Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Projektų veiklos Įvyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Inovacijos vaikų darželyje 2019“

Įvyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Inovacijos vaikų darželyje 2019“

2019-06-17
Susijusios temos: Projektai
Įvyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Inovacijos vaikų darželyje 2019“
Laima MARKEVIČIENĖ
2019 m. gegužės 9 dieną Vytauto Didžiojo universitete įvyko ES SF finansuojamo projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ inicijuota tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija. 
Renginio dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo įstaigų vadovai, mokslininkai ir švietimo politikai – buvo kviečiami susipažinti ir diskutuoti dėl inovacijų diegimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalytis vertinga patirtimi.
 
Konferencijos dalyvius pasveikino Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Juozas Augutis bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pradinio ir ikimokyklinio skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė.
 
Konferenciją pradėjo Utrechto universiteto (Olandija) Ugdymo ir pedagogikos departamento profesorius Paulas Lesemanas (Paul Leseman) su pranešimu apie Europos šalių ikimokyklinio ugdymo programų tendencijas ir inovacijas, diegiamas mažų vaikų ugdymo programose. Profesorius tyrimais pagrindė kokybiškų ankstyvojo ugdymo programų veiksmingumą ir ekonominę naudą. Paulo Lesemano nuomone, daugiausia dėmesio turėtume skirti mokymo programų kūrimui, kuriose būtų numatyti ne tik akademiniai, bet ir kiti būtini gebėjimai – savireguliacijos, mokėjimo mokytis, kūrybingumo, bendradarbiavimo, empatijos. Kartu turėtume pasirengti ankstyvojo ugdymo kokybės vertinimo įrankius ir vykdyti rezultatų stebėseną, diegti naują valdymo strategiją. Profesoriaus pranešimo turinys buvo grįstas naujausiais pažangiausių Europos šalių tyrimais ir duomenimis, tad dalyviai ne tik įdėmiai klausėsi, bet ir buvo itin aktyvūs užduodami klausimus.
 
Itin įdomų ir informatyvų pranešimą apie vaikų  informacinio mąstymo ugdymą pristatė Vilniaus universiteto profesorė Valentina Dagienė. Profesorė pažymėjo, kad informacinis mąstymas yra tarpdalykinis, todėl pravartu jį pradėti ugdyti jau ikimokykliniame amžiuje – tuo laikotarpiu visos ugdymo sritys natūraliai susijusios tarpusavyje ir vyksta kontekstinis ugdymas. Mokslininkė kalbėjo ir apie sunkumus, su kuriais susiduria pedagogai, mokantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinius kritiškai ir struktūriškai mąstyti, bei kaip juos įveikti. Ypač aktualūs ir didelę išliekamąją vertę turintys buvo žaismingi didaktiniai, praktiniai patarimai, kaip mokyti vaikus informatikos, kuriuos profesorė pateikė auditorijai.
 
Plenarinė konferencijos sesija buvo užbaigta prof. dr. Onos Monkevičienės pranešimu apie nacionaliniu lygmeniu atliktą tyrimą „Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose“. Pristatomus tyrimo rezultatus profesorė lygino su kitose šalyse (Italijoje, Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir kt.) diegiamomis pažangiomis pedagoginėmis praktikomis ir inovacijomis, kurias tyrinėjo dalyvaudama kaip ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių pedagogams rengėjų grupės vadovė projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ veiklose. Mokslininkų grupė, siekdama gauti žinių apie inovatyvias pedagogines praktikas, šiuo metu taikomas ikimokykliniame ugdyme, domėjosi ne tik ugdymo įstaigose nuosekliai plėtojama ugdymo filosofija ir tikslingai pasirinktomis vertybėmis, bet ir darnaus vystymosi, STEAM (angl. santrumpa: gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) ir informacinių technologijų veikla vaikų darželiuose. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, šioms pažangių inovatyvių pedagoginių praktikų sritims skiriama daug dėmesio.
 
 
Antrojoje konferencijos dalyje dalyviai naujų žinių ir patirčių sėmėsi net 6 praktinėse dirbtuvėse. Kiekvienoje iš jų inovatyvios, kūrybingumą žadinančios veiklos buvo orientuotos į skirtingas sritis: gamtos mokslus, inžineriją, sportą, matematiką ir erdvės suvokimą, technologijas, kūrybinę ir kalbinę raišką. Praktines dirbtuves organizavo mokslininkai ir praktikai, kurie dalyvauja projekte „Inovacijos vaikų darželyje“ ir rengia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius pedagogams. Praktinių dirbtuvių organizatoriai darbą modeliavo taip, kad kiekvienas dalyvis būtų ne tik veiklų stebėtojas, bet ir pats aktyviai jose dalyvautų.
 
Konferenciją užbaigė moderatoriaus dr. Kristupo Sabolio organizuota refleksija, kurios metu dalyviai buvo kviečiami referuoti ir išsakyti idėjas bei mintis, kurias jie išsineš iš šios konferencijos, taip pat nurodyti problemas, su kuriomis gali susidurti pedagogai, įstaigų vadovai ar mokslininkai, bandydami tas idėjas įgyvendinti.
 
Konferencijos teigiami dalyvių vertinimai ir atsiliepimai rodo, kad kiekvienas savo praktinių ir teorinių žinių bagažą papildė naudinga ir nauja informacija. Tikimasi, kad konferencija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, jų rengėjams, ugdymo institucijų vadovams ir visiems dalyviams įkvėpė motyvacijos į ugdymo turinį pažvelgti naujai ir įsileisti galbūt kiek kitokių, inovatyvių ir netradicinių ugdymo(si) idėjų.  
 
 
 
Daugiau konferencijos nuotraukų rasite ČIA.
Šaltiniai:
Laima MARKEVIČIENĖ
Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras
Geležinio Vilko g. 12, Vilnius
Tel. (8 5) 2649 452