Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai "Su pasaka link gražios vaiko kalbos"
 

"Su pasaka link gražios vaiko kalbos"

Projekto aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje stebimas itin didelis vaikų susidomėjimas komunikacinėmis technologijomis. Daugėja vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų, vaikams trūksta bendravimo su kitais vaikais bei suaugusiais. Bendravimas yra būtinas vaiko kalbos tobulėjimui. Pasak A. Žičkevičienės, A. Bagdono (2020, 162 p), „vaikai, kurie pasižymi gerais kalbiniais gebėjimais, geba ne tik bendrauti su kitais, draugauti, bet ir išreikšti save, jiems sekasi tiek socialinėje, tiek ir pasiekimų srityje. Sutrikus kalbai, netenkama galimybės pilnavertiškai bendrauti, gali nukentėti kitų psichinių procesų raida“. Sakytinės, vėliau rašytinės kalbos suvokimas padeda vaikui pažinti, tenkinti bendravimo, savirealizacijos poreikį, kloja pagrindus tolesnei vaiko mokymosi sėkmei. Viena iš ikimokyklinis amžiaus vaikų ugdymo (-si) siekiamybių- taisyklinga vaiko kalba. Vienas iš efektyviausių būdų pasiekti šių ugdymo tikslų- pasakų skaitymas. Skaitant pasaką lengviau lavinti vaiko moralines vertybes, kalboje atsiranda daugybė naujų žodžių, ugdytinis pajaučia kalbos gramatinio taisyklingumo ypatybes. Vaikų kalbos ugdymas- kūrybiškas procesas, todėl pasakų skaitymas efektyvus tik tada, jei lavinami visi vaiko pojūčiai.� Rega, klausa, lytėjimas, skonis, uoslė- ypač svarbūs vaiko psichiniam bei fiziniam vystymuisi. Šiais pojūčiais vaikas išmoksta pažinti aplinką. Todėl pedagogo, logopedų bei tėvų užduotis- mokyti įvairiais pojūčiais pajusti bei įvardinti daiktų ar reiškinių savybes, jas aptarti.� � Projekto tikslas- Atskleisti vaiko kalbos ugdymo galimybes pasakomis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. � Uždaviniai:� 1. Supažindinti vaikus su kalbos ugdymu pasakomis, lavinant 5 vaiko pojūčius.� 2. Suteikti vaikams malonių emocijų. 3. Lavinti foneminę klausą. 4. Turtinti vaikų žodyną naujais žodžiais.� � Projekto dalyviai: Pedagogės Eglė Tilvikienė, Vilija Viršilienė, logopedė- Rasa Bogužienė, „Drugelių“ grupės vaikai bei tėvai.� � Projekto rezultatai: Ugdytiniai įgis bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių, lavins kalbą, smulkiąją motoriką, išmoks įdėmiai klausytis, išgirsti, pasakoti, atpasakoti, taisyklingiau kalbėti.�
Komentarų nėra