Emokykla.lt
Temos IPUP projektas
Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“
2015 08 31
2015 m. rugpjūčio 31 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras baigė įgyvendinti ES struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“, kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius.
Skaityti plačiau
2015 08 29 Rengiamos rekomendacijos savivaldybėms dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo
2015 07 28 Kviečiame į projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo erdvių modernizavimas“ eigos pristatymą
2015 06 04 Kviečiame į forumą – diskusiją „Vaikų ugdymas. Architektūra. Dizainas“
2015 05 16 Paskelbta Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų elektroninė versija
2015 03 12 Pedagogus pasieks Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas
2015 02 18 Institucinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sąlygų kaitos savivaldybėse tyrimo rezultatų pristatymas
2015 02 12 Portalo www.ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas paskatino diskusiją
2014 09 09 Atnaujintoje Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje akcentuojami socialiniai, pažintiniai, kūrybiniai, mąstymo gebėjimai
2014 09 08 Patvirtinta nauja Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
2014 06 27 Stažuočių Čekijoje ir Anglijoje metu pedagogai susipažino su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu
2014 01 13 Pristatytas IPUP projekto metu sukurtas filmas „Darželis, kuriame gera visiems“
2013 12 19 Skelbiami Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo(si) programos projektai
2013 10 25 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir socialinių pedagogų, dirbančių su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais ir jų tėvais, kompetencijų tobulinimas
2013 09 26 Kviečiame norinčiuosius steigti darželius ar grupes į Metodinių rekomendacijų pristatymą
Pastebėjimai apie vaikų pasiekimų aprašą (7)
2015 11 30
2014 m. Švietimo ir mokslo ministerija išleido „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“. Iki tol keletą metų jis buvo tobulinamas. Iš pradžių vaikų pasiekimų nustatymas pagal šį aprašą atrodė gan sudėtingas.
Skaityti plačiau