Emokykla.lt
Vartotojų straipsniai Padėkime skleistis vaikų pilietiškumo jausmams
 

Padėkime skleistis vaikų pilietiškumo jausmams

2014-02-14
Susijusios temos: Ugdymo įstaigos
Padėkime skleistis vaikų pilietiškumo jausmams
Dalia JONAITIENĖ, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Klevelis'' priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 Vaikai suprantamais ir jiems priimtinais būdais susipažįsta su Lietuvos istorija, šalies tradicijomis, žmonėmis.
Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Klevelis'' vasaris - svarbus mėnuo. Šį mėnesį minime Lietuvos valsybės atkūrimo - vasario 16-osios dieną. Ta proga vėl naujai atkreipėme dėmesį į vaikų piletiškumo, tautiškumo ugdymą.
 
Vaikai suprantamais ir jiems priimtinais būdais susipažįsta su Lietuvos istorija, šalies tradicijomis, žmonėmis. Pastebi gimto krašto kraštovaizdžio įvairovę. Klausydami pasakų, legendų, patys sekdami, žaisdami, deklamuodami eilėraščius, dainuodami dainas atkreipia dėmesį į gimtos kalbos skambumą, grožį. Vaikų meniniai darbai atskleidžia tai ką nešiojasi širdyje, bet ne visada dar lengva išreikšti žodžiais.
 
Priešmokyklinės ,,Bitučių'' grupės vaikai interneto svetainėje žiūrėjo sveikinimą skirtą Vasario 16-ajai ir pareiškė norą patys sukurti sveikinimą Lietuvai. Pasitelkę savo kūrybines galias, sumanumą ir išmonę, dalydamiesi vieni su kitais mintimis, idėjomis, darbais įsitraukė į sveikinimo kūrimą ir sudėjo viską ką turi mažo vaiko didelės širdelės. Pedagogei liko tik fiksuoti vaikų idėjas, mintis, darbus ir sudėti į vieną sveikinimą, kurį išsiuntėme į grupės tėvų elektroninį paštą.
 
Vaikų lūpomis skambėjo sveikinimai:,,Tegul Lietuva kelia žmonėms džiaugsmą. Linkiu, kad lietuvoje visi žmonės šypsotųsi''.,,Visi Lietuvos žmonės, būkit sveiki, laimingi, nuoširdūs. Visai Lietuvos žemei linkiu daug laimės''. ,,Linkiu Lietuvos žmonėms būti sveikiems. Valgykit daug daržovių, vaisių ir niekada nesirkit'', ,,Linkiu, kad Lietuva niekada neturėtų priešų. Noriu, kad Lietuvoje būtų daug varžybų, lenktynių ir, kad lietuviai visada nugalėtų'', ,,Linkiu, kad žmonės niekada nešiukšlintų Lietuvos žemės. Tegul niekas tavęs negriauna, o visi tave gražiai stato''. ,,Lietuva, visada būk nepriklausoma!''.
 
Vaikų lūpomis skamba tokie paprasti žodžiai, linkėjimai. Bet ar ne nuo to ir prasideda mūsų visų laimė, mūsų valstybės ateitis? Tegul užsimezgęs vaikuose patriotinis jausmas, tautinė savimonė turtina vaiko asmenybę - kaip brandų Lietuvos pilietį. Tegul skleidžiasi ir klesti ji kaip laistomas gėlės žiedas.