Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Finalinis „Comenius“ partnerių susitikimas Bulgarijoje
 

Finalinis „Comenius“ partnerių susitikimas Bulgarijoje

2015-08-26
Finalinis „Comenius“ partnerių susitikimas Bulgarijoje
Lina JACHIMAVIČIŪTĖ, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“
Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ pedagogai taip pat pateikė savitą, išsamią metodinę medžiagą apie lietuvių kalendorines bei tautines šventes.
2014 m. birželio 2 – 4 dienomis įvyko septintasis-baigiamasis Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Ugdymas per integruotų projektų kūrimą ir įgyvendinimą„ (angl.„ Learning through developing interdisciplinary projects“ ) partnerių susitikimas Veliko Tirnove, Bulgarijoje, kurio metu Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“  direktorė Irma Žilinskienė, metodininkė organizatorė Rita Tatariūnienė,  ikimokyklinio ugdymo pedagogė Lina Jachimavičiūtė ir muzikos pedagogė Renata Motuzienė susitiko su projekto partneriais iš Bulgarijos, Turkijos ir Rumunijos.
 
Bulgarijos partnerių „Dr. Vasi Beron“ turizmo mokyklos pedagogų delegacija šiltai sutiko visus projekto dalyvius. Kupini teigiamų emocijų visi projekto partneriai pristatė savo namų darbus: pademonstravo skaidres ir apsikeitė parengtais pranešimais apie tautines tradicijas bei kultūrines vertybes ugdomosiose įstaigose.
 
Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ pedagogai taip pat pateikė savitą, išsamią metodinę medžiagą apie lietuvių kalendorines bei tautines šventes, jų ypatybes skiepijant tautines vertybes ugdomajame procese; pateikė informaciją apie Lietuvos paveldą: nacionalinį kostiumą, tarmes ir t.t.
 
Susitikimo metu buvo atlikta viso projekto SSGG analizė. Projekto vertė įvertinta europiniu lygmeniu. Nustatyta, kad viso projekto metu buvo gerinami ir plėtojami darbiniai, kalbiniai tarptautinės komandos įgūdžiai; mokymo(si) kompetencijos kokybė; plėtojami tarpkultūriniai gebėjimai ir kt.
 
Pastebėta, kad projektą įgyvendinti padėjo partnerių lankstus ir tolerantiškas mąstymas, kuris padėjo projekto šalims profesionaliai apsijungti plėtojant Europos švietimo principus bei praktiką.
 
Penkių dienų susitikimo programą sudarė edukaciniai susitikimai su vietos turizmo „Dr. Vasil Beron“ mokyklos bei miesto savivaldybės bendruomenės atstovais. Projekto partneriai taip pat lankėsi mokyklos klasėse, kuriose vaikai mokosi kulinarijos meno.
 
Projekto partnerių šalių surengtame draugystės vakare moksleiviai ir pedagogai demonstravo įvairios tematikos tautinius šokius, į kuriuos įsitraukė ir vietinės bendruomenės atstovai, ir partnerių šalių pedagogai bei moksleiviai.
 
Susitikimų tvarkaraštis buvo dinamiškas ir kupinas darbinės veiklos. Įtemptą darbotvarkę paįvairino artimesnė pažinti su miestu bei  kultūrinės kelionės į Etar, Bojenci, Dryanovski vienuolynus, kur buvo pristatyti Bulgarijos nacionalinės tautinės architektūrinės vertybės, tautiniai patiekalai.
 
Dalyvavimas Europos Sąjungos Comenius projekte buvo vertingas ir vaikams, ir pedagogams. Jis padėjo išryškinti asmenybės bruožus, atskleisti savo kompetenciją, patirtį ir įgūdžius, mokė tolerancijos ir pagarbos kitų kultūrų žmonėms.
 
Projekto metu pasidalyta gerąja darbo patirtimi, pedagoginėmis naujovėmis, o integruoti lavinimo moduliai padėjo pedagogams plėsti ir tobulinti darbinius įgūdžius ugdomųjų veiklų metu.  Visi projekto partneriai įnešė svarų indėlį kuriant ir pristatant keturis tarpdisciplininius produktus, atspindinčius specifinius kiekvienos šalies metodologiją.