Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Muzikiniai žaidimai su parašiutu
 

Muzikiniai žaidimai su parašiutu

2014-12-12
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
Muzikiniai žaidimai su parašiutu
Rūta BUDINAVIČIENĖ, muzikos mokytoja ekspertė
Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“
Daugelis ikimokyklinių įstaigų Lietuvoje turi įsigiję parašiutą (-us) įvairinti vaikų sportinei veiklai. Ir tik nedaugelis sugalvoja naudoti parašiutą muzikinėje vaikų veikloje. Žemiau pristatyti keli žaidimai su skirtingo dydžio spalvotais parašiutais, kurie gali būti naudojami darželyje muzikinės veiklos metu. Žaidimai tinka įvairaus amžiaus vaikams. Žaidžiame visi kartu arba pasiskirstę grupelėmis.
Parašiutai muzikiniams žaidimams darželyje tinka nedideli (8 rankenėlių, su skyle viduryje) ir didesni parašiutai. 
 
Žaidimas “1, 2, 3 - rato vidurys“ (melodijos variantas - do-mi-sol/sol-fa-mi-re-do). Visi stovi ratu, laiko parašiutą. Dainuodami skaičius, parašiutą kelia į viršų. Vaikas, išgirdęs šalia savęs muzikinį ženklą, kol leidžiasi parašiutas, turi spėti atbėgti į rato vidurį. Parašiutui pakilus antrą kartą, sėdintį viduryje turi pakeisti kitas iškviestas vaikas.
 
Žaidimas “Lobis“. Po parašiutu padedama skrynelė (dėžutė) su “lobiu“ - muzikos instrumentais. Žaidžiama kaip žaidimą “1, 2, 3 - rato vidurys“.Jūros bangos kyla aukštyn-žemyn, tarsi siaustų audra. Narai siunčiami į “jūros dugną“ surasti lobį - atnešti objektus po vieną iš skrynutės. Dainuojame - Aukštyn, aukštyn, aukščiau /žemyn, žemyn, žemiau /jei vardas ... /pasislėpk greičiau.
 
Žaidimas “Į kelius ir į grindis, su rankutėm viens, du, trys“. Sakant (dainuojant) “į grindis“ - treptelėti, “viens, du“ - kelti parašiutą, “trys“ - nuleisti.
 
Žaidimas “1 ir 2 - bėk į kitą pusę“. Visi laiko parašiutą, eina ratu, klausosi muzikos (pvz., pradėtos mokytis dainos melodijos, SD įrašo). Nutilus muzikai, visi sustoja. Dainuodami skaičius, parašiutą kelia į viršų, o tuo metu 2 pedagogai (arba du vaikai) atsistoja dviem (skirtingose rato pusėse stovintiems) žaidėjams už nugaros ir padeda savo rankas jiems ant pečių. Dainuojant žodžius “bėk į kitą pusę“ abu išrinkti žaidėjai, palindę po besileidžiančiu parašiutu, keičiasi vietomis.
 
Žaidimas “Ryklys“. Vaikai iškibę į parašiuto rankenas bėga (krypuoja žąsele ar kaip kitaip juda pagal muziką) ratu. O vienas, du ar daugiau “ryklių“ slepiasi po parašiutu. Davus muzikinį ženklą arba nustojus skambėti muzikai - “rykliai“ čiumpa žaidėją (už kojos) rato išorėje! Pagauti žaidėjai tampa “rykliais“.
 
Žaidimas “Obuolys lėkštėje“. Reikia mažo parašiuto su skyle viduryje ir lengvo kamuoliuko (kankorėžio ar kaštonų, baliono, medvilnės kamuoliuko). Vaikai stovi ratu, kiekvienas kelia ištemptą parašiutą aukštyn-žemyn ir bando įvaryti kamuoliuką į parašiuto centrą.
 
Žaidimas “Plunksna“. Reikia mažo parašiuto. Vaikai laikydami parašiutą eina rateliu. Nutilus muzikai vaikai ištemptą parašiutą kelia iki smakro ir pučia padėtas plunksneles į rato centrą.
 
Žaidimas “Keičiam kryptį“. Parašiutas už rankenos laikomas viena ranka. Naudoju muzikos užuominas vaikams keičiant parašiuto sukimo kryptį - kas kartą muzikai sustojus, kryptis keičiasi. Galima einant dainuoti žinomą dainą (ar klausytis CD įrašo) ir sutarti žodį, kurį išgirdus reikia pakeisti ranką ir ėjimo kryptį.
 
Žaidimas “Slėpynės“. Parašiutas ištiestas ant grindų. Vaikai vaikšto po salę ir dainuoja žinomos dainos posmą. Jo pabaigoje visi sustoja aplink parašiutą ir (toliau skambant dainos melodijai) užsimerkia, delnai užsidengia akis ir nesižvalgo. Pedagogas paliečia vieną iš vaikų ir šis pasislepia po parašiutu (gali iškišti kojas). Nutilus muzikai vaikai apsidairo ir spėja, ko iš draugų trūksta.
 
Žaidimas “Lopšinė“. Ant ištempto parašiuto vidurio padedamas žaisliukas. Vaikai dainuoja žinomą lopšinę (arba klausosi jos įrašo) ir ramiai supa parašiutą ir žaislą. Jei lopšinė yra ilgesnė, tai galima eiti rateliu, mažinti ratelį (kelti rankas į viršų) ir vėl jį padidinti, pabaigoje - linksmai pašokinėti.
 
Žaidimas “Groja du“. Parašiutą ištiesiame ant grindų. Naudojame muzikos instrumentų poras, padėtas ant tos pačios (mažo) parašiuto spalvos (2 var. - naudojame visus 8 skirtingus instrumentus). Vaikai sustoja rateliu ir susikabina rankomis. Dainuodami dainelę (arba klausydami muzikos) vaikai ratuoja. Nutilus muzikos garsams, nurodomas muzikos instrumentas, kuriuo (kuriais) galima groti.
 
Žaidimas “Einam einam rateliu, trepsim, trepsim bateliu“ (melodijos variantas - sol-fa-mi-re /mi-mi-mi). Vaikai eina įsikibę į parašiuto rankenas ir dainuoja. Sustoję skanduoja “ir 1, ir 2, ir 3“, sakydami “babaaa“ slepiasi po parašiuto kupolu (jo rankenas laiko bent du suaugusieji). Teksto variantas - “upeliukas plaukia, žuvytėlė laukia, pasislėpk, žuvytėle, tuoj tave pagausiu, cap“.
 
Žaidimas su suaugusiais (pvz., mamomis arba pasiskirsčius į dvi grupes) “Upeliukas ir žuvytės“ (muz. ir ž. I.Steišūnienės). Mamos eina rateliu (arba stovi) pečių aukštyje laikydamos parašiutą ir dainuoja, vaikai sėdi (stovi) po parašiutu būreliu. Jei vaikai labai maži, po parašiutu padedamas žaislas. Priedainio metu parašiutas nuleidžiamas, vaikai “nardo“ tarp suaugusių.
 
Žaidimas “Vėjas“. Vaikai atsigula. Suaugusieji parašiutą sinchroniškai kilnoja pagal ramią muziką.
 
Žaidimas “Nameliukas“. Suaugusieji parašiutą nuleidžia, pakelia ir kviečia “į namelį“ visus vaikus arba po vieną. Žodžiams pritaikoma melodija. “Atsidaro nameliukas ir užeina ten ... (Juliukas). Jis langelį atdarys ir ...(Austėją) pamatys“.
 
Žaidimas “Žvirbliukai“. Parenkama kontrastinga (skirtingo garsumo, greitumo ar tembro) muzika. Skambant muzikos pirmai daliai, suaugę aukštai mojuoja parašiutu, o po juo šokinėja ir mojuoja rankomis vaikučiai-žvirbliukai. Suskambus antrai muzikos daliai, vaikai (1 var.) išlenda iš po parašiuto ir tyliai vaikšto, tarsi sėlintų katinas arba (2 var.) atsitūpę po nuleistu parašiutu barbena į grindis su barškučiais-“kinderiukais“ (“žvirbliukai lesa“).
 
Daugelį žemiau aprašytų žaidimų galite pamatyti šiose autoriniuose filmuose:
 
 
Rekomenduojame: