Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ pedagogai Comenius projekto partnerių susitikime Rumunijoje
 

Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ pedagogai Comenius projekto partnerių susitikime Rumunijoje

2015-12-19
Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ informacija
Projekto partneriai iš Lietuvos, Rumunijos, Turkijos ir Bulgarijos susitikimo metu organizavo ir dalyvavo “Europiniame Žaidimų festivalyje – kaip, kur, kada ir su kuo mes žaidžiame?”.
Penktasis partnerių susitikimas vykdant “Learning through developing interdisciplinary projects” (“Ugdymas per integruotų projektų kūrimą ir įgyvendinimą”) vyko 2013 metų lapkričio 25-30 dienomis Rumunijoje, Pučiosos mieste. Projekto partneriai iš Lietuvos, Rumunijos, Turkijos ir Bulgarijos susitikimo metu organizavo ir dalyvavo “Europiniame Žaidimų festivalyje – kaip, kur, kada ir su kuo mes žaidžiame?”. Programą sudarė visų šalių specialiai šiam projektui paruošti žaidimai, šokiai bei dainos. Pagrindinis festivalio uždavinys buvo pristatyti savo šalies tradicinę vaikų žaidimų, šokių, dainų kultūrą, integruojant dramos, dailės, judesio elementus.
 
Kauno lopšelio-darželio “Ežiukas” delegacija, t.y. direktorė Irma Žilinskienė, projekto koordinatorė Rita Tatariūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lijana Budrienė ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė Lina Jachimavičiūtė – pateikė išsamią metodinę medžiagą apie tradicinius lietuvių liaudies žaidimus, šokius, jų panaudojimą lavinant ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvenimo įgūdžius. Demonstravo įvairios tematikos žaidimus, į kuriuos guviai įsitraukė tiek vietinės bendruomenės atstovai, tiek partnerių šalių pedagogai bei moksleiviai.
 
Susitikimo metu buvo pristatytos Kauno lopšelio-darželio “Ežiukas” projektinės veiklos, apibendrinti, įvertinti jau pasiekti įstaigos rezultatai bei sukurti produktai paįvairinti ugdomojo proceso organizavimą: informacinis šalies gidas, elektroninė žaidimų knyga, projekto internetinė svetainė, sklaidos priemonės (lankstinukai, bukletai, informaciniai stendai) bei projekto veiklų efektyvumo vertinimo instrumentai.
 
Aktyviai diskutuota naujo produkto – dramos kūrinio “Be nusistatymo” koncepcija. Kiekviena šalis kūrė bei pristatė savo scenarijus.
 
Kito partnerių susitikimo metu Turkijoje, 2014 m. balandžio mėnesį, ir ugdymo įstaigoje Kauno lopšelio-darželio “Ežiukas” pedagogai ir vaikai pristatys galutinį produktą – dramos kūrinį pasirinkta aktualia tematika “Kaip mažasis kirmėliukas ieškojo draugų”.
 
Penkių dienų susitikimo programą sudarė edukaciniai susitikimai su vietos mokyklos bendruomenės atstovais. Projekto partneriai lankėsi Targoviste vaikų darželyje, vaikų meninės raiškos klube, aviacijos muziejuje, aukštojoje meno mokykloje bei technikos mokslų licėjuje. Įtemptą darbotvarkę paįvairino kultūrinė kelionė į Brasovo bei Sinaia kalnų regionus.
Šaltiniai: