Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimo ataskaita
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimo ataskaita
Susijusios temos: Projektai Vaiko ugdymas
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo  turinio programų dermės tyrimo ataskaita
Nuo 2012 m. pradžios vykdomas nacionalinis ESF „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros projektas“, kurio vienas iš uždavinių – užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius. Siekiant kokybiškesnio Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinių rekomendacijų ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos atnaujinimo, buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta įvertinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio programų dermę.
 
Reitinguoti: