Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Keturių šalių Comenius projekto dalyviai susitiko Bulgarijoje
 

Keturių šalių Comenius projekto dalyviai susitiko Bulgarijoje

2015-04-17
Keturių šalių Comenius projekto dalyviai susitiko Bulgarijoje
Rasita Masaitienė,
Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Dalyvavimas Europos Sąjungos Comenius projekte vertingas ir vaikams, ir pedagogams. Jis padeda išryškinti asmenybės bruožus, atskleisti savo kompetenciją, patirtį ir įgūdžius, moko tolerancijos ir pagarbos kitų kultūrų žmonėms.
Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas" pedagogai dalyvauja Europos sąjungos Comenius projekte „Mokymasis plėtojant tarpdalykinius projektus“ („Learning Through Developing Interdisciplinary Projects“ 2012–2014).
 
Nuolat kintančiame ir modernėjančiame pasaulyje sukuriamos sąlygos modernizuoti ir ugdymą(si). Tad akivaizdu, kad keliami nauji reikalavimai ugdymo procesui ir aplinkai. Siekiama juos praturtinti, kad vaikai įgytų įgūdžių ir susiformuotų nuostatą, padėsiančią sėkmingai gyventi ir veikti demokratinėje visuomenėje; gebėtų prisitaikyti prie naujų sąlygų; išmoktų išsiaiškinti ir spręsti problemas; patirtų, kad kiekvienas žmogus yra unikalus; pažintų kitas kultūras, suvoktų skirtumų ir bendrumų vertę; ugdytųsi supratingumą ir toleranciją.
 
Pedagogai, orientuodamiesi į šiuolaikines integruoto ugdymosi koncepcijas, organizuodami ugdymą(si), daug dėmesio skiria socialiniams, intelektiniams, emociniams, fiziniams ir estetiniams aspektams. Kai ugdymas(is) yra gerai apgalvotas, darnus ir rūpestingai įgyvendinamas, vaikai gali išradingai mąstyti, atskleisti savitumą, taip pat įgyti esminius gebėjimus.
 
Europos Sąjungos Comenius projekte „Mokymasis plėtojant tarpdalykinius projektus“ („Learning Through Developing Interdisciplinary Projects“ 2012-2014) dalyvaujančių Rumunijos, Bulgarijos, Turkijos ir Lietuvos ugdymo įstaigų vaikų amžius yra skirtingas: nuo priešmokyklinukų iki profesinės technikos mokyklos mokinių. Todėl skiriasi ir ugdymo(si) proceso organizavimo modeliai, vaikų veiklos pobūdis. Tačiau minėtas įstaigas vienija bendri ugdomosios veiklos aspektai, siekis ugdyti asmens vertybines nuostatas, gebėjimus ir tai, kad vykdomo projekto metu bus sukurtos naujos, aktualios, įdomios bei prasmingos ugdomosios priemonės.
 
Viena iš jų buvo pristatyta 2013 m. kovo mėn. vykusiame susitikime Bulgarijoje. Visos šalys pademonstravo ir apsikeitė parengtomis elektroninėmis knygomis „Kas mes esame?“, kurias vyresnieji kūrė savarankiškai, mažesni vaikai – padedami pedagogų. Jose pateikiama informacija apie šalį, įdomias vietoves, garsius žmones, gimtąjį miestą, mokyklą, klasę / grupę ir individualius darbelius, kuriais ugdytiniai nori pasidžiaugti ir parodyti visiems.
 
Keturių šalių atstovai susitikimo metu diskutavo apie ugdymą(si), kuris apima vaikus dominančias temas, problemas, esminius klausimus, kai išlaikomas mokomųjų dalykų ryšys, sąsajos su gyvenimu. Susitikimo atstovams buvo sudarytos sąlygos stebėti ir aktyviai dalyvauti pamokose, įvairiose mokinių veiklose mokykloje ir už jos ribų. Taip pat aptartas projekte dalyvaujančių įstaigų internetinės svetainės kūrimas: dizainas, turinio valdymo sistema, vaizdinės medžiagos montavimas, pateikimas.
 
Savaitę trukusio bendro darbo metu nagrinėtos galimybės išlaikyti aktyvaus vaiko poziciją ugdymo procese tenkinant individualius jo poreikius, polinkius, interesus. Susitarta dėl antros projekto temos „Kaip mes bendraujame?“ įgyvendinimo, bendrų nuostatų rengiant vaikų vaidinimus ar situacijos kūrimą, integruojant tai į kasdienę veiklą, stengiantis pagerinti susikalbėjimo kokybę, suteikiant plačias galimybes vaikų kūrybai.
 
Dalyvavimas Europos Sąjungos Comenius projekte vertingas ir vaikams, ir pedagogams. Jis padeda išryškinti asmenybės bruožus, atskleisti savo kompetenciją, patirtį ir įgūdžius, moko tolerancijos ir pagarbos kitų kultūrų žmonėms.
 
Daugiau apie Kauno lopšelį-darželį „Ežiukas":