veiklų metu turtino žinias apie rudenį, mišką, miško gėrybių įvairovę ir žvėris, paukščius. Vyko linksmi pokalbiai, diskusijos apie mišką, medžius, medžių vaisius, grybus, miško paklotę. Vaikai klausėsi paukščių balsų, miško garsų įrašų, mokėsi dainelių apie rudenį, keliavo miško traukinuku, išmoko stebuklingą medžių ir vėjo mankštą. Įgytas žinias ugdytiniai išreiškė meninėje veikloje: piešė, aplikavo, spalvino, lipdė medžius. Skaičiavo medžių metukus. Įgyvendinant šias veiklas visi kartu pajutome miško gyvenimo harmoniją, jo paslaptingumą, rudeninių spalvų dermę ir bendrumą su gamta. Skaityti plačiau

Elektrėnuose įvyko respublikinė konferencija  (0)

2023 10 20
2023 m. spalio 18 d. Elektrėnų profesinio mokymo centre įvyko Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Vaikų sveikatos žemėlapis“, kuri buvo skiriamaElektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 35-ečiui paminėti, atkreipiant dėmesį į pagrindinio šalies planavimo dokumento – Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“ – siekį pagerinti gyvenimo kokybės indeksą (dabar 23 vieta ES), laimės indeksą (dabar 20 vieta ES), taip pat atsižvelgiant į Švietimo įstatymo nuostatas dėl sveikos gyvensenos įgūdžių ir emocinio pažinimo ugdymo švietimo įstaigose stiprinimo. Skaityti plačiau

NORS DAR MAŽAS AŠ ESU, BET ATJAUSTI IR PADĖTI NORIU, IR GALIU  (0)

2023 05 08
„Minint 33-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines Vilniaus lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlė“ kovo 9 dieną vyko socialinis – emocinis darželio bendruomenės projektas „Nors dar mažas aš esu, bet atjausti ir padėti noriu ir galiu“. Projekto tikslas – empatiškumo ir pilietiškumo ugdymas(is) nuo mažumės.
Skaityti plačiau

"Su pasaka link gražios vaiko kalbos"  (0)

2023 01 17
Projekto aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje stebimas itin didelis vaikų susidomėjimas komunikacinėmis technologijomis. Daugėja vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų, vaikams trūksta bendravimo su kitais vaikais bei suaugusiais. Bendravimas yra būtinas vaiko kalbos tobulėjimui. Pasak A. Žičkevičienės, A. Bagdono (2020, 162 p), „vaikai, kurie pasižymi gerais kalbiniais gebėjimais, geba ne tik bendrauti su kitais, draugauti, bet ir išreikšti save, jiems sekasi tiek socialinėje, tiek ir pasiekimų srityje. Sutrikus kalbai, netenkama galimybės pilnavertiškai bendrauti, gali nukentėti kitų psichinių procesų raida“. Sakytinės, vėliau rašytinės kalbos suvokimas padeda vaikui pažinti, tenkinti bendravimo, savirealizacijos poreikį, kloja pagrindus tolesnei vaiko mokymosi sėkmei. Viena iš ikimokyklinis amžiaus vaikų ugdymo (-si) siekiamybių- taisyklinga vaiko kalba. Vienas iš efektyviausių būdų pasiekti šių ugdymo tikslų- pasakų skaitymas. Skaitant pasaką lengviau lavinti vaiko moralines vertybes, kalboje atsiranda daugybė naujų žodžių, ugdytinis pajaučia kalbos gramatinio taisyklingumo ypatybes. Vaikų kalbos ugdymas- kūrybiškas procesas, todėl pasakų skaitymas efektyvus tik tada, jei lavinami visi vaiko pojūčiai.� Rega, klausa, lytėjimas, skonis, uoslė- ypač svarbūs vaiko psichiniam bei fiziniam vystymuisi. Šiais pojūčiais vaikas išmoksta pažinti aplinką. Todėl pedagogo, logopedų bei tėvų užduotis- mokyti įvairiais pojūčiais pajusti bei įvardinti daiktų ar reiškinių savybes, jas aptarti.� � Projekto tikslas- Atskleisti vaiko kalbos ugdymo galimybes pasakomis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. � Uždaviniai:� 1. Supažindinti vaikus su kalbos ugdymu pasakomis, lavinant 5 vaiko pojūčius.� 2. Suteikti vaikams malonių emocijų. 3. Lavinti foneminę klausą. 4. Turtinti vaikų žodyną naujais žodžiais.� � Projekto dalyviai: Pedagogės Eglė Tilvikienė, Vilija Viršilienė, logopedė- Rasa Bogužienė, „Drugelių“ grupės vaikai bei tėvai.� � Projekto rezultatai: Ugdytiniai įgis bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių, lavins kalbą, smulkiąją motoriką, išmoks įdėmiai klausytis, išgirsti, pasakoti, atpasakoti, taisyklingiau kalbėti.� Skaityti plačiau

Kviečiame dalyvauti respublikiniame projekte  (0)

2020 02 08
Vienas svarbiausių ikimokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) lūkesčių – bendraujantis vaikas. Ikimokykliniame amžiuje ugdant vaikų kalbinius gebėjimus ypač svarbu parinkti ir tikslingai taikyti įvairius metodus ir būdus, panaudoti įvairias situacijas arba sąmoningai tokias sudaryti. Nuo seno žinoma vaikų ugdymo priemonė – pasakos. Jų svarba vaiko raidai ir pasaulėjautos formavimuisi nekelia abejonių. Šiandien, kai vis dažniau ugdymo procese taikome STEAM, kyla idėja šias veiklas derinti su pasakomis. Manome, kad STEAM veiklų įtraukimas į pasakų skaitymo, supratimo, įsiminimo bei atkūrimo procesus padėtų ugdyti kalbinius vaikų gebėjimus, stiprintų jų kritinį ir kūrybinį mąstymą, sudarytų sąlygas įgyti problemų sprendimo įgūdžių. Projektu siekiama dalintis gerąja darbo patirtimi, kaip integruojamos STEAM veiklos į vaikų kalbinio ugdymo procesą. Skaityti plačiau
1 2 3 4 ... 6 Pirmyn