Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Vaikų džiaugsmui seni daiktai pavirto lėlėmis
 

Vaikų džiaugsmui seni daiktai pavirto lėlėmis

2014-03-25
Susijusios temos: Kūrybingumas Vaiko ugdymas
Vaikų džiaugsmui seni daiktai pavirto lėlėmis
Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ informacija
Lėles kūrėme iš buityje naudojamų daiktų: grūstuvės, kibirėlio, pagalvės, plastikinių butelių, vaikiško skėčio.
Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje neformali, nesurepetuota, į patį procesą orientuota, įvairi vaidybinė veikla (kūrybiniai žaidimai, miniatiūros, vaidinimai), kurios metu yra naudojami tikri ar tariami objektai (lėlės – naujai atgimę įvairūs daiktai), teigiamai veikia  visas vaiko ugdymo(si) kompetencijas.
 
Norėdami į tai atkreipti dėmesį Kauno miesto vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogai 2013 metų rudenį pakvietė Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bendruomenes dalyvauti respublikiniame projekte-parodoje „Vaikų džiaugsmui daiktai pavirsta lėlėmis“.
 
Į kvietimą atsiliepė Vilkaviškio vaikų lopšelio–darželio „Pasaka“ bendruomenė. Pasiūlytame projekte dalyvavo bendrojo ugdymo „Meškučių“, „Ežiukų“, „Nykštukų“, „Voveriukų“, „Kiškučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai.
 
Lėles kūrėme iš buityje naudojamų daiktų: grūstuvės, kibirėlio, pagalvės, plastikinių butelių, vaikiško skėčio. Savitai atnaujindami pasirinktus daiktus siekėme padėti atsiskleisti vaiko vidiniam ir išoriniam laisvumui, ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybingumą, gerinti ugdymo proceso kokybę bendradarbiaujant su šeimomis, skleisti pedagoginę gerąją patirtį.
 
Gamybos procesą fiksavome fotonuotraukose. Parengėme segtuvus su nuotraukomis ir patirtų įspūdžių komentarais. Šiuos segtuvus ir sukurtas lėles nusiuntėme į Kauno miesto vaikų lopšelį-darželį „Pasaka“.
 
Įdomiausi darbai iš 14 ikimokyklinių įstaigų (Kauno, Vilkaviškio, Kretingos, Birštono, Palangos) buvo eksponuojami parodoje, kuri vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centre nuo vasario 3 iki 27 dienos. Labai norėjome pamatyti visus eksponatus ir pabendrauti su projekto-parodos organizatoriais, todėl vasario 18 dieną įstaigos pedagogai nuvyko į Kauną.
 
Apžiūrėjome ne tik iš įvairių daiktų pagamintas lėles-žaislus, bet apsilankėme ir dar kitose parodose, kurios tuo metu vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Viena buvo skirta tarmių metams paminėti, tai – Kauno miesto lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdytinių, tėvų ir pedagogų meninės veiklos darbų paroda „Mano Lietuva“.  Kitoje parodoje spalvingose, vaikų pagamintose atvirukutėse reiškiama pagarba sveikatai.
 
Vėliau apsilankėme Kauno miesto vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Šioje įstaigoje buvome labai svetingai priimtos. Aptarėme projekto-parodos „Vaikų džiaugsmui daiktai pavirsta lėlėmis“ ypatybes, pasidalijome gerąja patirtimi, aptarėme tarpusavio bendradarbiavimo aspektus, diskutavome apie kasdieninio darbo džiaugsmus ir iškylančias problemas. 
 
Bendrauti su kolegėmis buvo įdomu – net nepastebėjome kaip greitai bėga laikas ir jau metas vykti namo. Labai džiaugiamės, kad ši ugdomoji veikla, paskatino vaikų kūrybingumą, fantaziją, pagerino bendradarbiavimą su ugdytinių tėveliais, o taip patturėjome puikią progą pasidalinti gerąja pedagogine patirtimi kartu su kolegėmis.
 
Dabar lėlės-žaislai yra ekspuonuojamos mūsų įstaigos galerijoje, kurią lanko mūsų darželio svečiai ir bendruomenė.